TESTOVANIE 9 – výsledky v školskom roku 2016/2017

Žiaci 9.A ZŠ Štefana Mnoheľa svojimi výsledkami v Testovaní 9 v školskom roku 2016/2017 zaradili našu školu medzi najúspešnejších 7% ZŠ na Slovensku.

Vzdelávacími výsledkami sa tak naša škola dlhodobo zaraďuje aj medzi špičku v okrese Poprad.

č. Škola MAT % SJ % Priemer
1. ZŠ s MŠ Francisciho ul. 75,4 75,0 75,20
2. CSŠ Štefana Mnoheľa 70,6 72,9 71,75
3. Spojená škola Letná ul. 66,8 71,8 69,3
4. ZŠ s MŠ Tajovského ul. 63,1 67,9 65,5
5. ZŠ s MŠ Komenského ul. 65,3 65,4 65,35
6. ZŠ s MŠ Dostojevského ul. 62,4 68,0 65,2
7. ZŠ s MŠ Jarná ul. 62,8 63,4 63,13
8. ZŠ s MŠ Spišská Sobota 60,9 62,6 61,75
9. ZŠ s MŠ Veľká 57,6 58,3 57,95
10. ZŠ s MŠ Matejovce 38,6 40,9 39,75
  Poprad 62,35 64,62 63,49
    Celoslovenský priemer 2016 52,5 62,4 57,45
   Poprad 2016 59,41 65,42

62,42

 

Celoslovenský priemer 58,8
Matematika 56,4
Slovenský jazyk 61,2

 

Deviatakom blahoželáme ku krásnemu výsledku!

Zdroj: www.nucem.sk

 

Kontakt

  • Základná škola sv. Jána Pavla II.
    Dlhé hony 3522/2
    058 01 Poprad
  • 052/7721389


Ďakujeme našim sponzorom