Novinky  |  Žiaci  |  Rodičia  |  Iné informácie  |  Ďakujeme (2%) 

   • 2% DANE

   •  

     

    Potvrdenie_o_zaplateni_dane_2021.pdf

     

    vyhlasenie2022.pdf

     

     

    Rodičovské spoločenstvo pri Spojenej škole sv. Jána Pavla II. v Poprade

     

    Vážení rodičia, vážení priatelia školy – ZŠ, gymnázia a ZUŠ,

    prosíme Vás aj tento rok o poukázanie 2% (3%) dane  cirkevnej Spojenej škole sv. Jána Pavla II.

    v Poprade.  Aj vďaka Vášmu príspevku z roku 2021 – sme ďalej modernizovali školu, nakúpili sme 6 kvalitných počítačov a prispeli sme k mnohým výchovno-vzdelávacím aktivitám žiakov.  Tento dar škole veľmi pomôže a Vás nestojí nič navyše, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vami poukázané finančné prostriedky  toho roku umožnia realizovať:

    • pokračovať s moderným vybavením učební
    • obnovenie sociálnych zariadení
    • renovácia podlahy na 1. poschodí

    Prostriedky je možné poukázať nasledovným spôsobom:

    1. Fyzické osoby/SZČO,  ktoré podávajú daňové priznanie, uvedú  prijímateľa 2% (3%) dane v tlačive daňového priznania, a to v termíne do 33.2022,
    2. Ak ste zamestnancom (bez povinnosti podávať daňové priznanie), potvrdenie  o zaplatení  dane spolu s vyhlásením o poukázaní 2% (3%) dane je potrebné doručiť do  30.4.2022 na príslušnom daňovom úrade podľa Vášho trvalého bydliska.
    3. Informácie a tlačivá sú aj na webovej stránke školy: https://zsmnohela.edupage.org/a/2-dane-1
    4. Právnické osoby ( PO) podávajú daňové priznanie v termíne do 31.3.2022.  Prijímateľovi poukážu:

    a)      1% z dane, ak PO v roku 2021 až do termínu na podanie daňového priznania nedarovala financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel.

    b)      2% u dane, ak PO v roku 2021 až do termínu na podanie daňového priznania darovala financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel.

    Ak vyplnené potvrdenie o zaplatení dane spolu s vyhlásením doručíte na sekretariát školy do 26.4.2022, škola s Vaším súhlasom zabezpečí ich doručenie na príslušný daňový úrad.

    Použitie Vašich prostriedkov bude zverejnené na webovej  stránke našej školy: www.scspp.sk

    V prípade záujmu o ďalšie prázdne tlačivá, tie sú k dispozícii na sekretariáte školy alebo v rímskokatolíckych kostoloch v Poprade.  Ďakujeme Vám za pomoc škole.

                                                                      

    S úctou   

    Ing. Jozef Slovík, predseda RS