Novinky  |  Žiaci  |  Rodičia  |  Iné informácie  |  Ďakujeme (2%) 

    • Nadpis

    •  

     • Sme hrdí na našich skvelých recitátorov DANIELA NEDOROŠČÍKA a ESTER VYHNALOVÚ, ktorí na celoslovenskom kole súťaže „...a Slovo bolo u Boha...“ obaja skončili na stupni víťazov. Daniel zaujal svojím prirodzeným vystupovaním a svojej roly sa zhostil tak presvedčivo, že sa mu porota rozhodla udeliť 3. miesto. Ester ako skúsená recitátorka svojím talentom taktiež zabodovala a vo svojej kategórii skončila rovnako na 3. mieste.

      

     • Náš skvelý recitátor DANIEL NEDOROŠČÍK z 5.A bol na okresnom kole populárnej súťaže Hviezdoslavov Kubín opäť úspešný. Predviedol svoje kvality a do roly hlavného hrdinu z príbehu DEDO A JA sa vžil natoľko, že porota jeho výkon ocenila a bolo mu udelené 3. miesto.

      

     • Na okresnom kole biblickej olympiády, ktorá sa konala v Poprade naše družstvo tvorili žiačky 7. ročníka - EMA AMBROZOVÁ, MÁRIA KLINGOVÁ a MIRIAM PETRENČÍKOVÁ. Zapojilo sa 17 družstiev, ktoré sa za svoje vedomosti určite nemuseli hanbiť. Naše dievčatá obsadili krásne 3. miesto

      

     • V náročnej konkurencii na súťaži Olympiáda v anglickom jazyku (OAJ) v tomto roku výborne obstáli dvaja šiestaci z našej základnej školy. Matúš Gavor sa stal úspešným riešiteľom v okresnom kole OAJ v kategórii 1A, kde sa umiestnil na 13. mieste. Andrej Klein, úspešný riešiteľ v kategórii 1C, obsadil v krajskom kole OAJ v Prešove 9. miesto

      

     • ​​​​​​27. februára sa v Podtatranskej knižnici v Poprade uskutočnilo obvodné kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Daniel Nedoroščík z 5.A triedy si v II. kategórii svojím prirodzeným talentom a vtipným textom vybojoval v próze postup na okresné kolo

      

     • Tohto roku sa konal 10. ročník súťaže s názvom " Všetkovedko " do ktorého  sa zapojili aj žiaci druhého, tretieho, štvrtého ročníka našej ZŠ. Titul Všetkovedko školy získal žiak 4. A triedy Filip Magda

      

     • Spojená škola sv. Jána Pavla II. v Poprade v sobotu 19. januára už tradične hostila účastníkov krajského kola 26. ročníka recitačnej súťaže „.. a Slovo bolo u Boha...“ Je to súťaž v prednese kresťanskej poézie a prózy pre žiakov základných a stredných škôl, ktorú každoročne vyhlasuje a organizuje Združenie katolíckych škôl Slovenska. 

       

      Próza

      3. Eliška Špinerová – Spojená škola sv. Jána Pavla II. , Poprad

      3. Kategória - poézia

      3. Daniela Zubajová – Spojená škola sv. Jána Pavla II., Poprad

      Próza

      1. Daniel Nedoroščík – Spojená škola sv. Jána Pavla II., Poprad

      Próza

      1. Ester Vyhnalová – ZUŠ sv. Jána Pavla II., Poprad

      2. Lýdia Škvareková – Spojená škola sv. Jána Pavla II., Poprad

      3. Sára Bretzová – Spojená škola sv. Jána Pavla II., Poprad

      Próza

      3. Eliška Mašlonková – Spojená škola sv. Jána Pavla II., Poprad

      

     • V súťaži Anjel Vianoc sa na 3. mieste umiestnila Lenka Mašlonková z 9.A.

      

     • Informatická súťaž iBobor ZŠ

     V dňoch od 12. do 16. novembra 2018 sa žiaci školy zúčastnili na celoslovenskej online súťaži iBobor - Informatický bobor (ibobor.sk). Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informatiku a informačné a komunikačné technológie u všetkých žiakoch. Súťaž prebieha v 44 krajinách sveta a každoročne sa je zúčastňuje okolo milión súťažiacich. Na Slovensku tohto roku súťažilo 66 843 súťažiacich.

