Kalendár podujatí Konzultačné dni Rodičovské spoločenstvo Stanovy rodičovskej rady Hodnotenie žiakov

Kalendár podujatí

Október   2017

Dátum:

Názov podujatia:

Zodp. za podujatie

 

2.10.

   Imatrikulácia detí 1.r. ZŠ

 Mgr. Mašlonková

      3.10.

   Cezpoľný beh – okresné kolo Stredné školy

 Mgr. Olejár

       4.10.

   Cezpoľný beh - ZŠ

 PaedDr. Birčáková

6.10.

   Deňúsmevu

 Mgr.Vagašová

6.10.

   Návšteva filmového predstavenia s autorom „Černobyľ“

 Ing.Martinková

9.10.

   Sv.omša 6.,7.,8. r.ZŠ

 ThLic. Nákačka PhD.

9.10.

   Plenárne združenie ZŠ a Gymnázia/ 16.00 tr.sch., 16.30   Plen.zdr./

 Ing. Krajňáková, zást. ZŠ.,G

10.10.

   Adorácia III.r. Gymnázium o 7.35 hod.

 ThLic. Nákačka PhD.

12.10.

   Exkurzia Martin – FYZ., DEJ, SJL, Gym

 Ing.Martinková

12.10.

   Plenárne združenie ZUŠ o 16.00 hod., potom tr.sch.

 Ing. Krajňáková, zást.ZUŠ

13.10.

   Integrácia umením UKL 2.A od 10.00 hod.

 PaedDr. Birčáková

13.10.

   Horské filmy

 Mgr.Vagašová

16.10.

   III.r. a IV.r. Gymnázium

 ThLic. Nákačka PhD.

16.10.-20.10.

   Misijný týždeň

 ThLic.Nákačka,PhD.,Ing.Koštrnová

18.10.

   Vyhodnotenie testovania 9.A, p.Mizáková

 Ing.Martinková

23.10.

   Sv.omša  I. a II.r. Gymnázium

 ThLic. Nákačka PhD.

25.10.

   Vyhodnotenie testovania 9.A, p.Mizáková

 Ing.Martinková

19.10.

   Anglické divadlo „DK“ PP

   Mgr.Špinerová,Mgr.Rákociová

20.10.

   MATBOJ

   Mgr. Hanišová

27.10.

   Nadnárodný koncert „Integrácia“ o 10.00 hod. žiaci 3r.-9r.ZŠ

   Mgr. Horáková

30.-31.10.

   Jesenné prázdniny /nástup do školy 2. 11./

    xxx

 

 

 

Priebežne

   Projekt – Viem, čo zjem ZŠ

   Mgr.Raševová

Priebežne

   Projekt – Záložka spája školy ZŠ

   Mgr. Horáková + uč. ZŠ

Priebežne

   Zber papiera –G

   Ing. Koštrnová

Priebežne

   Projekt - IT Akadémia Partner – G,ZŠ

   Ing. Gabonayová, Ing. Gabonay

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Cirkevná spojená škola Poprad - Základná škola Š. Mnoheľa
    Dlhé hony, 3522/2, 05801 Poprad
  • +421 52 7721389


Fotogaléria