Základná umelecká škola, Dlhé hony 3522/2, 058 01Poprad

ponúka voľné prac. miesto

na obsadenie funkcie:  zástupca riaditeľa Základnej umeleckej školy

 

Informácie o pracovnom mieste :
Miesto výkonu práce: ZUŠ Janka Silana,  Dlhé hony 3522/2, Poprad 
Termín nástupu: 1. 11. 2017
Rozsah úväzku: 50 %

Požadované kvalifikačné predpoklady:

  • ukončené vysokoškolské vzdelanie pedagogického smeru podľa zákona č. 317/2009 Z.z o pedagogických a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
  • prvá atestácia v zmysle zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  • splnenie predpokladov na výkon práce vo verejnom záujme - § 3 zák.č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme

Termín a miesto podania žiadosti:

Písomnú žiadosť o obsadenie funkcie zástupcu riaditeľa ZUŠ spoluso životopisom doručte do 23.10. 2017 na riaditeľstvo Cirkevnej spojenej školy, Dlhé hony 3522/2, 058 01 Poprad.

Kontaktné informácie : 
Ing. Katarína Krajňáková, riaditeľka školy 
Tel. číslo: 0901 735 123
E-mail: krajnakova@scspp.sk 

 

Novinky

Kontakt

  • Cirkevná spojená škola Poprad - Základná škola Š. Mnoheľa
    Dlhé hony, 3522/2, 05801 Poprad
  • +421 52 7721389


Fotogaléria