     V tomto školskom roku sa súťaže  na našej škole zúčastnilo 98 žiakov z 3. až 9. ročníka. Najlepšie výsledky, ktoré dosiahli naši žiaci v celkovom poradí v konkurencii viac ako 66 540 žiakov škôl z celého Slovenska, boli:

     kategória Kadet (súťažilo 16 209 žiakov)

     V tejto kategórii sme mali 23 úspešných riešiteľov:

     Jurčíková Lea 8. ročník Kadet 73 bodov 95 percentil

     Vagašová Simona 8. ročník Kadet 73 bodov 95 percentil

     Šromek Jozef 8. ročník Kadet 69 bodov 90 percentil

     Bies Dominik 9. ročník Kadet 69 bodov 90 percentil

     Jurčík Julián 9. ročník Kadet 69 bodov 90 percentil

     Škvareková Lýdia 9. ročník Kadet 69 bodov 90 percentil

     Cina Patrik 8. ročník Kadet 68 bodov 88 percentil

     Šoltysová Ema 9. ročník Kadet 68 bodov 88 percentil

     Krempaská Diana 8. ročník Kadet 66 bodov 85 percentil

     Magda Ondrej 8. ročník Kadet 65 bodov 80 percentil

     Riedl Samuel 8. ročník Kadet 64 bodov 80 percentil

     Mornár Vladislav 9. ročník Kadet 62 bodov 78 percentil

     Bodnárová Simona 9. ročník Kadet 62 bodov 78 percentil

     Hrinová Gabriela Sendy 9. ročník Kadet 62 bodov 78 percentil

     Pinteková Zuzana 8. ročník Kadet 61 bodov 75 percentil

     Šidlovský Martin 9. ročník Kadet 61 bodov 75 percentil

     Puchalová Miroslava 9. ročník Kadet 57 bodov 67 percentil

     Gallovičová Ema 8. ročník Kadet 54 bodov 61 percentil

     Rendová Mária 9. ročník Kadet 54 bodov 54 percentil

     Vojtechová Zuzana 9. ročník Kadet 54 bodov 61 percentil

     Olekšák Filip 8. ročník Kadet 53 bodov 56 percentil

     Zubajová Tatiana 8. ročník Kadet 53 bodov 56 percentil

     Vašková Johana 9. ročník Kadet 53 bodov 56 percentil

      

     kategória Benjamín (súťažilo 18 329 žiakov)

     V tejto kategórii sme mali 17 úspešných riešiteľov:

     Ilavský Timotej 7. ročník Benjamín 70 bodov 92 percentil

     Zubajová Daniela 6. ročník Benjamín 69 bodov 90 percentil

     Čarnogurská Adela 7. ročník Benjamín 69 bodov 90 percentil

     Petrenčíková Miriam 7. ročník Benjamín 69 bodov 90 percentil

     Vyhnalová Ester 7. ročník Benjamín 66 bodov 85 percentil

     Bies Gabriel 7.ročník Benjamín 64 bodov 83 percentil

     Voško Dávid 6. ročník Benjamín 62 bodov 80 percentil

     Gallovičová Šarlota 6. ročník Benjamín 60 bodov 76 percentil

     Kostková Diana 6. ročník Benjamín 58 bodov 74 percentil

     Vojtech Peter 7. ročník Benjamín 58 bodov 74 percentil

     Mornár Patrik 6. ročník Benjamín 57 bodov 71 percentil

     Gavor Matúš 6. ročník Benjamín 56 bodov 69 percentil

     Pintek Ondrej 6. ročník Benjamín 56 bodov 69 percentil

     Smetanová Mária 6. ročník Benjamín 56 bodov 69 percentil

     Merčák Ján 7. ročník Benjamín 54 bodov 66 percentil

     Klingová Mária 7. ročník Benjamín 52 bodov 61 percentil

     Vašková Klára 6. ročník Benjamín 50 bodov 58 percentil

      

     kategória Bobrík (súťažilo 18 400 žiakov)

     V tejto kategórii sme mali 12 úspešných riešiteľov:

     Briscoli Dávid 4. ročník Bobrík 96 bodov 100 percentil

     Kožár Šimon 5. ročník Bobrík 96 bodov 100 percentil

     Voščeková Alžbeta 5. ročník Bobrík 96 bodov 100 percentil

     Magda Filip 4. ročník Bobrík 88 bodov 96 percentil

     Petrenčík Matúš 5. ročník Bobrík 88 bodov 96 percentil

     Jurčíková Ema 5. ročník Bobrík 76 bodov 87 percentil

     Pavličková Ema 5. ročník Bobrík 72 bodov 82 percentil

     Jurská Sofia Alexandra 4. ročník Bobrík 68 bodov 78 percentil

     Ondruš Oliver 5. ročník Bobrík 64 bodov 74 percentil

     Slebodníková Karolína 5. ročník Bobrík 64 bodov 74 percentil

     Vojtechová Alžbeta 5. ročník Bobrík 64 bodov 74 percentil

     Kolumber Vladimír 5. ročník Bobrík 60 bodov 68 percentil

      

     kategória Drobci (súťažilo 13 629 žiakov)

     V tejto kategórii sme mali 7 úspešných riešiteľov:

     Slebodník Peter 3. ročník Drobec 72 bodov 100 percentil

     Kožár Matúš 3. ročník Drobec 68 bodov 99 percentil

     Grivalský Andrej 3. ročník Drobec 60 bodov 99 percentil

     Mornár Gregor 3. ročník Drobec 48 bodov 94 percentil

     Spišský Matúš 3. ročník Drobec 48 bodov 94 percentil

     Vojtec František 3. ročník Drobec 48 bodov 94 percentil

     Petrenčíková Júlia 3. ročník Drobec 48 bodov 94 percentil