• Gesto pre mesto

  Projekt našej školy bol vybratý do hlasovania pre verejnosť – Gesto pre mesto – Raiffeizen bank. V prípade, že za náš projekt zahlasuje najviac ľudí, získame naň 1000 €.  Prosíme Vás, nájdite si chvíľku čas, hlasujte za náš projekt a pošlite to prosím aj svojim známym. Prípadne to zdieľajte na sociálnych sieťachIde o projekt

  Hobití domček pre deti so zelenou strechou

          Deti našej školy milujú učiť sa vonku na čerstvom vzduchu. So svojimi rodičmi a učiteľmi spoločne budujeme permakultúrnu záhradu – jedlý les a vonkajšiu ekotriedu. V rámci skrášľovania pozemku školy by sme chceli pre deti vybudovať pravý hobití domček so zelenou strechou a okrúhlymi dverami, kde by sa deti mohli hrať, oddychovať, ale aj učiť sa o prírode, plniť rôzne zaujímavé úlohy a hlavne tešiť sa zo života. 

  hlasujte na

   www.gestopremesto.sk/hlasovanie/poprad

  ĎAKUJEME!

   

   

 • Ujo Váňa (a tí druhí)

  Ujo Váňa, Višňový sad, Tri sestry...

  Známe divadelné hry svetového a slávneho ruského dramatika Antona Pavloviča Čechova.

  V piatok 15. júna mohli naši študenti zažiť atmosféru Mestského divadla v Levoči, ktoré ponúklo svoje divadelné dosky hercom zo Spišskej Novej Vsi.

  Ujo Váňa je hra, v ktorej každá postava má svoj príbeh, kde dráma je nakoniec komédiou. Zároveň vedie svojho diváka k zamysleniu sa nad mužsko-ženskými vzťahmi, demaskovaniu snov a k prebudeniu sa z nich...

  „Dielo zachytávalo spoločnosť, reálne životné situácie, kde každý túži po láske a slobode, no napriek tomu končí hlavná postava Ujo Váňa ako nešťastný a opustený človek so zármutkom, že prežil svoj život zbytočne, bez štipky radosti a lásky.“ (D. Bendík)

  „V hre som si všimla, ako niekedy muži vnímajú zovňajšok ženy. Ako sú prehliadané dobré dievčatá, ktoré možno nie sú tie najkrajšie.“ (D. Gánovská)

  „Neobyčajný príbeh o nenaplnenej láske, o tých, ktorí v spoločnosti znamenajú menej aj viac, o tých, ktorých neopúšťa nádej na lepšie časy aj v krutých ruských podmienkach.“ (M. Martonová)

  „Hra sa mi páčila. Ujo Váňa reprezentuje ľudí s pocitom vyhorenia, ľudí na okraji spoločnosti a pocitom premárneného života. Je to téma, ktorá je aj dnes ešte aktuálna a nájde sa v nej mnoho ľudí.“ (F. Lopuch)

  „Páčilo sa mi, ako vážne témy zo života boli zahrané tak, aby vyvolali smiech a pobavili nás.“ (D. Kleinová)

   

   

 • Duchovná obnova 8.A

  Na duchovnú obnovu, ktorá sa uskutočnila začiatkom júna, sme sa všetci veľmi tešili.

  Hneď po príchode do Liptovského Mikuláša sme si išli zahrať bowling. Po ubytovaní sme mali možnosť ísť na svätú spoveď, potom nasledovala svätá omša a po nej večera - výborná grilovačka. Nakoniec prišli na rad rôzne hry a program zameraný na lepšie spoznávanie spolužiakov a animátorov. Večer sa však niečo stalo: uniesli nám animátorov!

  Išli sme ich teda po skupinkách hľadať. Naša cesta viedla okolo kostola, kde sme museli splniť jednu úlohu. Potom sme dostali indíciu a išli sme ďalej. Na druhom stanovisku nás nemilosrdne vystrašili. Zároveň nám však splnenie úlohy malo pomôcť k vzájomnému zblíženiu sa. Ďalšia trasa nás zaviedla na cintorín. Tam sme sa pomodlili za zosnulých a na konci cesty sme našli svojich animátorov. 

