• Výstava vo Forume

  Výstava vo Forume

  Naša škola sa v dňoch 7.12.2018 - 7.1.2019 zúčastňuje výstavnej súťaže Advent vo Forume. Zapojili sa do nej žiaci našej ZUŠ ako aj ZŠ. Hlasovať za najkrajší vianočný stromček môžete na https://www.facebook.com/forumpoprad/

   

   

 • Advent

  Advent

  Adventná príprava začala! Komu vykvitnú na Jesseho strome výhonky? Stretávame sa s deťmi každé ráno v kaplnke, modlíme sa a rozprávame sa spolu o veľkých starozákonných biblických postavách, ktoré ukazujú na Ježiša. A ten už o pár dní príde medzi nás. Všetci ho s radosťou čakáme...

   

   

 • Pozdrav pre dôchodcov

  Pozdrav pre dôchodcov

  Po roku sme sa stretli s dôchodcami z denného centra – Xenón. V Hoteli Tatra žiaci našej školy potešili dôchodcov krátkym kultúrnym programom a ocenení boli veľkým potleskom a sladkou odmenou.

  Žiakov pripravoval a sprevádzal p. uč. Ľubomír Dikant

   

   

 • Netradičná výhra

  Netradičná výhra

  Vo štvrtok 8. novembra sa 8.A trieda zúčastnila na päťhodinovom kurze prvej pomoci, ktorý vyhrala v uplynulom školskom roku v súťaži Less plastic is fantastic. Všetci sa veľmi tešili nielen kvôli tomu, že sa nebudú učiť, ale aj preto, že sa niečo nové dozvedia a skúsia. Záchranárka Eva Rodáková im ochotne vysvetľovala, čo majú robiť v prípade rôznych úrazov, od porezania cez infarkt až po zasiahnutie bleskom. Všetci sa aktívne zapájali, čo môže potvrdiť aj pani učiteľka Gabriela Mašlonková, ktorá sa na kurze tiež rada zúčastnila. Nakoniec si všetci mohli vyskúšať na figurínach, čo robiť v prípade dusenia, oživovanie dospelého človeka aj batoľaťa, obväzovanie atď. Veľmi pekne ďakujeme za výhru, ktorú venovala Asociácia samaritánov Slovenskej republiky, a tešíme sa na moment, keď sa niekedy opäť stretneme.

  Za kolektív ôsmakov Diana Krempaská

   

   

   

   

 • Imatrikulácia prvákov

  Imatrikulácia prvákov

  Deň, ktorý potešil našich prváčikov

  Dňa 2. 10. 2018 sa uskutočnila sv. omša, ktorá bola obohatená slávnosťou, pri ktorej naši najmenší prváci boli prijatí za žiakov našej Spojenej školy Jána Pavla II. v Poprade.

  Pán kaplán Mgr. Marek Wolanszký ich na začiatku sv. omše srdečne privítal.

  Vo svojej kázni všetkým priblížil sviatok anjelov strážcov, ktorí nás sprevádzajú na každom kroku života, strážia ľudí, slúžia Bohu a sú poslami správ.

  Na záver sv. omše sa tešili nielen prváci, ale aj deviataci, ktorí ich dekorovali šerpou a odovzdali milé darčeky, ktoré im budú túto slávnosť pripomínať.

  Svojím sľubom potvrdili, že svojou usilovnosťou v učení budú dobrými žiakmi, ktorí budú Bohu na slávu, druhým na radosť, svetu a škole na osoh.

  Milí prváci, vitajte medzi nami! Nech vás Boh požehnáva na vašej ceste za poznaním!

  Mgr. Gabriela Mašlonková

 • Návšteva cintorína

  Návšteva cintorína

  Žiaci 4.A triedy 26.10.2018 si boli na cintoríne vo Veľkej uctiť pamiatku zosnulých kňazov Mons. Štefana Mnoheľa a Pavla Ušáka Olivu úpravou hrobu a modlitbou. Spolu s nami tam bola aj pani Hrehorčáková z Matice slovenskej, ktorá žiakom porozprávala o ich zásluhách.

