Novinky  |  Žiaci  |  Rodičia  |  Iné informácie  |  Ďakujeme (2%) 

   • Oznam

   •  

    Vážení rodičia, úhrada za stravu bude akceptovaná do 25. dňa predchádzajúceho mesiaca. Ak na účte nebude uhradená do určeného termínu žiak nedostane stravu. 

     

    Žiadame stravníkov  o úhradu obeda podľa nasledovných inštrukcií:

    Žiaci ZŠ:

    • Rodič bol povinný osobne odovzdať vypísaný zápisný lístok vedúcej školskej jedálne do 15.septembra 2021

     

    na č. účtu SK 94 0200 000035002643 1562

    VS: trieda dieťaťa /napr.3/

    Do poznámky uviesť Meno a Priezvisko žiaka

    Dôležité upozornenie!

    V prípade neprítomnosti žiaka v škole má žiak nárok len na jeden obed zdarma, a to v prvý deň jeho neprítomnosti. Rodič si môže tento obed vyzdvihnúť v čase od 11.30-14.00. Ďalšie obedy je rodič povinný odhlásiť do 14.00 hod. predchádzajúceho dňa mailom na jedalen@scspp.sk , telefonicky 0910 286 789 alebo osobne u vedúcej školskej jedálne p. Bc. Kulifajovej. Ak rodič zabudne dieťa odhlásiť, stratové náklady sa sťahujú zo zálohy.

     

    Podklady pre stravovanie v šk. roku 2021/2022

    1.Stupeň

    Poplatok 1,08 eur
    Réžia 2 eur

     

    2.Stupeň

    Poplatok 1,16 eur
    Réžia 2 eur

    Vyšie uvedené hodnoty sa musia vynásobiť počtom dní, ktoré žiak využíval na stravovanie.

     

     

                                                                                                                     Bc. R. Kulifajová

                                                                                                                     Vedúca šk. jedálne, č.t. 0910 286 789