• Vianočný program detí potešil divákov

  Na tretiu adventnú nedeľu vystúpili naši žiaci v Kostole sv. Cyrila a Metoda s adventným pásmom, ktoré nieslo názov Pán je už blízko. Pripomenuli v ňom dôležité biblické udalosti, ktoré poukazujú na príchod Mesiáša. Príbeh sa začal v raji, kde bol spáchaný prvý hriech, pokračoval v Kanaáne, keď Boh požehnal Abraháma a jeho potomstvo, a vyústil v Betleheme, kde si Pán vyvolil kráľa Dávida, z ktorého rodu sa narodil prisľúbený Mesiáš. Na konci príbehu sme sa spolu s prorokom Izaiášom a malým chlapcom, ktorý bol jeho spoločníkom, ocitli v Betleheme pri jasličkách a poklonili sa novonarodenému Ježiškovi. Celým programom prítomných sprevádzal aj školský spevácky zbor SVETLO, ktorý umocnil atmosféru celého vystúpenia. Ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k príprave tohto podujatia! 

 • Pred sviatkami sa maľovalo

  V jasnej a svetlej triede sa určite lepšie pracuje aj rozmýšľa. Preto sa štvrtáci rozhodli konať a premeniť svoju triedu na jasnožltú. Ich triedna pani učiteľka Janka Babičová a ochotní rodičia spojili svoje sily a počas soboty vymaľovali triedu, z čoho sa štvrtáci veľmi tešia. Všetkým, ktorí priložili ruku k dielu, patrí veľké ďakujem!

 • Ani v tomto roku sme tam nechýbali

   

  My sme nespali a prišli! A stálo to za to! Rorátne sväté omše pre deti sa konali počas Adventu každý piatok o 6.00 v konkatedrále. Potom nasledovali spoločné raňajky, po ktorých sme sa vydali do školy s radosťou v srdci a s Božím požehnaním do nastávajúceho dňa. Vďaka patrí všetkým deťom i rodičom, ktorí neváhali vstať skôr než zvyčajne, a prišli i takýmto spôsobom pripraviť cestu Pánovi, ktorý o pár dní príde na svet.

 • Sme úspešní vo výtvarnej súťaži Anjel Vianoc

  Aj v tomto roku sme sa zapojili do tradičnej predvianočnej výtvarnej súťaže Anjel Vianoc. Je určená pre všetkých žiakov materských, základných, špeciálnych i umeleckých škôl, na ktorej môžu prezentovať svoj talent a zručnosť a ukázať svoje anjelské nápady. V stredu 6. decembra sa v Tatranskej galérii v Poprade konalo vyhodnotenie súťaže, na ktorom sa zúčastnili ocenení jednotlivci i kolektívy. Žiačky našej školy nezahanbili. Lenka Mašlonková z 8.A získala za svoju prácu s názvom Paličkovaná hudba Vianoc 3. miesto a jej sestra Eliška Mašlonková z 9.A získala čestné uznanie za anjela s poetickým názvom Unange á la Lumiére. Práce budú vystavené v Tatranskej galérii do 30. januára 2018. Obom dievčatám srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy! 

 • Vyzdobme si vianočný stromček

  Každoročne v predvianočnom čase pripravuje mesto Poprad prehliadku vianočných stromčekov, ktoré vyzdobia žiaci popradských základných škôl. Aj v tomto roku sa 7. decembra Námestie svätého Egídia zaplnilo deťmi, ktoré pod dozorom pedagógov zdobili stromčeky. Ani my sme nezaváhali a do tejto akcie sme sa zapojili. Na výzdobu sa mohli použiť len vlastnoručne vyrobené ozdoby, pričom technika, tvar a farba sa ponechali na tvorivosť a fantáziu detí, ktoré aj tento rok dokázali, že jej majú naozaj dosť. Stromčeky budú vystavené už počas otvorenia XV. Tradičného vianočného jarmoku a budete si ich môcť pozrieť do 17. decembra. Ale tu sa ich cesta neskončí. Radosť budú prinášať ďalej, pretože poslúžia rôznym domovom dôchodcov alebo nemocnici. Ak pôjdete okolo, určite sa na ten náš pozrite. Deti spoločne s pani vychovávateľkou ho vyzdobili naozaj krásne.

