Zoznamy žiakov

Názov
  1. ročník   1. A
  2. ročník   2. A
  3. ročník   3. A
  4. ročník   4. A
  5. ročník   5. A
  6. ročník   6. A
  7. ročník   7. A
  8. ročník   8. A
  9. ročník   9. A
  Zoznam všetkých žiakov

© aScAgenda 2018.0.1100 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 14.05.2018

Kontakt

  • Základná škola Štefana Mnoheľa
    Dlhé hony 3522/2
    058 01 Poprad
  • 052/7721389


Ďakujeme našim sponzorom