Navigácia

 • Čítame s Osmijankom

  Čítame s Osmijankom

  Trieda 4. A sa zapojila do celoslovenského projektu na zvyšovanie čitateľskej gramotnosti s názvom "Čítame s Osmijankom"

   

   

 • Vianočná akadémia

  Vianočná akadémia

  Posledný školský deň v tomto roku nám žiaci ZŠ a gymnázia spríjemnili vianočnou akadémiou. Táto zmes krásnych hudobných, speváckych a dramatických vstupov potvrdila, ze naši žiaci sú veľmi talentovaní umelci. Veľká vďaka patrí aj pedagógom, ktorých podpora umožnila vznik tohto krásneho umeleckého programu.

 • Druháci zdobili

  Druháci zdobili

  Žiaci 2.A  sa zúčastnili zdobenia stromčeka na Námestí sv. Egiíia. 

   

   

 • Štedrí ôsmaci

  Štedrí ôsmaci

  Takíto štedrí sú naši ôsmaci... Rozhodli sa v tomto školskom roku opäť pripraviť aktivitu OBRÁTENÝ ADVENTNÝ KALENDÁR, ktorej cieľom nie je každý deň si niečo vziať, ale niečoho sa zrieknuť, darovať niečo pre tých, ktorí majú menej ako my. Vyzbierané sladkosti poputujú už tento víkend rodinke s piatimi deťmi, ktorá je v zlej finančnej situácii. Veď nie to, čo urobíme pre seba, ale to, čo urobíme pre druhých, má zmysel. Radosť z darovania je väčšia než radosť z prijímania darov. A ôsmaci to vedia. Ďakujeme, že ste pomohli cudzím ľuďom, aby mali krajšie Vianoce!

   

   

 • iBobor

  iBobor

  Informatická súťaž iBobor ZŠ

  V dňoch od 12. do 16. novembra 2018 sa žiaci školy zúčastnili na celoslovenskej online súťaži iBobor - Informatický bobor (ibobor.sk). Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informatiku a informačné a komunikačné technológie u všetkých žiakoch. Súťaž prebieha v 44 krajinách sveta a každoročne sa je zúčastňuje okolo milión súťažiacich. Na Slovensku tohto roku súťažilo 66 843 súťažiacich.

  V tomto školskom roku sa súťaže  na našej škole zúčastnilo 98 žiakov z 3. až 9. ročníka. Najlepšie výsledky, ktoré dosiahli naši žiaci v celkovom poradí v konkurencii viac ako 66 540 žiakov škôl z celého Slovenska, boli:

  kategória Kadet (súťažilo 16 209 žiakov)

  V tejto kategórii sme mali 23 úspešných riešiteľov:

  Jurčíková Lea 8. ročník Kadet 73 bodov 95 percentil

  Vagašová Simona 8. ročník Kadet 73 bodov 95 percentil

  Šromek Jozef 8. ročník Kadet 69 bodov 90 percentil

  Bies Dominik 9. ročník Kadet 69 bodov 90 percentil

  Jurčík Julián 9. ročník Kadet 69 bodov 90 percentil

  Škvareková Lýdia 9. ročník Kadet 69 bodov 90 percentil

  Cina Patrik 8. ročník Kadet 68 bodov 88 percentil

  Šoltysová Ema 9. ročník Kadet 68 bodov 88 percentil

  Krempaská Diana 8. ročník Kadet 66 bodov 85 percentil

  Magda Ondrej 8. ročník Kadet 65 bodov 80 percentil

  Riedl Samuel 8. ročník Kadet 64 bodov 80 percentil

  Mornár Vladislav 9. ročník Kadet 62 bodov 78 percentil

  Bodnárová Simona 9. ročník Kadet 62 bodov 78 percentil

  Hrinová Gabriela Sendy 9. ročník Kadet 62 bodov 78 percentil

  Pinteková Zuzana 8. ročník Kadet 61 bodov 75 percentil

  Šidlovský Martin 9. ročník Kadet 61 bodov 75 percentil

  Puchalová Miroslava 9. ročník Kadet 57 bodov 67 percentil

  Gallovičová Ema 8. ročník Kadet 54 bodov 61 percentil

  Rendová Mária 9. ročník Kadet 54 bodov 54 percentil

  Vojtechová Zuzana 9. ročník Kadet 54 bodov 61 percentil

  Olekšák Filip 8. ročník Kadet 53 bodov 56 percentil

  Zubajová Tatiana 8. ročník Kadet 53 bodov 56 percentil

  Vašková Johana 9. ročník Kadet 53 bodov 56 percentil

   

  kategória Benjamín (súťažilo 18 329 žiakov)