  Na druhý deň nás čakala prednáška nášho kaplána Petra Nákačku. Bola veľmi pútava a obohacujúca. Po nej si každý napísal svoje predsavzatie - v čom by sa chcel zlepšiť. Potom nasledovalo vyhodnotenie skupín. Nadišiel čas odchodu. Sadli sme na autobus, ktorý nás odviezol do Ružomberka. Nevedeli sme nájsť autobusovú zastávku. Zachránil nás kosec trávy, ktorý nám ukázal smer. Cestu vlakom sme si užili.

  Za túto úžasnú duchovnú obnovu ďakujeme kaplánovi Petrovi Nákačkovi, triednej pani učiteľke Martinkovej, animátorom a v neposlednom rade aj sestričke Dagmar, ktorá nám výborne varila.

           Za kolektív 8.A Xavier Bury                       

   

   

 • Za odmenu na výlet

  Každoročne v našej škole prebieha súťaž v zbere papiera. Jednotlivé triedy medzi sebou súťažia ostošesť, pretože odmena býva veľmi lákavá - deň voľna pre víťaznú triedu, ktorý využijú na výlet podľa vlastného výberu. Siedmaci sa stali víťazmi už tretíkrát po sebe. V tomto roku sa im spoločnými silami podarilo vyzbierať viac ako jednu tonu starého papiera, preto si výlet naozaj zaslúžili. Dohodli sa, že pôjdu do Košíc. Počasie bolo ideálne. Po vybláznení sa v expozícii zaujímavých hier v Slovenskom technickom múzeu si ešte pozreli Dóm svätej Alžbety na Hlavnej ulici, potom zakotvili v McDonald´s a nakoniec ešte nákupy v Auparku, bez ktorých by výlet hádam ani nebol výletom. Žiaci prežili naozaj skvelý deň a ostatným odkazujú, že zbierať papier sa naozaj oplatí.   

   

   

 • Škola v prírode

  V tomto školskom roku čakalo na žiakov 3.A a 4.A triedy nevšedné dobrodružstvo. Vybrali sa do zariadenia Stred Európy v Krahuliach. Bolo to práve miesto Tramptária, kde zažili neobyčajnú rozprávkovú školu v prírode. Už samotný názov prezrádza, že to bolo neďaleko geografického stredu Európy a historicky vzácneho mesta Kremnica. Okrem zaujímavých turistických výletov do okolia sa deti venovali tancu, šperkárstvu, maľovaniu, lukostreľbe, jazde na koňoch či na autíčkach, zdolávaniu lanovej dráhy a športu. Zažili korunováciu kráľa a kráľovnej, predviedli sa v Talentmánii, vystúpili na rozhľadňu a navštívili priamo stred Európy. A hlavne sa domov všetci vrátili šťastní a s nezabudnuteľnými zážitkami.                                                                                                        

 • Prvé sväté prijímanie

  Už tradične posledný májový víkend stretávame v uliciach nášho mesta dievčatá v bielych šatách a chlapcov v pekných oblekoch. Oveľa krajší pohľad je na ich rozžiarené tváre plné očakávania. Po sviatosti zmierenia  prišla pre našich tretiakov dlho očakávaná chvíľa, keď 231 detí v dňoch 26. a 27. mája pristúpilo k 1. svätému prijímaniu. Slávnosť obohatili samotné deti svojou aktívnou účasťou, či už to boli čítania alebo spoločný spev. Počas kázne ich kaplán Peter Matis viedol pomocou rôznych indícií cestou hľadania pokladu. Indície sa ukrývali na rôznych miestach v kostole a pripomenuli im dôležité udalosti, ktoré predchádzali samotnej slávnosti 1. sv. prijímania. Prvá indícia ich priviedla ku krstiteľnici, kde sa začala ich cesta viery; ďalšia k relikviám, kde našli Katechizmus Katolíckej cirkvi. Ten im mal pripomenúť, čo všetko sa naučili od rodičov a v škole o Bohu a o Cirkvi. Ďalej ich kroky viedli k spovedniciam, pretože dôležitým krokom k prijatiu Pána Ježiša je čisté srdce. Ďalšia indícia sa nachádzala pod krížom, pretože svätá omša je nekrvavá obeta Pána Ježiša. Nakoniec našli poklad, ktorý prebýva v svätostánku a ktorý sa nám dáva za pokrm pre našu dušu - samotného Pána Ježiša. Pán kaplán ich povzbudil, aby ho čo najčastejšie prijímali do svojho srdca. V záverečnom poďakovaní deti vyjadrili radosť, ale aj sľub vo svojich predsavzatiach vydržať. A tu máme veľkú úlohu aj my dospelí - rodičia, kňazi, katechéti, aby sme im na tejto ceste pomáhali.

