Predmetové komisie

 

školský rok 2016/2017

PK prírodovedných predmetov

(BIO, CHEM, FYZ, MAT, INF)

Mgr. Gabriela Šromeková

Ing. Gabriela Martinková

Ing. Eva Gabonayová

Mgr. Eva Neslušanová

 Mgr. Gabriela Hanišová

PK slovenského jazyka a literatúry a cudzích jazykov

(SJL, ANJ, NEJ, FRJ)

PaedDr.  Zuzana Birčáková

Mgr. Lenka Horáková

Mgr. Radoslava Rákociová

Ing. Blanka Holigová

Ing. Anna Michalová

PaedDr. Lucia Gavorová

PK

(DEJ, GEO, OBN, KNB)

Ing. Monika Koštrnová

Mgr. Martin Stromko

Ing. Gabriela Martinková 

PaedDr. Lucia Gavorová

Mgr. Lucia Vagašová 

Mgr. Jana Babičová

PK výchovných predmetov

 (TSV, HUV, VYV, TECH, SVP, VYU)

Mgr. Ľubomír Dikant

Ing. Gabriela Martinková

Mgr. Martin Stromko

Mgr. Jana Babičová

Mgr. Gabriela Mašlonková

Ing.  Eva Gabonayová

Mgr. Lucia Vagašová

Ing. Blanka Holigová

Mgr. Lenka Horáková

Metodické združenie

1. - 4. ročník a ŠKD

 

Mgr. Jana Babičová

Mgr. Gabriela Mašlonková

Mgr. Ľubomír Dikant

Mgr. Daniela Raševová

Vladimíra Šimková

Mgr. Ivana Smetanová

Mgr. Radoslava Rákociová

Ing. Monika Koštrnová

Ing. Milan Gabonay

Mgr. Anna Špinerová

Kontakt

  • Základná škola Štefana Mnoheľa
    Dlhé hony 3522/2
    058 01 Poprad
  • 052/7721389


Ďakujeme našim sponzorom