Kalendár podujatí Rodičovský príspevok Rodičovské spoločenstvo Stanovy rodičovskej rady Organizácia školského roka 2017/2018

 

                      Kalendár podujatí: december  2017 – január  2018

 

Dátum:

Názov podujatia:

Zodp. za podujatie

    Správa na web:

December

 ... a Slovo bolo u Boha..., triedne kolo

Raševová

 

1. 12.

Súkromná SOŠ – Prezentácia v 9. roč. o 10.00-10.30 hod.

  Martinková

 

1.12.

  Odoslanie celoslovenskej súťaže Všetkovedko

Babičová

 

6.12.

Sv. Mikuláš – program

  Uč. 1.-5. roč.

 

7.12.

Podtatranská knižnica /5.A., 8.A/ 10.00 hod.

Gavorová, Kleinová

 

7.12.

  Zdobenie vian. stromčekov

Vych. Šimková

 

8.12.

Prevzatie cien

Vych. Šimková

 

8.12.,15.12.

Roratné sv. omše – Konkatedrála – 6.00 hod.

Koštrnová

 

11.12.

Vystúpenie pre dôchodcov - Xenón

Dikant - Šimková

 

11.12.

MO – 5 odovzdať šk. kolo

Martinková

 

11. -12.12.

D. O. – 4 AG.

  Nákačka + Hanišová

 

12.12.

  Prednáška pre 3.a 4. roč. „Viem, čo zjem“

Raševová

 

13.12.

  Sv. omša Gym. I.,II. AG

ThLic. Nákačka, PhD.

 

14.12.

  Prednáška pre 5.a 6. roč. „Viem, čo zjem“

Raševová

 

14. – 17.12.

Predvianočná Praha – výlet žiakov z 1.,2.,3. roč.

  Michalová

 

15.12.

  Vianočný koncert ZUŠ

  Mgr. Klein

 

17.12.

Vianočný trh pred kostolom sv. CaM /nedeľa/ od 9.30.- 12.15 hod.

Mašlonková

 

17.12.

Vianočná akadémia v kostole CaM – 16.00 hod.

Horáková Lenka

 

20.12.

ZŠ, GYM – Kostol sv.CaM – 10.00 hod, sv. spoveď-po nej sv. omša

 ThLic. Nákačka, PhD.

 

21.12.

Vianočné posedenie v jedálni  pre zamestnancov - 14.00 hod.

  vedenie

 

22.12.

Vianočná  akadémia v škole

Horáková Lenka

 

22.12.

Beseda s absolventmi gymnázia o 8.00 hod. v ŠJ

  Gabonayová

 

23.12.-7.1.2018

Vianočné prázdniny

 

 

Január 2018

Tr. a šk. kolo Bibl. olympiády

  Koštrnová

 

8.1.

  ZŠ a GYM – Novoročná posviacka školy – 8.00 hod.

 ThLic. Nákačka, PhD.

 

9.1.

Adorácia v kaplnke 9. Roč. ZŠ o 7.35 hod.

ThLic. Nákačka, PhD.

 

10.1.

  Sv.omša 1.-6.roč. ZŠ

ThLic. Nákačka, PhD.

 

20.1.

... a Slovo bolo u Boha ..., krajské kolo

Birčáková

 

23.1.

  Klasifikačná porada ZŠ za 1. polrok šk.roka 2017/18

Gavorová, Krajňáková

 

24.1.

  Klasifikačná porada GYM.  za 1. polrok šk.roka 2017/18

Kleinová, Krajňáková

 

26.1

  Klasifikačná porada ZUŠ za 1. polrok šk.roka 2017/18

Klein, Krajňáková

 

31.1.

Ďakovná sv. omša, hodnotenie výsledkov žiakov za 1. polrok

ThLic. Nákačka, PhD.

 

 

 

Kalendárpodujatí - November   2017

 

Dátum:

Názov podujatia:

Zodp. za podujatie

2.11.

Bankový systém - prednáška pre III.a IV.r. gymnázia,6.-8.h.

Mgr. Vagašová

6.-10.11.

I-Bobor - súťaž

Ing. Gabonayová

7.11.

II.r. gymnázium, adorácia v kaplnke o 7.35 hod.

PaedDr.Birčáková

7.11.

1.-6.r. ZŠ, sv. omša, 4. hod.

ThLic. Nákačka, PhD.

8.11.

Futsal – chlapci ZŠ

PaedDr.Birčáková

9.-11.11.

Týždeň vedy a techniky, 8.A

Ing.Martinková, Mgr.Šromeková

10.11.

Burzastrednýchškôl

Ing. Holigová,Mgr.Klein

13.11.

Godzone- veľkolepá akcia v Aréne o 18.00 hod.pre mladých,

info cez veľkú prestávku na 1.poschodí

PaedDr.Kleinová,

slovenskí aktivisti

14.11.

7.-9.r. ZŠ, sv. omša, 4. hod.

ThLic. Nákačka, PhD.

15.11.

Koncert – ľudské práva, 9.r.ZŠ, I.r.-IV.r. G

Mgr.Stromko

16.11.

Imatrikulácia, 1.r. gymnázium

Mgr.Vagašová, Mgr.Špinerová

16.11.

