Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk Aj
Biológia Bio
Dejepis Dej
Francúzsky jazyk FRJ
Fyzika Fyz
Geografia Geo
Hudobná výchova Hv
Chémia Che
Informatická výchova Inv
Informatika Inf
Katolícke náboženstvo Knb
Matematika MAT
Nemecký jazyk Nj
Občianska náuka Obn
Pracovné vyučovanie PV
Prírodopis Pr
Prírodoveda Pr
Slovenský jazyk a literatúra SJ
Svet práce Svp
Technika TECH
Telesná a športová výchova TSV
Telesná výchova Tv
Vlastiveda Vl
Výchova umením VYU
Výtvarná výchova Vv
Zemepis Zem

© aScAgenda 2018.0.1077 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 01.12.2017

Novinky

Kontakt

  • Cirkevná spojená škola Poprad - Základná škola Š. Mnoheľa
    Dlhé hony, 3522/2, 05801 Poprad
  • +421 52 7721389


Fotogaléria