Navigácia

Organizácia školského roka

01.09.2018

Začiatok školského roka

3.9.2018

Slávnostná sv.omša v Kostole CaM o 9.00 hod. (otvorenie šk. roka)

15.9. 2018(sobota)

Sedembolestná Panna Mária – deň pracovného pokoja

25. 9. 2018

ZRPŠ školy

4.10.2018

Imatrikulácia žiakov 1.r. ZŠ

31.10-02.11.2018

Jesenné prázdniny, vyučovanie sa začína

5. 11. 2018 (pondelok)

25.10.2018

Burza stredných škôl

1.11.2018 (sobota)

Všetkých svätých

12.11.2018

Jesenný koncert ZUŠ

Cukráreň Malý princ o 17.00 hod.

19.-22.11.2018

Štvrťročná porada

21.11.2017 (streda)

T 5 – testovanie

23. 11. (piatok)

Imatrikulácia 1.r. gymnázium

26.11.2017 (pondelok)

Rodičovské združenie – konzultačnou formou

30.11. /piatok/

DOD – Deň otvorených dverí – Gymnázium

6.12.2018 (štvrtok)

Sviatok sv. Mikuláša

8.12. 2018 (sobota)

Nepoškvrnené Počatie Panny Márie

16. 12. 2018

Vianočný trh pred kostolom sv. CaM na juhu /nedeľa/

17.12.2018

Vianočný koncert ZUŠ 1. posch. 17.00 hod.

23.12.2018-7.1.2019

Vianočné prázdniny

8.1.2019

Koleda

10.01.

Konzultačný deň

19.01.2019

„...a Slovo bolo u Boha...“ recitačná súťaž

22.1.-25.1.2019

Klasifikačná porada za 1. polrok šk.roka 2018/2019

Január

Karneval

13.01.-18.01.2018

Lyžiarsky výcvik – 7.r. ZŠ

1.2. 2019 (piatok)

Polročné prázdniny

03.02.-08.02.2018

Lyžiarsky výcvik – 1.r. gymnázium

18.2.-22.2.2019

Jarné prázdniny, vyučovanie sa začína 5.3.2019 (pondelok)

Marec 2018

„Z rozprávky do rozprávky...“ akcia pre všetky deti, najmä pre budúcich prváčikov ZŠ

12.3.2019 (utorok)

EČ a PFIČ MS zo slovenského jazyka a literatúry

13.3.2019 (streda)

EČ a PFIČ MS z cudzích jazykov

14.3.2019(štvrtok)

EČ MS z matematiky

3.4.2019 (streda)

Testovanie 9

8.-12.4.2019

Klasifikačná porada za 3. štvrťrok školského roka 2018/19

15.4.2019

Rodičovské združenie – konzultačnou formou

18.4.2018-23.4.2019

Veľkonočné prázdniny, vyučovanie sa začína 24. apríla 2019(streda)

Apríl

Deň katolíckych učiteľov

1. máj týždeň

Fotenie tried

máj

Prijímacie skúšky na gymnázium

20. – 22. 5. 2019

IČ MS – Interná časť maturitnej skúšky, ešte bude potvrdený termín

20.5. – 22.5. 2019

Kurz ochrany života a zdravia pre žiakov III.r. gymnázia ročníka

máj

Združenie riaditeľov katolíckych škôl

30.05.2018

Nanebovstúpenie Pána

Máj

Plavecký výcvik 3.r. ZŠ, 1. sv. prijímanie

20.06.2018

Najsvätejšie KRISTOVO TELO A KRV (Božie telo) – prikázaný sviatok

Jún 2018

Deň rodiny pred kostolom CaM /nedeľa/

10. jún 2019

Absolventský koncert žiakov,

Grécko-kat. kostol o 17.00 hod.

03.6.2019

Rodičovské združenie – konzultačnou formou

21. 6. 2019

Záverečná klasifikačná porada za školský rok

2018/189 ZŠ

24.6. 2019

Záverečná klasifikačná porada za školský rok 2018/19 Gymnázium, ZUŠ

25.6.-28.6.2019

Školské výlety tried

28.6. 2019

Záver školského roka 2018/19 v kostole sv.CaM Slávnostná sv. omša

Kontakt

  • Základná škola sv. Jána Pavla II.
    Dlhé hony 3522/2
    058 01 Poprad
  • 052/7721389


Ďakujeme našim sponzorom