  V tejto kategórii sme mali 17 úspešných riešiteľov:

  Ilavský Timotej 7. ročník Benjamín 70 bodov 92 percentil

  Zubajová Daniela 6. ročník Benjamín 69 bodov 90 percentil

  Čarnogurská Adela 7. ročník Benjamín 69 bodov 90 percentil

  Petrenčíková Miriam 7. ročník Benjamín 69 bodov 90 percentil

  Vyhnalová Ester 7. ročník Benjamín 66 bodov 85 percentil

  Bies Gabriel 7.ročník Benjamín 64 bodov 83 percentil

  Voško Dávid 6. ročník Benjamín 62 bodov 80 percentil

  Gallovičová Šarlota 6. ročník Benjamín 60 bodov 76 percentil

  Kostková Diana 6. ročník Benjamín 58 bodov 74 percentil

  Vojtech Peter 7. ročník Benjamín 58 bodov 74 percentil

  Mornár Patrik 6. ročník Benjamín 57 bodov 71 percentil

  Gavor Matúš 6. ročník Benjamín 56 bodov 69 percentil

  Pintek Ondrej 6. ročník Benjamín 56 bodov 69 percentil

  Smetanová Mária 6. ročník Benjamín 56 bodov 69 percentil

  Merčák Ján 7. ročník Benjamín 54 bodov 66 percentil

  Klingová Mária 7. ročník Benjamín 52 bodov 61 percentil

  Vašková Klára 6. ročník Benjamín 50 bodov 58 percentil

   

  kategória Bobrík (súťažilo 18 400 žiakov)

  V tejto kategórii sme mali 12 úspešných riešiteľov:

  Briscoli Dávid 4. ročník Bobrík 96 bodov 100 percentil

  Kožár Šimon 5. ročník Bobrík 96 bodov 100 percentil

  Voščeková Alžbeta 5. ročník Bobrík 96 bodov 100 percentil

  Magda Filip 4. ročník Bobrík 88 bodov 96 percentil

  Petrenčík Matúš 5. ročník Bobrík 88 bodov 96 percentil

  Jurčíková Ema 5. ročník Bobrík 76 bodov 87 percentil

  Pavličková Ema 5. ročník Bobrík 72 bodov 82 percentil

  Jurská Sofia Alexandra 4. ročník Bobrík 68 bodov 78 percentil

  Ondruš Oliver 5. ročník Bobrík 64 bodov 74 percentil

  Slebodníková Karolína 5. ročník Bobrík 64 bodov 74 percentil

  Vojtechová Alžbeta 5. ročník Bobrík 64 bodov 74 percentil

  Kolumber Vladimír 5. ročník Bobrík 60 bodov 68 percentil

   

  kategória Drobci (súťažilo 13 629 žiakov)

  V tejto kategórii sme mali 7 úspešných riešiteľov:

  Slebodník Peter 3. ročník Drobec 72 bodov 100 percentil

  Kožár Matúš 3. ročník Drobec 68 bodov 99 percentil

  Grivalský Andrej 3. ročník Drobec 60 bodov 99 percentil

  Mornár Gregor 3. ročník Drobec 48 bodov 94 percentil

  Spišský Matúš 3. ročník Drobec 48 bodov 94 percentil

  Vojtec František 3. ročník Drobec 48 bodov 94 percentil

  Petrenčíková Júlia 3. ročník Drobec 48 bodov 94 percentil

   

  Všetkým úspešným riešiteľom blahoželáme

   

   