 • Svätý Mikuláš nás ani tento rok neobišiel

  Svätý Mikuláš už takmer osemnásť storočí každoročne 6. decembra chodí po celom svete a obdarúva dobré deti. Máme veľkú radosť, že zavítal aj do našej školy, čím nám dal najavo, že naše deti celý rok poslúchali a darčeky si nepochybne zaslúžia. Samozrejme, neprišiel sám, ale v sprievode anjelov. Nechýbal ani čert. Ten však veľa práce nemal, do pekla si neodniesol nikoho. Deti Mikuláša privítali veľkým potleskom. Predviedli mu skvelý program: spievali, tancovali, recitovali, hrali na rôznych hudobných nástrojoch, dokonca si pripravili pantomímu. Mikuláš uznal, že vystúpenie bolo naozaj perfektne pripravené. A tak každé dieťa dostalo balíček plný sladkostí. Verím, že na toto milé stretnutie tak skoro nezabudnú. No dôležité je, aby nezabudli na to hlavné: nie iba prijímať, ale aj dávať. A to každý deň, nielen na Mikuláša. Svätý Mikuláš, čakáme ťa o rok zas!

 • Gratulujeme!

  V stredu 29. novembra sa v Poprade konalo okresné kolo olympiády zo slovenského jazyka. Našu školu reprezentovala Natália Celerová z 9.A triedy. Získala 11. miesto, čím sa zaradila medzi úspešných riešiteľov. Srdečne blahoželáme!

 • Staráme sa o svoje zdravie

  27. 11. a 30. 11. 2017 sa žiaci 8. a 9. ročníka zúčastnili na jednej z aktivít, ktorá prebiehala v rámci Európskeho týždňa odborných zručností (20. – 24. november 2017). Jeho druhý ročník vyhlásila  SAAIC – Národná agentúra programu ERASMUS + pre vzdelávanie a prípravu. Cieľom konkrétnych podujatí bolo zvýšiť záujem o povolanie zdravotníka prostredníctvom zaujímavých prezentácií zamestnancov Nemocnice, a. s. Poprad  -  vrchnej sestry oddelenia Centrálneho príjmu Kataríny Poradovej, referentky pre styk s verejnosťou Sylvie Galajda a vyučujúcich zdravotníckych odborných predmetov na Strednej zdravotníckej škole Poprade. V hlavnej a inšpirujúcej časti podujatia MVDr. Ivan Antony zo spoločnosti Hartmann - Rico, spol. s r. o. pútavou a interaktívnou formou predostrel aktuálne poznatky týkajúce sa hygieny rúk, pričom vyzdvihol jej dôležitosť pre ľudské zdravie a prevenciu mnohých chorôb. Žiaci si mohli na vlastnej koži vyskúšať aj špeciálne dezinfekčné prípravky a sledovať ich účinnosť pod špeciálnou UV lampou.  


 • Veselé zážitky spod Roháčov

  Turisticko–lyžiarsky krúžok si na svoj víkendový pobyt zvolil prírodu pod Roháčmi. V dňoch 24.- 26. 11. 2017 sa  jeho členovia zúčastnili na túre v priľahlej Prosieckej doline a na prehliadke Múzea oravskej dediny v Zuberci. Pripravený program mal však nielen turistický, ale aj duchovný rozmer a pobyt zúčastneným spríjemňovali rozličné aktivity zamerané na stmelenie vzťahov či vytvorenie dobrej atmosféry. Pestré súťaže, spoločenské hry i bowling vyvolávali v deťoch nadšenie a úsmev na tvárach. V nedeľu sa prebudili do bieleho dňa a bohatá nádielka snehu zjavne všetkých potešila. Vyprovokovala ich ku guľovačke, stavaniu bunkrov, ale aj iných kreatívnych diel zo snehu. Výlet tak dostal charakter privítania zimnej sezóny. Poďakovanie patrí predovšetkým animátorom i ostatným, ktorí pomohli zrealizovať prvé podujatie turisticko-lyžiarskeho krúžku určené pre žiakov. Vyhodnotili sme ho veľmi pozitívne a už teraz sa tešíme na ďalšie spoločné aktivity.