  Mgr. Jana Babičová

   

   

 • Podporili sme misie

  Podporili sme misie

  V týždni pred misijnou nedeľou sme sa už tradične zapojili do rôznych aktivít na podporu misií. Celá základná škola sa zapojila do celosvetového projektu „Milión detí sa modlí ruženec“. Každé ráno sme sa modlili desiatok ruženca, ktorý sme obetovali vždy za iný kontinent. V niektorých triedach v rámci hodín náboženstva bola žiakom priblížená činnosť pápežských misijných diel, zvlášť detí. Dozvedeli sa, že misia je poslanie a každý z nás od krstu má toto poslanie plniť: môžeme sa za deti v misiách modliť, organizovať misijné akcie (jarmoky, trhy), zapájať sa do aktivít na pomoc misiám. Preto sme zorganizovali misijný trh s hračkami, v ktorom sme vyzbierali 75 €, a tak sme podporili deti v Afrike.

   

   

 • Máme svojho patróna

  Máme svojho patróna

  V pondelok 22. októbra spišský diecézny biskup Štefan Sečka zasvätil našu školu aj školskú kaplnku sv. Jánovi Pavlovi II. Zároveň požehnal novú telocvičňu, ktorú sa podarilo vybudovať po mnohoročnom úsilí.

  Slávnostnú svätú omšu koncelebrovali kancelár biskupského úradu Peter Majcher a duchovní z farnosti Poprad-Juh - farár Jozef Benko a školský kaplán Marek Wolanszký. Biskup Sečka vo svojom príhovore vyjadril niekoľko vlastných skúseností, ktoré mal s pápežom Jánom Pavlom II. ešte ako kňaz alebo neskôr už ako biskup. „Bol to človek veľmi bezprostredný a spontánny,“ prezradil, „nech je pre vás výzvou i povzbudením, aby jeho meno nebolo len v názve školy, ale aby ste ho v dobrom nasledovali a osvojovali si jeho vlastnosti. Nech to nie je len o vzdelávaní, ale aj o formovaní srdca.“

  Po svätej omši nasledovalo požehnanie telocvične spojené s krátkym kultúrnym programom, ktorý pripravili žiaci a učitelia školy. To, čo bolo pred pár rokmi len vzdialeným snom, sa stalo skutočnosťou. Našlo sa mnoho obetavých ľudí – od zriaďovateľa cez predstavených mesta a ochotných rodičov, ktorí na tomto diele dlhé mesiace pracovali alebo ho podporili finančne či modlitbami. Riaditeľka Katarína Krajňáková im v závere odovzdala ďakovné listy, pretože vďaka nim sa od tohto školského roka môže telesná výchova vyučovať v peknej a priestrannej telocvični.

  Voľbu Jána Pavla II. za patróna školy ovplyvnilo viacero skutočností. Predovšetkým jeho láska k Tatrám je neprehliadnuteľná. Svoju nádej vkladal do mladej generácie a do rodín, v ktorých videl zdravú budúcnosť Európy. Tiež sám vyučoval a bol veľkým milovníkom umenia. Bol pápežom jednoty, nádeje, pokoja a odpustenia. A tieto hodnoty chceme do života vnášať aj my.

   

   

 • Priateľ vďaka záložke

  Priateľ vďaka záložke

  Aj v tomto školskom roku sme s radosťou prijali výzvu zapojiť sa do už 8. ročníka projektu Záložka do knihy spája školy. So Základnou školou v Třebařove máme za sebou tri roky úspešnej spolupráce a s radosťou očakávame, čo nám prinesie tento, ktorý sa výrobou záložiek počas septembra a októbra ešte len začal...