 • Výstava vo Forume

  Výstava vo Forume

  Naša škola sa v dňoch 7.12.2018 - 7.1.2019 zúčastňuje výstavnej súťaže Advent vo Forume. Zapojili sa do nej žiaci našej ZUŠ ako aj ZŠ. Hlasovať za najkrajší vianočný stromček môžete na https://www.facebook.com/forumpoprad/

   

   

 • Advent

  Advent

  Adventná príprava začala! Komu vykvitnú na Jesseho strome výhonky? Stretávame sa s deťmi každé ráno v kaplnke, modlíme sa a rozprávame sa spolu o veľkých starozákonných biblických postavách, ktoré ukazujú na Ježiša. A ten už o pár dní príde medzi nás. Všetci ho s radosťou čakáme...

   

   

 • Pozdrav pre dôchodcov

  Pozdrav pre dôchodcov

  Po roku sme sa stretli s dôchodcami z denného centra – Xenón. V Hoteli Tatra žiaci našej školy potešili dôchodcov krátkym kultúrnym programom a ocenení boli veľkým potleskom a sladkou odmenou.

  Žiakov pripravoval a sprevádzal p. uč. Ľubomír Dikant

   

   

 • Netradičná výhra

  Netradičná výhra

  Vo štvrtok 8. novembra sa 8.A trieda zúčastnila na päťhodinovom kurze prvej pomoci, ktorý vyhrala v uplynulom školskom roku v súťaži Less plastic is fantastic. Všetci sa veľmi tešili nielen kvôli tomu, že sa nebudú učiť, ale aj preto, že sa niečo nové dozvedia a skúsia. Záchranárka Eva Rodáková im ochotne vysvetľovala, čo majú robiť v prípade rôznych úrazov, od porezania cez infarkt až po zasiahnutie bleskom. Všetci sa aktívne zapájali, čo môže potvrdiť aj pani učiteľka Gabriela Mašlonková, ktorá sa na kurze tiež rada zúčastnila. Nakoniec si všetci mohli vyskúšať na figurínach, čo robiť v prípade dusenia, oživovanie dospelého človeka aj batoľaťa, obväzovanie atď. Veľmi pekne ďakujeme za výhru, ktorú venovala Asociácia samaritánov Slovenskej republiky, a tešíme sa na moment, keď sa niekedy opäť stretneme.

  Za kolektív ôsmakov Diana Krempaská

   

   

   

   

 • Imatrikulácia prvákov

  Imatrikulácia prvákov

  Deň, ktorý potešil našich prváčikov

  Dňa 2. 10. 2018 sa uskutočnila sv. omša, ktorá bola obohatená slávnosťou, pri ktorej naši najmenší prváci boli prijatí za žiakov našej Spojenej školy Jána Pavla II. v Poprade.

  Pán kaplán Mgr. Marek Wolanszký ich na začiatku sv. omše srdečne privítal.

  Vo svojej kázni všetkým priblížil sviatok anjelov strážcov, ktorí nás sprevádzajú na každom kroku života, strážia ľudí, slúžia Bohu a sú poslami správ.

  Na záver sv. omše sa tešili nielen prváci, ale aj deviataci, ktorí ich dekorovali šerpou a odovzdali milé darčeky, ktoré im budú túto slávnosť pripomínať.

  Svojím sľubom potvrdili, že svojou usilovnosťou v učení budú dobrými žiakmi, ktorí budú Bohu na slávu, druhým na radosť, svetu a škole na osoh.

  Milí prváci, vitajte medzi nami! Nech vás Boh požehnáva na vašej ceste za poznaním!

  Mgr. Gabriela Mašlonková

 • Návšteva cintorína

  Návšteva cintorína

  Žiaci 4.A triedy 26.10.2018 si boli na cintoríne vo Veľkej uctiť pamiatku zosnulých kňazov Mons. Štefana Mnoheľa a Pavla Ušáka Olivu úpravou hrobu a modlitbou. Spolu s nami tam bola aj pani Hrehorčáková z Matice slovenskej, ktorá žiakom porozprávala o ich zásluhách.