 • Za odmenu do Legovne

  Dňa 6. 6. 2018 prváci využili deň voľna, ktorý získali ako odmenu za zber papiera, a navštívili Legovňu, zmrzlinárstvo a detské ihrisko. Najviac sa im páčilo v Legovni, kde si postavili super točiaci sa kolotoč.

 • Prváci v knižnici

  V máji sme s prvákmi navštívili knižnicu, aby sme viac spoznali knihu Mimi a Líza od autorov K. Kerekešovej, K. Malátovej a A. Samela. Táto kniha získala ocenenie Najkrajšie knihy Slovenska v roku 2013. Dozvedeli sme sa o nerozlučnej dvojici dievčat, z ktorej jedno bolo nevidiace. Vyskúšali sme, si aké pocity má človek, ktorý pri vykonávaní rôznych činností nevidí. Knižku odporúčame deťom, ktoré majú rady nielen veci skutočné, ale aj fantastické.

 • Deti deťom

  V rámci XXII. ročníka Medzinárodného festivalu krojovaných bábik 2018 sa na našej škole uskutočnil výchovný koncert. V rámci hlavného programu sa predstavil folklórny súbor Podtatranček z Veľkej Lomnice, ktorý pracuje pod vedením Mgr. Anny Špinerovej. Cieľom koncertu bolo mladej generácii sprítomniť zabudnutú minulosť, tradície a zvyky podtatranského ľudu, prezentovať tradičné odevy, tance, piesne z jednotlivých regiónov - predovšetkým z východného Slovenska (Spiš, Liptov, Orava, Šariš, Zemplín). Spojením tradícií, kultúry, umenia a vzdelávania sa našim žiakom dostal nielen krásny umelecký zážitok, ale aj nadobudnutie zručností v speve a vybraných tanečných prvkoch, ktoré si mali sami možnosť vyskúšať.

 • Plavecký výcvik

  Na našom plaveckom výcviku sme si veľa užili a, samozrejme, sa aj naučili plávať rôzne štýly: kraula, prsia, znak, dokonca už vieme splývať. Zdokonalili sme sa až tak, že by sme si trúfli preplávať bazén rýchlejšie ako ryba. Samozrejme, ako na všetkých plaveckých výcvikoch, mali sme rešpekt voči našim trénerom a sme im vďační. V posledný deň sa uskutočnila plavecká súťaž, kde sme si zmerali sily v troch disciplínach: plávanie s doskou - splývanie, voľný spôsob a plávanie 15 minút v kuse. Tiež sme sa nielen veľa naučili, ale sa aj zabavili v bazénoch Blue Diamond, Blue Sapphire, vo vonkajších bazénoch, dokonca sme sa vybláznili aj na tobogánoch. Telo sme si zregenerovali v parnej saune. Užili sme si toho veľmi veľa a týmto sa chceme poďakovať našej triednej pani učiteľke Rákociovej a pánovi učiteľovi Stromkovi.

  Za kolektív 6. A triedy Ester Vyhnalová

   

   

 • Legovňa zaujala

  So žiakmi 2.A triedy sme navštívili Detské kreatívne centrum v Poprade. Témou boli zvieratá Afriky. Po krátkej prezentácii o žirafe, najvyššom zvierati, si deti z LEGA vytvárali žirafy, levy či iné zvieratká. Netradičné detské ihrisko sa deťom páčilo a tešíme sa na ďalšiu návštevu. 

   

   

 • S ujom včelárom

  V piatok 18. mája sa deti zo školského klubu zúčastnili na zaujímavej besede. Navštívil nás ujo včelár Ján Merčák, ktorý im porozprával veľa zaujímavostí zo života včiel a vysvetlil im, prečo sú vlastne také užitočné. Doniesol so sebou aj včelárske pomôcky – dymak, kuklu, metličku a, samozrejme, nezabudol ani na rámik so včielkami, ktorý si žiaci mohli pozrieť zblízka. Na záver bolo aj sladké prekvapenie – deti mali možnosť ochutnať pravý včelí med, ktorý všetkým veľmi chutil. Ďakujeme za milú besedu a za príjemne strávený čas s ujom včelárom.

