Rozpis predmetových komisií

Rozpis predmetových komisií

 

 

PREDMETOVÉ KOMISIE   ZŠ                         šk. rok 2016/2017

 

 

PK prírodovedných predmetov

(BIO, CHEM, FYZ, MAT, INF)

 ved. PK: Mgr. Gabriela Šromeková

 členovia PK:    Ing. Gabriela Martinková

                       Ing. Eva Gabonayová

                       Mgr. Róbert Glatz

                       Mgr. Eva Neslušanová

                       Mgr. Gabriela Hanišová

                     

PK slovenského jazyka a literatúry a cudzích jazykov

(SJL, ANJ, NEJ, FRJ)

 ved. PK: PaedDr.  Zuzana Birčáková

 členovia PK:   Mgr. Lenka Horáková

                      Mgr. Radoslava Rákociová

                      Ing. Blanka Holigová

                      Ing. Anna Michalová

                       PaedDr. Lucia Gavorová

                     

PK – DEJ, GEO, OBN, KNB

 

 ved. PK: Ing. Monika Koštrnová

 členovia PK: Mgr. Martin Stromko

                    Ing. Gabriela Martinková 

                    PaedDr. Lucia Gavorová

                    Mgr. Lucia Vagašová 

                    Mgr. Jana Babičová

                    Mgr. Róbert Glatz

                                        

PK výchovných predmetov

 (TSV, HUV, VYV, TECH, SVP, VYU)

 

ved. PK: Mgr. Peter Olejár

 členovia PK:    Mgr. Ľubomír Dikant

                       Ing.  Gabriela Martinková

                       Mgr. Martin Stromko

                       Mgr. Jana Babičová

                       Mgr. Gabriela Mašlonková

                       Ing.  Eva Gabonayová

                       Mgr. Lucia Vagašová

                       Ing. Blanka Holigová

                       Mgr. Lenka Horáková

                     

 

Metodické združenie – 1. - 4. ročník a   ŠKD

 

 

ved. MZ: Mgr. Jana Babičová

 členovia MZ:    Mgr. Gabriela Mašlonková

                       Mgr. Ľubomír Dikant

                       Mgr. Daniela Raševová

                       Vladimíra Šimková

                       Mgr. Ivana Smetanová

                       Mgr. Radoslava Rákociová

                       Ing. Monika Koštrnová

                       Ing. Milan Gabonay

                       Mgr. Anna Špinerová

                     

Novinky

Kontakt

  • Cirkevná spojená škola Poprad - Základná škola Š. Mnoheľa
    Dlhé hony, 3522/2, 05801 Poprad
  • +421 52 7721389


Fotogaléria