 • Informatická súťaž iBobor ZŠ 2017

   

  V dňoch od 8. do 10. novembra 2017sa žiaci školy zúčastnili na celoslovenskej online súťaži iBobor - Informatickýbobor(ibobor.sk). Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informatiku a informačné a komunikačné technológie u všetkých žiakoch. Súťaž prebieha v 35 krajinách sveta a každoročne sa je zúčastňuje okolo milión súťažiacich. Na Slovensku tohto roku súťažilo 74 216 súťažiacich z 992 škôl.

  V tomto školskom roku sa súťaže  na našej škole zúčastnilo 104žiakov z 3. až 9. ročníka. Najlepšie výsledky, ktoré dosiahli naši žiaci v celkovom poradí v konkurencii viac ako 61 715žiakov škôl z celého Slovenska, boli:

  kategória Kadet (súťažilo 14 687žiakov)

  V tejto kategórii sme mali 14 úspešných riešiteľov:

  1. - 121.        Marián Stupák, 9.           80,00 bodov, 100. percentil

  1565. - 1594.Natália Rečičárová, 9.       63,01 bodov, 89. percentil

  1983. - 1988.Dominik Bies, 8.                61,67 bodov, 87. percentil

  3085. - 3096.Anna Banasiewiczová, 9.  56,68 bodov, 79. percentil

  3176. - 3504.Xavier Dominik Bury, 8.     56,02 bodov, 78. percentil

  3617. - 3774.Benjamín Vyhnal, 9.          54,69 bodov, 75. percentil

  4196. - 4198.Eliška Mašlonková, 9.       53,00 bodov, 71. percentil

  4310. - 4629.Martin Okoličáni, 9.           52,02 bodov, 71. percentil

  4658. - 4665.Šimon Pintek, 8.                51,34 bodov, 68. percentil

  4715. - 4740.Samuel Bachleda, 8.         51,01 bodov, 68. percentil

  4715. - 4740.Natália Celerová, 9.          51,01 bodov, 68. percentil

  4715. - 4740.Ema Šoltysová, 8.             51,01 bodov, 68. percentil

  5037. - 5056.Mária Krettová, 9.             50,68 bodov, 66. percentil

  5037. - 5056.Martin Šidlovský, 8.          50,68 bodov, 66. percentil

   

  kategória Benjamín (súťažilo 17 283žiakov)

  V tejto kategórii sme mali 10 úspešných riešiteľov:

  342. - 354.Miriam Petrenčíková, 6.      70,00 bodov, 98. percentil

  436. - 483.Diana Krempaská, 7.          68,34 bodov, 97. percentil

  585. - 931.Ondrej Magda, 7.                66,68 bodov, 97. percentil

  1126. - 1346.Timotej Ilavský, 6.            62,68 bodov, 93. percentil

  2247. - 2334.Katarína Duláková, 7.      57,68 bodov, 87. percentil

  2618. - 2951.Ester Vyhnalová, 6.          56,02 bodov, 85. percentil

  2618. - 2951.Tatiana Zubajová, 7.        56,02 bodov, 85. percentil

  3425. - 3438.Ema Gallovičová, 7.        54,34 bodov, 80. percentil

  3779. - 3842.Katarína Pisarčíková, 6.  52,35 bodov, 78. percentil

  4205. - 4213.Gabriel Bies, 6.                51,01 bodov, 76. percentil

   

  kategória Boborík (súťažilo 17 980žiakov)

  V tejto kategórii sme mali 20 úspešných riešiteľov:

