Predmetové komisie

 

školský rok 2016/2017

PK prírodovedných predmetov

(BIO, CHEM, FYZ, MAT, INF)

Mgr. Gabriela Šromeková

Ing. Gabriela Martinková

Ing. Eva Gabonayová

Mgr. Eva Neslušanová

 Mgr. Gabriela Hanišová

PK slovenského jazyka a literatúry a cudzích jazykov

(SJL, ANJ, NEJ, FRJ)

PaedDr.  Zuzana Birčáková

Mgr. Lenka Horáková

Mgr. Radoslava Rákociová

Ing. Blanka Holigová

Ing. Anna Michalová

PaedDr. Lucia Gavorová

PaedDr. Andrea Keinová

PK človek a spoločnosť,

človek a hodnoty

(DEJ, GEO, OBN, KNB)

Ing. Monika Koštrnová

Mgr. Martin Stromko

PaedDr. Lucia Gavorová

Mgr. Lucia Vagašová 

PK výchovných predmetov

 (TSV, HUV, VYV, TECH, SVP, VYU)

Mgr. Lenka Horáková

Mgr. Ľubomír Dikant

Ing. Gabriela Martinková

Mgr. Martin Stromko

Mgr. Jana Babičová

Mgr. Gabriela Mašlonková

Ing.  Eva Gabonayová

Mgr. Lucia Vagašová

Ing. Blanka Holigová

Metodické združenie

1. - 4. ročník a ŠKD

 

Mgr. Jana Babičová

Mgr. Gabriela Mašlonková

Mgr. Ľubomír Dikant

Mgr. Daniela Raševová

Vladimíra Šimková

Mgr. Radoslava Rákociová

Ing. Monika Koštrnová

Ing. Eva Gabonayová

Kontakt

  • Základná škola sv. Jána Pavla II.
    Dlhé hony 3522/2
    058 01 Poprad
  • 052/7721389


Ďakujeme našim sponzorom