  Mgr. Jana Babičová

   

   

 • Podporili sme misie

  Podporili sme misie

  V týždni pred misijnou nedeľou sme sa už tradične zapojili do rôznych aktivít na podporu misií. Celá základná škola sa zapojila do celosvetového projektu „Milión detí sa modlí ruženec“. Každé ráno sme sa modlili desiatok ruženca, ktorý sme obetovali vždy za iný kontinent. V niektorých triedach v rámci hodín náboženstva bola žiakom priblížená činnosť pápežských misijných diel, zvlášť detí. Dozvedeli sa, že misia je poslanie a každý z nás od krstu má toto poslanie plniť: môžeme sa za deti v misiách modliť, organizovať misijné akcie (jarmoky, trhy), zapájať sa do aktivít na pomoc misiám. Preto sme zorganizovali misijný trh s hračkami, v ktorom sme vyzbierali 75 €, a tak sme podporili deti v Afrike.

   

   

 • Máme svojho patróna

  Máme svojho patróna

  V pondelok 22. októbra spišský diecézny biskup Štefan Sečka zasvätil našu školu aj školskú kaplnku sv. Jánovi Pavlovi II. Zároveň požehnal novú telocvičňu, ktorú sa podarilo vybudovať po mnohoročnom úsilí.

  Slávnostnú svätú omšu koncelebrovali kancelár biskupského úradu Peter Majcher a duchovní z farnosti Poprad-Juh - farár Jozef Benko a školský kaplán Marek Wolanszký. Biskup Sečka vo svojom príhovore vyjadril niekoľko vlastných skúseností, ktoré mal s pápežom Jánom Pavlom II. ešte ako kňaz alebo neskôr už ako biskup. „Bol to človek veľmi bezprostredný a spontánny,“ prezradil, „nech je pre vás výzvou i povzbudením, aby jeho meno nebolo len v názve školy, ale aby ste ho v dobrom nasledovali a osvojovali si jeho vlastnosti. Nech to nie je len o vzdelávaní, ale aj o formovaní srdca.“

  Po svätej omši nasledovalo požehnanie telocvične spojené s krátkym kultúrnym programom, ktorý pripravili žiaci a učitelia školy. To, čo bolo pred pár rokmi len vzdialeným snom, sa stalo skutočnosťou. Našlo sa mnoho obetavých ľudí – od zriaďovateľa cez predstavených mesta a ochotných rodičov, ktorí na tomto diele dlhé mesiace pracovali alebo ho podporili finančne či modlitbami. Riaditeľka Katarína Krajňáková im v závere odovzdala ďakovné listy, pretože vďaka nim sa od tohto školského roka môže telesná výchova vyučovať v peknej a priestrannej telocvični.

  Voľbu Jána Pavla II. za patróna školy ovplyvnilo viacero skutočností. Predovšetkým jeho láska k Tatrám je neprehliadnuteľná. Svoju nádej vkladal do mladej generácie a do rodín, v ktorých videl zdravú budúcnosť Európy. Tiež sám vyučoval a bol veľkým milovníkom umenia. Bol pápežom jednoty, nádeje, pokoja a odpustenia. A tieto hodnoty chceme do života vnášať aj my.

  Zasvätenie Cirkevnej školy v Poprade sv. Jánovi Pavlovi II.

   

  Deň 22. 10. 2018 sa stal pre našu školu výnimočným. Každá organizačná zložka tejto školy - Gymnázium, Základná škola a Základná umelecká škola bola zasvätená výnimočnej osobnosti svetového formátu, a to sv. Jánovi Pavlovi II.

  Tejto udalosti predchádzalo rozhodnutie Ministerstva školstva SR o zmene názvu školy s účinnosťou od 1. 9. 2018. Daným rozhodnutím zanikol predchádzajúci názov Cirkevná spojená škola a bol nahradený novým názvom školy Spojená škola sv. Jána Pavla II.

  Zasvätenie školy vykonal J. E. spišský biskup Mons. Štefan Sečka. Celá slávnosť začala sv. omšou o 16.00 hod., pokračovala požehnaním novej telocvične, odovzdaním ďakovných listov podporovateľom a príjemným posedením vzácnych hostí, zamestnancov, rodičov a žiakov školy.

