Základné informácie Harmonogram prijímacieho pokračovania INFO pre rodičov

 

Základná škola Štefana Mnoheľa, Poprad

 

 

Výchovné a špeciálne poradenstvo poskytuje pedagogickú a psychologickú starostlivosť a poradenské služby v otázkach výchovy, vzdelávania, osobnostného a profesijného vývinu detí a mládeže.

 

    Jeho zložkami sú:     a. pedagogicko-psychologická poradňa

 

                                    b. špeciálno-pedagogická poradňa

 

                                    c. detské integračné centrum

 

                                    d. výchovný poradca - Ing. Martinková

 

                                    e. školský psychológ - PhDr. Mizáková  -  CPPP v Poprade

 

                                    f. špeciálny pedagóg- PhDr. Fedorová -  CPPP v Poprade

 

                                    g. učiteľ pre prácu so žiakmi s VPU - Mgr. Babičová


 

 

Cieľom účinnej profesijnej orientácie žiakov na 2. stupni ZŠ je taká voľby ďalšieho študijného zamerania a neskôr aj profesie, ktorá by odpovedala schopnostiam a záujmom žiakov. Nezastupiteľné miesto vo výchove k voľbe povolania má spolupráca školy a rodiny.

 

             

 


 

Konzultačný deň pre žiakov

a rodičov

PIATOK 8.55 - 9.40

Kabinet vých. poradcu II. poschodie

 

 

 

Kontakt

  • Základná škola sv. Jána Pavla II.
    Dlhé hony 3522/2
    058 01 Poprad
  • 052/7721389


Ďakujeme našim sponzorom