Navigácia

2% dane

 

Vážení rodičia, vážení priatelia školy – ZŠ, gymnázia a ZUŠ,

 

prosíme Vás aj tento rok o poukázanie 2% (3%) dane  Cirkevnej spojenej školy v Poprade.  Aj vďaka Vášmu príspevku z roku 2017 – spolu 2300 Eur, sme mohli po 25 rokoch existencie školy rozbehnúť výstavbu telocvične. Tento dar škole veľmi pomôže a Vás nestojí nič navyše, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vami poukázané finančné prostriedky  toho roku umožnia realizovať:

 

 • maľovanie fasády školy
 • pokračovanie vo výstavbe telocvične – 1. etapa
 • nákup športového vybavenia
 • nákup moderného vybavenia učební

 

Prostriedky je možné poukázať nasledovným spôsobom:

 

 1. fyzické osoby/ SZČO,  ktoré podávajú daňové priznanie, uvedú  prijímateľa 2% (3%) dane v tlačive daňového priznania, a to v termíne do 3.4. 2018,
 2. ak ste zamestnancom (bez povinnosti podávať daňové priznanie), potvrdenie  o zaplatení  dane spolu s vyhlásením o poukázaní 2% (3%) dane je potrebné doručiť do 30. 4. 2018 na príslušnom daňovom úrade podľa Vášho trvalého bydliska.

 

Ak vyplnené potvrdenie o zaplatení dane spolu s vyhlásením doručíte na sekretariát školy do 25.4.2018, škola s Vašim súhlasom zabezpečí ich doručenie na príslušný daňový úrad.

 

Použitie Vašich prostriedkov bude zverejnené na webovej  stránke našej školy: www.scspp.sk

V prípade záujmu o ďalšie prázdne tlačivá, tie sú k dispozícii na sekretariáte školy, alebo v rímsko - katolíckych kostoloch v Poprade.

 

Ďakujeme Vám za pomoc škole.

                    S úctou      

                                          

                    Poprad, 21. 2. 2018                                           Ing. Peter Vojtech, v.r.

                                                                                                     predseda RS  

 

 

Dokumenty na stiahnutie:

 

Potvrdenie_o_zaplateni_dane.pdf

Vyhlasenie_k_2_25_dani.pdf

 

 

Kontakt

 • Základná škola sv. Jána Pavla II.
  Dlhé hony 3522/2
  058 01 Poprad
 • 052/7721389


Ďakujeme našim sponzorom