Rodičovský príspevok

 

Rodičovský príspevok po schválení na plenárnom zasadnutí Rodičovského spoločenstva pri CSŠ v Poprade sa bude vyberať len v hotovosti triednym učiteľom v nasledujúcej výške:

 

  Poplatok
1 dieťa 30 
2 súrodenci 45 
3 a viac súrodencov 50 

 

 

Rodičovský príspevok je nevyhnutný pre bežné fungovanie školy.  

Poplatok je potrebné zaplatiť naraz do 15. novembra 2017, prípadne v dvoch splátkach

do 15. 11. 2017 a do 15. 12. 2017.

 

Darcovský účet

Z podnetu verejnosti sa otvoril aj darcovský účet. Vašim darom podporujete progresívne fungovanie školy, obnovenie vybavenia tried (napr. tabule, športové potreby a pod.), techniky IKT, zriadenie laboratória, realizáciu prestavby telocvične atď.

 

Číslo účtu:

SK57 0200 0000 0035 2160 8656

Variabilný symbol: 2017

Poznámka pre príjemcu: meno a priezvisko žiaka, trieda

 

Váš rodičovský príspevok, prípadne aj darcovský príspevok predstavuje dôležitú investíciu do vzdelania Vášho dieťaťa a do rozvoja našej školy, za čo Vám patrí úprimné poďakovanie.

O konkrétnom použití získaných prostriedkov Vás budeme priebežne informovať na webovej stránke www.scspp.sk

Kontakt

  • Základná škola sv. Jána Pavla II.
    Dlhé hony 3522/2
    058 01 Poprad
  • 052/7721389


Ďakujeme našim sponzorom