  353. - 396.Klára Vašková, 5.                 92,00 bodov, 98. percentil

  553. - 1303.Patrik Mornár, 5.                84,00 bodov, 97. percentil

  553. - 1303.Ondrej Pintek, 5.                84,00 bodov, 97. percentil

  553. - 1303.Pavla Rendová, 5.             84,00 bodov, 97. percentil

  553. - 1303.Juraj Šromek, 5.                84,00 bodov, 97. percentil

  1316. - 1515.Laura Kormaňošová, 5.   80,00 bodov, 93. percentil

  1548. - 2119.Mária Smetanová, 5.        76,00 bodov, 91. percentil

  2211. - 3280.ChelseaDžurniková, 5.     72,00 bodov, 88. percentil

  2211. - 3280.Vladimír Kolumber, 4.       72,00 bodov, 88. percentil

  2211. - 3280.Diana Kostková, 5.           72,00 bodov, 88. percentil

  2211. - 3280.Šimon Kožár, 4.                72,00 bodov, 88. percentil

  2211. - 3280.Matúš Petrenčík, 4.          72,00 bodov, 88. percentil

  2211. - 3280.Dávid Voško, 5.                72,00 bodov, 88. percentil

  3330. - 3816.Emília Rendová, 5.           68,00 bodov, 81. percentil

  3330. - 3816.Alžbeta Voščeková, 4.      68,00 bodov, 81. percentil

  3877. - 3913.Erika Angelovičová, 4.      66,00 bodov, 78. percentil

  5132. - 5203.Matúš Gavor, 5.                63,00 bodov, 71. percentil

  5248. - 6299.FrancescoBriscoli, 4.        60,00 bodov, 71. percentil

  5248. - 6299.Andrej Klein, 5.                 60,00 bodov, 71. percentil

  5248. - 6299.Oliver Ondruš, 4.              60,00 bodov, 71. percentil

   

  kategória Drobec (súťažilo 11 765žiakov)

  V tejto kategórii sme mali 4 úspešných riešiteľov:

  746. - 1356.Pavol Pisarčík, 3.           60,00 bodov, 94. percentil

  746. - 1356.Peter Pisarčík, 3.           60,00 bodov, 94. percentil

  1753. - 2395.Filip Magda, 3.             52,00 bodov, 85. percentil

  2454. - 2474.Lukáš Gavor, 3.           50,00 bodov, 79. percentil

   

  Všetkým úspešným riešiteľom blahoželáme J.

 • Žiaci našej školy pripravili kultúrny program

  14. novembra sa v Podtatranskej knižnici v Poprade konal 5. ročník okresnej prehliadky v umeleckom prednese poézie, prózy a vlastnej tvorby. Žiaci našej školy - Gabriel Bies, Zuzana Vojtechová a Ester Vyhnalová pripravili pod vedením pedagógov Ľubomíra Dikanta a Vladimíry Šimkovej krátky kultúrny program. Ďakujeme im za spríjemnenie atmosféry tohto podujatia.

 • Šiestaci strávili hodinu literatúry netradične - v knižnici

  V rámci návštevy knižnice sme sa dozvedeli mnoho nových vecí o povestiach. Pani knihovníčky nám prečítali zopár povestí, zopakovali sme si informácie, ktoré sme už vedeli, a taktiež nás „preskúšali“ zo znalostí miestnych častí Popradu. Vypočuli sme si povesť o Spišskej Sobote a o vzniku mestskej časti Poprad - Stráže. V závere návštevy sme si mohli popozerať knižný fond a niektorí z nás sa dokonca stali novými členmi knižnice. Nech nám všetkým – starým i novým členom, ostane navždy láska ku knihám.

 • Chlapci získali 2. miesto vo futsale

  Naši chlapci žijú športom a obzvlášť milujú futsal. Dokázali to aj na obvodovom kole, ktoré sa uskutočnilo 8. novembra v popradskej ARÉNE. Získali krásne 2. miesto a my im srdečne gratulujeme. Chalani, boli ste super! Prajeme vám mnoho ďalších športových úspechov. 

 • Máme víťazov olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

  V stredu 8. novembra sa u nás uskutočnilo školské kolo olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Postúpilo doň deväť víťazov triednych kôl, ktorí si zmerali svoje sily v gramatike, transformácii textu či v rečníckych schopnostiach. A tu sú tí najlepší: 

  1. miesto: Natália Celerová, IX.A

  2. miesto: Ester Biesová, IX.A

  3. miesto: Michaela Jurgovská, IX.A

  Dievčatám srdečne blahoželáme a Natálii Celerovej, ktorá bude našu školu reprezentovať 29. novembra na okresnom kole, držíme palce!