   

  Deti si zvolili ľubovoľnú techniku – kreslili, maľovali, lepili, vyšívali. Ich fantázia nemala hranice. Väčšinu záložiek zhotovovali so svojimi vyučujúcimi na hodinách výtvarnej výchovy, no našli sa aj takí, ktorí ich vyrábali doma – chceli urobiť niečo navyše. Stvárňovali knihy, ktoré čítali cez prázdniny, resp. také, ktoré ich v poslednom čase oslovili. Na zadnej strane nechali svoje údaje, aby ich deti z Třebařova mohli kontaktovať. Do balíčka sme pribalili listy, rôzne brožúrky a pohľadnice mesta Poprad a tiež mapu Tatier. S radosťou očakávame poštu od našich českých priateľov.

   

  Cieľom projektu je v prvom rade podpora čítania. Je naozaj pozitívne v dnešnej dobe vidieť deti, ktoré nezabíjajú čas na internete, ale využívajú ho na rozširovanie svojho poznania a nechávajú sa vtiahnuť do tajuplných príbehov skutočných či neskutočných hrdinov, ktorých osudy majú často moc meniť ľudské životy. Veď knihy sú bohatstvom každej ľudskej duše a dokážu formovať srdce človeka. A to je v dnešnej dobe dôležité.

   

  Po minuloročnej pauze v tomto roku opäť plánujeme výmenný pobyt, aby sa deti mohli vzájomne spoznať a nájsť si nových priateľov. Priateľstvo a kniha – to sú nadčasové hodnoty, ktoré stoja za to! A k tomu stačí tak málo – vyrobiť (ne)obyčajnú záložku...

   

   

   

   

 • Deň sv. Jána Pavla II.

  Deň sv. Jána Pavla II.

  22. október bol pre našu školu veľkým dňom, pretože sme oslávili deň patróna našej školy – sv. Jána Pavla II. Pri tejto príležitosti sme u nás privítali vzácneho hosťa pani Margarétu Partelovú z Trnavy, ktorá napísala básnickú zbierku s názvom Totus Tuus a venovala ju spomínanému svätcovi, dokonca sa s ním osobne stretla. Vo svojej zbierke opatruje niekoľko fotografií zo stretnutí s touto významnou osobnosťou a tiež korešpondenciu z Vatikánu.

  Podelila sa so žiakmi so zážitkami a svedectvami a zdôraznila najmä hodnoty, ktoré pápeža vyzdvihli do neba: ľudskosť, otvorenosť, záujem o každého človeka, hlboké milosrdenstvo, úsilie o pokoj a jednotu v národnom i medzinárodnom kontexte. Prejavila veľkú radosť, že môže byť prítomná v škole, ktorá vo svojom názve nesie meno Svätého Otca, ktorý mal tak blízko k Slovákom a Tatrám a ktorý vynikal láskou k mladým, k poznaniu i umeniu. Vyjadrila presvedčenie, že ktokoľvek z detí či z učiteľov vstúpi do kaplnky a zdôverí sa tomuto svätcovi, pocíti úľavu a pomoc. Zároveň žiakov povzbudila, aby sa nebáli nasledovať jeho príklad.

  V závere deti kládli rôzne otázky a mali možnosť pozrieť si fotografie a prečítať aj vybrané básne zo zbierky. Veríme, že toto podujatie všetkých prítomných obohatilo a zároveň ich pripravilo na večernú slávnosť zasvätenia školy a školskej kaplnky sv. Jánovi Pavlovi II.

   

   

 • Aj my sme sa pridali

  Aj my sme sa pridali

  Slovensko sa dňa 18. októbra 2018 pripojilo k takmer sedemdesiatim krajinám, kde sa deti zjednotili v modlitbe za pokoj a jednotu vo svete. Táto globálna iniciatíva je už tradične organizovaná pápežskou nadáciou ACN, u nás známou ako Kirche in Not. Aj my sme sa pridali k tejto celosvetovej aktivite a o 10.00 hodine sme sa zjednotili v modlitbe ruženca, ktorú viedol školský kaplán Marek Wolanszký. Spoločne sme tak vyprosovali pokoj pre všetky krajiny sveta, ktoré sú sužované vojnami. Veď ak sa bude milión detí modliť ruženec, môžu vyprosiť mier, po ktorom každý túži. Práve modlitba je najúčinnejšou zbraňou proti každému zlu, rozbroju, nenávisti či konfliktu. Máme radosť, že aj my sme sa mohli pridať k modliacim sa deťom, pomôcť premeniť svet na lepší a prispieť doň aspoň trochou lásky.