   

   

 • U hasičov

  Dňa 14. mája 2018 sme sa stali súčasťou Hasičského a záchranného zboru v Poprade. Pán Jaroslav Hudáč nás ráno privítal pred výjazdom vozidiel z garáží a porozprával o práci hasičov. Najviac sa nám páčilo technické vybavenie vozidla a vyskúšali sme si aj hasenie fiktívneho požiaru naživo. 

   

   

 • Kino trochu inak

  V pondelok 14. mája, keď naši spolužiaci z deviateho ročníka absolvovali prijímacie skúšky na stredné školy, sme sa my- žiaci druhého stupňa - boli niečo nové naučiť v kine Tatran. Na úvod sme zabsolvovali filmový kvíz, kde sme sa dozvedeli mnoho zaujímavých vecí zo sveta animovaného filmu. Pozreli sme si ukážky, ktoré boli urobené v minulosti, a porovnali sme ich s modernými, zhotovenými súčasnou technikou a technológiou. Videli sme staré filmové kotúče a boli sme sa pozrieť v premietacej kabíne, ako to funguje dnes pomocou počítačov. Mohli sme si porovnať snímky pri 3D premietaní, ba dokonca vyhrať DVD za správne odpovede na otázky, ktoré boli pre nás pripravené. Myslím, že sme boli všetci milo prekvapení a hlavne sme sa fajn zabavili pri hádaní názvu animovanej rozprávky len podľa malého kúska plagátu alebo krátkej hudobnej ukážky. Pri našich rýchlych a pohotových odpovediach sme sa cítili ako hrdinovia z filmov, ktorých mená sme hádali. No a potom prišla odmena v podobe novej animovanej rozprávky Malý Yeti. Príbeh chlapca bol veľmi poučný, ale nechýbali v ňom ani humorné situácie, na ktorých sa dobre pobavili aj naši učitelia.

   

   

 • ScratchCup 2018

  Súťaž v programovaní ScratchCup

  Utorok 18. 4. 2018 bol venovaný programátorskej súťaži ScratchCup, do ktorej sa prvýkrát zapojilo 11 našich mladých programátorov zo siedmeho ročníka. Celoslovenskej súťaže v programovaní v jazyku Scratch sa zúčastnilo 237 žiakov. V tejto konkurencii sa ani naši žiaci nestratili a najúspešnejším  z našich siedmakov bol Dávid Dikant, ktorá získal percentil 70.  S percentilom 66 skončili Ondrej Magda, Samuel Puchala a Jozef Šromek. A samozrejme, súťažili aj dievčatá, najlepšie sa umiestnila Lea Jurčíková s percentilom 44. Všetkým mladým programátorom srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy.                                                                                               

                                                                                                                                                  Ing. Eva Gabonayová

   

 • Tatry s Jožom Kubánim

  Stretnutie s moderátorom TV JOJ Jožom Kubánim nás všetkých veľmi potešilo. Potulky lesom sme začali v Starom Smokovci a lesným chodníkom sme vyšli na Hrebienok. Po krátkom oddychu sme ďalej pokračovali v ceste, ktorou sme prišli k Vodopádom Studeného potoka. Tu sme si urobili spoločnú fotografiu, aby sme si uchovali naše skvelé zážitky. Poslednou zastávkou bola Bilíkova chata a potom sme sa už vybrali na cestu domov. Stretnutie s Jožom bolo veľmi milé a ďakujeme mu za čas, ktorý nám venoval. Veríme, že to nebolo poslednýkrát a že sa ešte niekedy spolu vyberieme na ďalší nezabudnuteľný výlet. 