Pišqworky – oblastné kolo

Ing.Gabonay, Ing.Gabonayová

18.11.

Stužková slávnosť IV.A, kostol sv. Kataríny –V.Lomnica, o 17.00 h.

Mgr.Hanišová

20.11.

¼ ročná porada ZŠ, v zborovni ZŠ o 14.00 hod.

PaedDr.Gavorová

21.11.

¼ ročná porada Gymnázia o 14.15 hod. v zborovni G

PaedDr.Kleinová

21.11.

III.r.- IV.r. gymnázia, sv. omša, 4. hod.

ThLic. Nákačka, PhD.

22.11.

T5 testovanie – 5.r. ZS

Ing. Martinková

22.-23.11.

Olympiáda – ANJ, NEJ, FRJ – školské kolo

Učitelia CJ

24. 11.

¼ ročná porada ZUŠ o 11.00 hod. v zborovni ZUŠ

Ing. Krajňáková

27.11.

Rodičovské združenie, tr.sch.16.00-1.st.ZŠ,16.30-2.st.ZS,17.00 -G

Ing. Krajňáková

28.11.

I.-II.r. gymnázia,sv. omša, 4. hod.

ThLic. Nákačka, PhD.

30.11.

Palma Junior, šk. kolo

Ing. Gabonayová

30.11.

Expert geniality show - súťaž, 1.-9.r., 1.-4.r.

Všetkovedko – súťaž, 1.-9.r., 1.-4.r.

Mgr.Neslušanová,                 Mgr. Hanišová, Mgr.Babičová

1.12.

Deň otvorených dverí - gymnázium

Ing.Holigová,PaedDr.Kleinová

Priebežne

Detský čin roka – detská porota 3., a 4., ročník ZS

Mgr.Dikant, Mgr.Babičová

Priebežne

Detský čin roka – detská porota 5., 6., 7., ročník ZS

Tr. učitelia

Priebežne

Projekt – Viem, čo zjem ZŠ

Mgr.Raševová

Priebežne

Projekt – Záložka spája školy ZŠ

Mgr. Horáková + uč. ZŠ

Priebežne

Projekt - IT Akadémia Partner – G,ZŠ

Ing. Gabonayová, Ing. Gabonay

     

 

 

 

Kalendár podujatí

Október   2017

Dátum:

Názov podujatia:

Zodp. za podujatie

 

2.10.

   Imatrikulácia detí 1.r. ZŠ

 Mgr. Mašlonková

      3.10.

   Cezpoľný beh – okresné kolo Stredné školy

 Mgr. Olejár

       4.10.

   Cezpoľný beh - ZŠ

 PaedDr. Birčáková

6.10.

   Deňúsmevu

 Mgr.Vagašová

6.10.

   Návšteva filmového predstavenia s autorom „Černobyľ“

 Ing.Martinková

9.10.

   Sv.omša 6.,7.,8. r.ZŠ

 ThLic. Nákačka PhD.

9.10.

   Plenárne združenie ZŠ a Gymnázia/ 16.00 tr.sch., 16.30   Plen.zdr./

 Ing. Krajňáková, zást. ZŠ.,G

10.10.

   Adorácia III.r. Gymnázium o 7.35 hod.

 ThLic. Nákačka PhD.

12.10.

   Exkurzia Martin – FYZ., DEJ, SJL, Gym

 Ing.Martinková

12.10.

   Plenárne združenie ZUŠ o 16.00 hod., potom tr.sch.

 Ing. Krajňáková, zást.ZUŠ

13.10.

   Integrácia umením UKL 2.A od 10.00 hod.

 PaedDr. Birčáková

13.10.

   Horské filmy

 Mgr.Vagašová

16.10.

   III.r. a IV.r. Gymnázium

 ThLic. Nákačka PhD.

16.10.-20.10.

   Misijný týždeň

 ThLic.Nákačka,PhD.,Ing.Koštrnová

18.10.

   Vyhodnotenie testovania 9.A, p.Mizáková

 Ing.Martinková

23.10.

   Sv.omša  I. a II.r. Gymnázium

 ThLic. Nákačka PhD.

25.10.

   Vyhodnotenie testovania 9.A, p.Mizáková

 Ing.Martinková

19.10.

   Anglické divadlo „DK“ PP

   Mgr.Špinerová,Mgr.Rákociová

20.10.

   MATBOJ

   Mgr. Hanišová

27.10.

   Nadnárodný koncert „Integrácia“ o 10.00 hod. žiaci 3r.-9r.ZŠ

   Mgr. Horáková

30.-31.10.

   Jesenné prázdniny /nástup do školy 2. 11./

    xxx

 

 

 

Priebežne

   Projekt – Viem, čo zjem ZŠ

   Mgr.Raševová

Priebežne

   Projekt – Záložka spája školy ZŠ

   Mgr. Horáková + uč. ZŠ

Priebežne

   Zber papiera –G

   Ing. Koštrnová

Priebežne

   Projekt - IT Akadémia Partner – G,ZŠ

   Ing. Gabonayová, Ing. Gabonay

 

 

 

Kontakt

  • Základná škola sv. Jána Pavla II.
    Dlhé hony 3522/2
    058 01 Poprad
  • 052/7721389


Ďakujeme našim sponzorom