 • Podporili sme Nadnárodný charitatívny koncert INTEGRÁCIA

   Dňa 27. októbra 2017 popradská Aréna praskala vo švíkoch. Konal sa tam totiž už 9. ročník Nadnárodného charitatívneho koncertu INTEGRÁCIA, na ktorom sme sa tento rok mali možnosť zúčastniť aj my. Pozvanie prijali viaceré hviezdy nielen slovenskej, ale aj zahraničnej hudobnej scény a svojím vystúpením potešili viac ako 3000 detí. Máme radosť, že sme mohli zažiť tú veľkolepú neopakovateľnú atmosféru, no hlavne podporiť fyzicky či mentálne hendikepované deti. Stále máme na pamäti hlavnú myšlienku koncertu: Slnko svieti pre všetky deti rovnako!

 • Starší čítali mladším

   

  Október už tradične nesie prívlastok MESIAC ÚCTY K STARŠÍM. Preto sme ešte pred jesennými prázdninami u nás privítali pani učiteľku Mariannu Zavackú, ktorá dlhé roky učila v našej škole. Deťom pripravila pekný program. Prečítala im rozprávku O troch grošoch a nakoľko veľmi rada spomína na školské zážitky, zaspomínala si aj spolu s nimi... Na konci tohto milého dopoludnia si všetci spoločne zaspievali.

 • Vyrábali sme záložky pre českých kamarátov

  Aj v tomto školskom roku sme sa zapojili do česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy, ktorého cieľom je podporiť čítanie kníh a zároveň nadviazať vzťahy s deťmi z pridelenej partnerskej školy. My si už takto tretí rok vymieňame záložky s kamarátmi zo ZŠ v Třebařove (okres Svitavy). Po dvojročnej spolupráci a výmenných pobytoch sa tešíme na všetko, čo nás v tomto školskom roku čaká. Ďakujeme organizátorom projektu, že nám takto umožnili spoznať krajinu našich susedov, nadviazať nové priateľstvá a zažiť krásne spoločné chvíle. 

 • Uctili sme si zosnulých

  Aj tento rok sme si uctili pamiatku zosnulých Štefana Mnoheľa a Pavla Ušáka Olivu, podľa ktorých sú pomenované jednotlivé zložky našej Cirkevnej spojenej školy. Navštívili sme cintorín v Poprade-Veľkej, kde sú obaja pochovaní. Spolu sme sa pomodlili, položili sme  na hrob kyticu a zapálili sviečky.  

   

 • Navštívili sme dopravné ihrisko

  Žiaci 3. a 4. ročníka navštívili dopravné ihrisko na ZŠ Komenského v Poprade, kde si nielen zajazdili na bicykloch, ale zúčastnili sa aj na teoretickej výuke. Milé deti, prajeme vám čo najviac kilometrov bez nehody!

 • Misijný týždeň nás naučil deliť sa s tým, čo máme

   

  Týždeň pred Misijnou nedeľou (16. - 20. októbra) sme v našej škole zorganizovali misijný týždeň. Podporili sme misie duchovne i materiálne. Každé ráno sme sa spoločne modlievali za konkrétny kontinenty - za ľudí, ktorí tam žijú, i misionárov, ktorí tam pôsobia. Okrem toho sme pripravili aj misijnú burzu, ktorej výťažok 85 eur poputuje na podporu tých najchudobnejších a najslabších, ktorí trpia nielen nedostatkom jedla, pitnej vody alebo iných materiálnych vecí, ale žijú aj vo veľkej duchovnej biede, často bez súcitu, pochopenia či akéhokoľvek prejavu lásku. Tento týždeň nás naučil nebyť sebcami, ale vidieť aj potreby iných, ktorí sa majú podstatne horšie než my. Naučili sme sa byť vďační za všetko, čo máme, a zároveň sa s tým podeliť. Veď nie to, čo urobíme pre seba, ale to, čo urobíme pre druhých, má zmysel. Dôležité je byť misionárom TU a TERAZ. Ďakujeme všetkým žiakom i učiteľom, ktorí sa do spomínaných misijných aktivít zapojili. 

strana:

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná spojená škola Poprad - Základná škola Š. Mnoheľa
  Dlhé hony, 3522/2, 05801 Poprad
 • +421 52 7721389


Fotogaléria