   

  Čím inšpiroval sv. Ján Pavol II. žiakov našej školy?

  Sv. Ján Pavol II. navštívil aj náš popradský región. Bol mužom jednoty, majstrom komunikácie, symbolom pokoja a zmierenia. Bol známy svojím láskavým vzťahom k mládeži a bol aj iniciátorom svetových stretnutí mládeže. Záležalo mu na podstate vzdelania, čo výstižne vyjadril vo svojom citáte: „Veda má svoj zmysel, pokiaľ sa chápe ako cesta k pravde a pravda ako dobro človeka.“

  Veríme, že s Božou pomocou sa nám posolstvo sv. Jána Pavla II. v našej škole podarí napĺňať.

                                                                                                                 Ing. Katarína Krajňáková

                                                                                                                           riaditeľka školy

   

 • Priateľ vďaka záložke

  Priateľ vďaka záložke

  Aj v tomto školskom roku sme s radosťou prijali výzvu zapojiť sa do už 8. ročníka projektu Záložka do knihy spája školy. So Základnou školou v Třebařove máme za sebou tri roky úspešnej spolupráce a s radosťou očakávame, čo nám prinesie tento, ktorý sa výrobou záložiek počas septembra a októbra ešte len začal...

   

  Deti si zvolili ľubovoľnú techniku – kreslili, maľovali, lepili, vyšívali. Ich fantázia nemala hranice. Väčšinu záložiek zhotovovali so svojimi vyučujúcimi na hodinách výtvarnej výchovy, no našli sa aj takí, ktorí ich vyrábali doma – chceli urobiť niečo navyše. Stvárňovali knihy, ktoré čítali cez prázdniny, resp. také, ktoré ich v poslednom čase oslovili. Na zadnej strane nechali svoje údaje, aby ich deti z Třebařova mohli kontaktovať. Do balíčka sme pribalili listy, rôzne brožúrky a pohľadnice mesta Poprad a tiež mapu Tatier. S radosťou očakávame poštu od našich českých priateľov.

   

  Cieľom projektu je v prvom rade podpora čítania. Je naozaj pozitívne v dnešnej dobe vidieť deti, ktoré nezabíjajú čas na internete, ale využívajú ho na rozširovanie svojho poznania a nechávajú sa vtiahnuť do tajuplných príbehov skutočných či neskutočných hrdinov, ktorých osudy majú často moc meniť ľudské životy. Veď knihy sú bohatstvom každej ľudskej duše a dokážu formovať srdce človeka. A to je v dnešnej dobe dôležité.

   

  Po minuloročnej pauze v tomto roku opäť plánujeme výmenný pobyt, aby sa deti mohli vzájomne spoznať a nájsť si nových priateľov. Priateľstvo a kniha – to sú nadčasové hodnoty, ktoré stoja za to! A k tomu stačí tak málo – vyrobiť (ne)obyčajnú záložku...

   

   

   

   

 • Deň sv. Jána Pavla II.

  Deň sv. Jána Pavla II.

  22. október bol pre našu školu veľkým dňom, pretože sme oslávili deň patróna našej školy – sv. Jána Pavla II. Pri tejto príležitosti sme u nás privítali vzácneho hosťa pani Margarétu Partelovú z Trnavy, ktorá napísala básnickú zbierku s názvom Totus Tuus a venovala ju spomínanému svätcovi, dokonca sa s ním osobne stretla. Vo svojej zbierke opatruje niekoľko fotografií zo stretnutí s touto významnou osobnosťou a tiež korešpondenciu z Vatikánu.