   

   

 • Slávik Paľko

  Dňa 11. mája sa uskutočnilo okresné kolo známej speváckej súťaže Slávik Slovenska. Našu školu reprezentovali šiesti žiaci, víťazi školského kola vo svojich kategóriách. Všetci podali skvelé výkony. Najviac však porotu upútal tretiak Pavol Pisarčík, ktorý v 1. kategórii získal krásne 3. miesto. K úspechu mu gratulujeme a prajeme mnoho ďalších speváckych úspechov. Ostatným slávikom takisto ďakujeme za reprezentáciu našej školy a želáme všetkým ešte veľa radosti zo spevu. 

   

   

 • Exkurzia v Kežmarku

   

  V krásny slnečný deň 4. mája 2018 sme objavovali krásy našej literatúry a histórie na poznávacom výlete v Kežmarku.  Na vlastnej koži sme mohli okúsiť, aký bol život na hrade, začítať sa do významných diel slovenskej literatúry či poprechádzať sa po škole, kde študovali najväčší slovenskí dejatelia.

  Putovanie za históriou Slovenska sme začali príchodom vlaku do kežmarskej stanice, odkiaľ sme sa presunuli do Evanjelického lýcea, kde na nás už čakala informáciami nabitá sprievodkyňa. Tá nám priblížila aktuálnu činnosť lyceálnej knižnice, históriu lýcea a predstavila významné osobnosti dejín Slovenska, ktoré navštevovali túto školu. 

  Po skončení sme šli do Dreveného artikulárneho kostola svätej Trojice, ktorý patrí medzi najstaršie pamiatky Kežmarku. Prezreli sme si architektúru tohto barokového kostola, vypočuli niekoľko zaujímavostí a dozvedeli sa, že tento chrám slávi 10. výročie zapísania do UNESCO.

  Ďalšou zástavkou našej púte bol Nový evanjelický kostol, kde sme videli hrobku Imricha Tökölyho, ktorý sa zaslúžil o čiastočnú náboženskú slobodu pre nekatolíkov vo vtedajšom Uhorsku.  

  Poslednou atrakciou našej exkurzie bol Kežmarský hrad, ktorý je jediným zachovaným hradom na Spiši. Tu sme objavili hneď niekoľko zaujímavostí: historické expozície vývoja Kežmarku, strelecký spolok či zakladateľa röntgenológie v Uhorsku – MUDr. Vojtecha Alexandra. Na záver prehliadky sme sa pozreli na mesto Kežmarok a okolie z vyhliadkovej veže, čo bolo krásnou bodkou za naším programom nabitým dňom.

  Na záver chceme poďakovať pani zástupkyni Kleinovej a pani učiteľke Vagašovej za vytvorenie zaujímavého programu exkurzie, príjemnú atmosféru a vyjadrenie myšlienky výletu, že práve história je najlepšou učiteľkou života.

  Filip Lopuch

   

   

 • Tvorivé dielne

  Dňa 4. mája sa siedmaci zúčastnili na tvorivom workshope v Tatranskej galérii v Poprade. Bol zameraný na prácu so sadrou v spojení s inými materiálmi v rôznych podobách. Vytvorili vlastné sochárske dielka a pozreli si expozíciu viacrých tvorcov, ktorú galéria aktuálne ponúka. 

   

   

 • Nezvyčajná návšteva

  Na prelome apríla a mája k nám do školy zavítal nezvyčajný hosť. Navštívil nás bocian, ktorý pravdepodobne zablúdil, keď sa vracal zo svojho zimoviska v Afrike späť domov na Slovensko. Celý týždeň nám robil spoločnosť na ihrisku alebo jednoducho relaxoval na lampe a my sme mali na tohto krásavca nádherný výhľad z okna. Vôbec sa nebál, preto sme mali vynikajúcu príležitosť obzrieť si ho zblízka. Ozaj, vedeli ste, že bociany nalietajú ročne aj 30 000 km? Ďalšou zaujímavosťou je, že bocianí samec je verný samici a hniezdu. Je to rodinne založený vták a mláďatá vždy vychovávajú spolu. Bocian Floppy, ako ho deti pomenovali, sa už začiatkom nového týždňa neukázal. Veríme však, že je v bezpečí a že si postavil hniezdo tam, kde bude odteraz doma. Za týždeň strávený s ním sme všetci veľmi vďační. 

   

   

strana:

Kontakt

 • Základná škola Štefana Mnoheľa
  Dlhé hony 3522/2
  058 01 Poprad
 • 052/7721389


Ďakujeme našim sponzorom