   

   

 • Mesiac úcty k starším

  Mesiac úcty k starším

  Žiaci našej školy krátkym kultúrnym programom potešili babičky a dedkov ležiacich v nemocnici na oddelení geriatrie. Poďakovali im za všetku obetu, dobrotu a múdrosť, ktorú odovzdávali svojim deťom po celý život.

  V krátkom kultúrnom programe im zaspievala Eliška Špinerová , na akerdeóne zahral Ondrej Pintek a na husliach Gabriel Bies. Deti sprevádzala p. vychovávateľka Vladimíra Šimková a p. učiteľ Ľubomír Dikant.

 • Podpor našu školu

  Podpor našu školu
 • Výstava modrotlače

  Výstava modrotlače

  28. septembra vybehla pred školu ôsmacka trieda na čele s pani učiteľkou Holigovou. Ponáhľali sa do miestneho múzea, kde ich už čakala milá sprievodkyňa výstavy „Výroba modrotlače“ z dielne Elemíra Montška v Hranovnici. Tá triedu s radosťou oboznámila s technikou výroby modrotlače. Keď sa deti niečo naučili, mohli si vyrobiť vlastnú „modrotlač“. K dispozícii mali rôzne druhy cestovín, z ktorých si vyrobili vzor a ten pomocou farby „premiestnili“ na ústrižok modrej látky. Neskôr ôsmakov vystriedali aj šiestaci. Všetci si exkurziu užili a dúfajú, že sa v priebehu roka ešte do múzea vrátia.

                                                                                                                                                Diana Krempaská  8.A

   

   

 • Svetový deň mlieka

  Svetový deň mlieka

  Svetový deň mlieka sme oslávili prípravou a ochutnávkou mliečneho nápoja Oreo. Okrem toho nám zo školskej jedálne dali na ochutnanie syr, smotanu a maslo vyrobené v Tatranských mliekarňach v Kežmarku. Všetkým nám veľmi chutilo.

                                                                                                   D. Raševová

   

   

 • Odkiaľ sa berie mlieko

  Odkiaľ sa berie mlieko

  Budúcnosť poľnohospodárstva majú v rukách mladí ľudia.

  Tretiaci našej školy navštívili poľnohospodárske družstvo Spišské Bystré – Dvor Kvetnica. Žiaci sa po prvýkrát ocitli v naozajstnom kravíne, čo je veľký a čistý domček pre kravičky. Každé dieťa má rado mlieko, syry, jogurt a iné mliečne výrobky. Pán zootechnik Ing. Ľudovít Olejár nám ukázal prácu, ktorá stojí za tými dobrotami. Žiaci spoznali, aký je rozdiel medzi dojnicou a dojčiacou kravou, jalovicou a býčkom. Na Dvore Kvetnica chovajú tri plemená kráv: Limousine, Charolaise, Tinzgauvsky dobytok. Všetky tri plemená sú „dojčiace kravy“ a chovajú sa na mäso.

  Ďakujeme p. Olejárovi a prajeme mu, aby sa mu v práci darilo.

                                                                                        Pani vychovávateľka Šimková a pani učiteľka Raševová.

   

   

 • Späť do škoy

  Späť do škoy

  Po teplom a voňavom lete opäť prišiel ten deň, keď sa brány škôl otvorili, aby privítali svojich žiakov. Tento rok to bol 3. september a žiaci i študenti našej školy sa stretli v Kostole sv. Cyrila a Metoda spolu so svojimi učiteľmi , pani riaditeľkou, pánom farárom Mgr. J. Benkom a novým školským pánom kaplánom Mgr. M. Wolanszkým. Prežili sme spoločne peknú sv. omšu, kde sme prosili Ducha Svätého o jeho dary a pomoc pre všetkých do nového školského roka.