  Podelila sa so žiakmi so zážitkami a svedectvami a zdôraznila najmä hodnoty, ktoré pápeža vyzdvihli do neba: ľudskosť, otvorenosť, záujem o každého človeka, hlboké milosrdenstvo, úsilie o pokoj a jednotu v národnom i medzinárodnom kontexte. Prejavila veľkú radosť, že môže byť prítomná v škole, ktorá vo svojom názve nesie meno Svätého Otca, ktorý mal tak blízko k Slovákom a Tatrám a ktorý vynikal láskou k mladým, k poznaniu i umeniu. Vyjadrila presvedčenie, že ktokoľvek z detí či z učiteľov vstúpi do kaplnky a zdôverí sa tomuto svätcovi, pocíti úľavu a pomoc. Zároveň žiakov povzbudila, aby sa nebáli nasledovať jeho príklad.

  V závere deti kládli rôzne otázky a mali možnosť pozrieť si fotografie a prečítať aj vybrané básne zo zbierky. Veríme, že toto podujatie všetkých prítomných obohatilo a zároveň ich pripravilo na večernú slávnosť zasvätenia školy a školskej kaplnky sv. Jánovi Pavlovi II.

   

   

 • Aj my sme sa pridali

  Aj my sme sa pridali

  Slovensko sa dňa 18. októbra 2018 pripojilo k takmer sedemdesiatim krajinám, kde sa deti zjednotili v modlitbe za pokoj a jednotu vo svete. Táto globálna iniciatíva je už tradične organizovaná pápežskou nadáciou ACN, u nás známou ako Kirche in Not. Aj my sme sa pridali k tejto celosvetovej aktivite a o 10.00 hodine sme sa zjednotili v modlitbe ruženca, ktorú viedol školský kaplán Marek Wolanszký. Spoločne sme tak vyprosovali pokoj pre všetky krajiny sveta, ktoré sú sužované vojnami. Veď ak sa bude milión detí modliť ruženec, môžu vyprosiť mier, po ktorom každý túži. Práve modlitba je najúčinnejšou zbraňou proti každému zlu, rozbroju, nenávisti či konfliktu. Máme radosť, že aj my sme sa mohli pridať k modliacim sa deťom, pomôcť premeniť svet na lepší a prispieť doň aspoň trochou lásky.

   

   

 • Mesiac úcty k starším

  Mesiac úcty k starším

  Žiaci našej školy krátkym kultúrnym programom potešili babičky a dedkov ležiacich v nemocnici na oddelení geriatrie. Poďakovali im za všetku obetu, dobrotu a múdrosť, ktorú odovzdávali svojim deťom po celý život.

  V krátkom kultúrnom programe im zaspievala Eliška Špinerová , na akerdeóne zahral Ondrej Pintek a na husliach Gabriel Bies. Deti sprevádzala p. vychovávateľka Vladimíra Šimková a p. učiteľ Ľubomír Dikant.

 • Podpor našu školu

  Podpor našu školu
 • Výstava modrotlače

  Výstava modrotlače

  28. septembra vybehla pred školu ôsmacka trieda na čele s pani učiteľkou Holigovou. Ponáhľali sa do miestneho múzea, kde ich už čakala milá sprievodkyňa výstavy „Výroba modrotlače“ z dielne Elemíra Montška v Hranovnici. Tá triedu s radosťou oboznámila s technikou výroby modrotlače. Keď sa deti niečo naučili, mohli si vyrobiť vlastnú „modrotlač“. K dispozícii mali rôzne druhy cestovín, z ktorých si vyrobili vzor a ten pomocou farby „premiestnili“ na ústrižok modrej látky. Neskôr ôsmakov vystriedali aj šiestaci. Všetci si exkurziu užili a dúfajú, že sa v priebehu roka ešte do múzea vrátia.

                                                                                                                                                Diana Krempaská  8.A

   

   

 • Svetový deň mlieka

  Svetový deň mlieka

  Svetový deň mlieka sme oslávili prípravou a ochutnávkou mliečneho nápoja Oreo. Okrem toho nám zo školskej jedálne dali na ochutnanie syr, smotanu a maslo vyrobené v Tatranských mliekarňach v Kežmarku. Všetkým nám veľmi chutilo.

                                                                                                   D. Raševová

   

   

strana:

Kontakt

 • Základná škola sv. Jána Pavla II.
  Dlhé hony 3522/2
  058 01 Poprad
 • 052/7721389


Ďakujeme našim sponzorom