  Potom prišla chvíľa, na ktorú sa žiaci asi najviac tešili. Pani riaditeľka všetkých pozdravila a porozprávala o novinkách na našej škole. Asi najdôležitejšou správou bolo, že sa naša škola od 1. septembra 2018 volá Spojená škola sv. Jána Pavla II. Privítali sme nového školského pána kaplána Mareka W. Najviac sa do školy tešili malí prváci v sprievode svojich rodičov. Pani riaditeľka ich slávnostne privítala a predstavila. Podobne sme privítali aj prvákov nášho gymnázia. Všetci dostali aj malý darček, aby sme ich povzbudili do práce v novom prostredí.

  Potom sme sa všetci rozišli, aby sme na druhý deň v utorok naplno začali náš nový školský rok s požehnaním nášho drahého Nebeského Otca, s láskou Pána Ježiša a s posilou a pomocou Ducha Svätého.

   

   

 • Duchovná obnova

  Duchovná obnova

  Vždy platilo pravidlo, že rozdávať môže len ten, kto niečo vlastní. Keďže je pred nami celoročná práca, chceme našim žiakom odovzdať maximum v oblasti poznania i duchovného života. Preto sa učitelia a zamestnanci Spojenej školy sv. Jána Pavla II. zúčastnili duchovnej obnovy v Charitnom dome v Dolnom Smokovci, ktorú viedol školský kaplán Mgr. Marek Wolanszky. Na úvod v prednáške rozobral tri rozmery katolíckeho učiteľa - viera a dôvera v Boha, láska k blížnemu a pestovanie kolegiálnej spolupatričnosti a poctivá a svedomitá práca. Potom sme mali možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia a vyvrcholením bola svätá omša ukončená adoráciou k Najsvätejšej Oltárnej Sviatosti. Po chutnom obede, ktorý nám pripravili sestričky v Charitnom dome sme sa pomodlili krížovú cestu v Starom Smokovci v krásnej scenérii Vysokých Tatier, ktorá ešte viac umocnila našu oslavu a vďačnosť nebeskému Otcovi.

  Myslím, že všetci sme pookriali na tele i na duchu. Na záver prajeme všetkým - učiteľom, zamestnancom i žiakom a študentom školy požehnaný nový školský rok 2018/19.

   

   

 • Maliarka Laura

  Maliarka Laura

  Hoci vyhodnotenie súťaže MAĽUJTE s PRIMALEXom! bolo už začiatkom júna, ocenenie si naša prváčka Laura Dragošeková prevzala až začiatkom prázdnin. Spomedzi 5000 súťažiacich z 357 škôl získala pre seba batoh a pre školu nákup maliarskych farieb v hodnote 100 eur. Výhra potešila nielen Lauru, ale i nás, pretože z celého Slovenska bola ocenená ako jediná z Popradu. Prajeme jej veľa zaujímavých inšpirácií v ďalšom tvorení.

 • Besiedka prváčikov

  Besiedka prváčikov

  Prázdniny sú už v plnom prúde, ale my sme ešte nezabudli na júnovú besiedku, kde sa zišli rodičia a deti 1. ročníka, aby spoločne oslávili Deň matiek, Deň otcov a Deň rodiny. Prváci s pani učiteľkou Mašlonkovou a Horákovou potešili svojich rodičov básničkami, pesničkami, scénkou i tancom. Toto stretnutie bolo poďakovaním za všetko, čo pre svoje deti mamka a ocko, ale aj starí rodičia robia.

strana:

Kontakt

 • Základná škola sv. Jána Pavla II.
  Dlhé hony 3522/2
  058 01 Poprad
 • 052/7721389


Ďakujeme našim sponzorom