Novinky  |  Žiaci  |  Rodičia  |  Iné informácie  |  Ďakujeme (2%) 

    • Plavecký výcvik
     • Plavecký výcvik

     • Máme ďalších skvelých plavcov. Po dvojročnej prestávke sa tento rok opäť mohol uskutočniť plavecký výcvik a naši tretiaci a štvrtáci boli od radosti bez seba. Voda bola super, inštruktori tiež a žiaci vždy skvelo naladení a pripravení vylepšovať svoje plavecké schopnosti. A tak po úspešnom týždni musíme skonštatovať, že kurz každý zvládol. Všetkým prajeme krásne "preplávané" leto.

    • Po stopách Jána Pavla II.
     • Po stopách Jána Pavla II.

     • Žiaci 6. - 9. ročníka absolvovali výlet a duchovnú obnovu v jednom. Po stopách Jána Pavla II. Takéto motto školský kaplán vybral pre ich spoločnú púť na Spišskú Kapitulu a na Mariánsku horu v Levoči v dňoch 18. a 23. mája. Pripomenuli si tak 102. výročie narodenia tohto veľkého pápeža a zároveň aj patróna školy. Prezreli si útroby biskupského úradu a Katedrály sv. Martina, kde sa aj on modlil v roku 1995, keď navštívil našu krajinu. Vystúpili Alejou Jána Pavla II. na Mariánsku horu, kde sa pri jednotlivých kaplnkách modlili desiatok ruženca. Nakoniec sa zúčastnili na svätej omši v bazilike. Veľká vďaka patrí Božej Matke a nášmu Pánovi za krásne počasie a duchovný zážitok. Pri tejto príležitosti žiaci otcovi biskupovi Jánovi Kubošovi venovali maľbu Tatier od šikovných výtvarníkov zo ZUŠ a duchovnú kyticu modlitieb za pokoj a mier na Ukrajine.

    • Návšteva gréckokatolíckeho chrámu
     • Návšteva gréckokatolíckeho chrámu

     • Žiakom štvrtého a piateho ročníka ZŠ sme vymysleli program - návštevu gréckokatolíckeho chrámu v Poprade. Privítali nás otec Matúš a otec Dominik, ktorí pripravili nielen duchovné slovo, ale aj zaujímavú súťaž a vedomostný kvíz. A na záver všetkého malé občerstvenie a spoločná modlitba. Ďakujeme za užitočne prežité dopoludnie.

    • Pomoc seniorom
     • Pomoc seniorom

     • Naši ôsmaci dnes spojili príjemné s užitočným. Neučili sa, no svoje dopoludnie využili zmysluplne - venovali sa totiž seniorom. Naša škola sa zapojila do akcie Podtatranskej knižnice v Poprade, ktorej cieľom je naučiť seniorov pracovať s modernými technológiami. Šikovní ôsmaci sa ukázali nielen ako skvelí lektori, ale aj ako dobrí, citliví a priateľskí ľudia. Dôchodcovia odchádzali s novými vedomosťami a s radosťou v srdci zo stretnutia s milými ľuďmi. A naši žiaci zase s pocitom vykonaného dobra a služby tým, ktorí to potrebujú. Už teraz sa tešia na 2. lekciu

    • Obvodné kolo vo florbale
     • Obvodné kolo vo florbale

     • Po dvojročnej pauze sa opäť rozmohli športové súťaže, čo všetci športuchtiví žiaci privítali s veľkou radosťou. V pondelok náš výber reprezentoval školu na obvodnom kole vo florbale. Vo svojej skupine chlapci skončili na krásnom druhom mieste. K úspechu im srdečne blahoželáme.

    • Veľký úspech v pytagoriáde
     • Veľký úspech v pytagoriáde

     • Veľký úspech v pytagoriáde! Tretiak Ondrej Mikulovský získal na okresnom kole krásne 3. miesto spomedzi 215 súťažiacich. Srdečne blahoželáme!

    • Zvýšenie stravného a zmena termínu splatnosti!
     • Zvýšenie stravného a zmena termínu splatnosti!

     • Správa pre rodičov stravníkov v školskej jedálni

       

      Vážení stravníci,

      na základe VZN č. 4/2022 mesta Poprad dochádza od 01.06.2022 k zvýšeniu poplatkov za stravu a mení sa aj termín úhrady takto:

       

      Podmienky stravovania v školskej jedálni budú platné od 01.06.2022

       

      Termíny úhrady platby stravného:

      Mesačne, do 20. kalendárneho dňa v predchádzajúcom mesiaci za stravníkov nepoberajúcich dotácie na podporu stravovacích návykov. Najbližšiu platbu je potrebné zaplatiť  do 20.05.2022.

      Výška nových mesačných poplatkov:

       

      1. stupeň ZŠ (1. - 4. ročník)                                    28,20  

      2. stupeň ZŠ (5. - 9. ročník)                                    30,00  

       

        

      Číslo účtu školskej jedálne:

      SK 94 0200 000035002643 1562      KS: 0308                  VS: trieda dieťaťa /napr.3/

      (do poznámky pre prijímateľa uviesť meno, priezvisko a triedu dieťaťa)

       

      Platbu za stravné je možné uhradiť:

      a) trvalým príkazom       b) internetbankingom      c) vkladom na účet

       

      Stravník bude od 01.06.2022 prihlásený na odber stravy až po prijatí finančných prostriedkov na účet školskej jedálne

       

      Prihlásiť na stravu, alebo odhlásiť  dieťa zo stravy je potrebné najneskôr deň vopred do 14.00 h. výlučne cez eškolu, alebo telefonicky na čísle 0910 286 789

       

      Z dôvodu dodržiavania záväzných platných predpisov pre školské stravovanie (Zásady správnej výrobnej praxe - HACCP a pod.)  nie je  možné odhlásiť stravu ráno v daný deň. V prvý deň choroby je možné neodhlásenú stravu odobrať do obedára v čase od 11.00 - 13.30 h.

       

      Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

       

      V prílohe máte Pokyn Mestského úradu v Poprade — odboru školstva, mládeže a športu k zmene výšky príspevku na režijné náklady na nákup potravín a výšky príspevku na režijné náklady.

       

      Ďakujeme za porozumenie

       

      pokyn_k_zmene_stravneho.pdf

    • Škola so zeleným srdcom
     • Škola so zeleným srdcom

     • Sme škola so zeleným srdcom. Napísali o nás veľkú reportáž v Katolíckych novinách. Nech sa páči, dajte sa do čítania!

      Link: https://www.katolickenoviny.sk/reportaz/category/reportaz/article/skola-so-zelenym-srdcom.xhtml 

    • ,,...a Slovo bolo u Boha...,,
     • ,,...a Slovo bolo u Boha...,,

     • V sobotu 30. apríla sa po dvojročnej "pandemickej" prestávke opäť uskutočnilo krajské kolo populárnej recitačnej súťaže "... a Slovo bolo u Boha..." A hoci bolo účastníkov menej, než je zvykom, ich výkony nestratili na kvalite. A tak sme spolu prežili veľmi milé dopoludnie s hodnotným umeleckým slovom. Súťažilo sa v piatich kategóriách, zastúpená bola poézia i próza. Veľmi sa darilo aj žiakom našej školy, zvlášť štvrtáčke TATIANE MRÁZOVEJ, ktorá vo svojej kategórii zvíťazila a zabezpečila si tak postup na celoslovenské kolo do Bratislavy. A tu sú výsledky :

      Prvá kategória - poézia

      1. Jozef Mathias Jagáč - Súkromná spojená škola, Rovná, Poprad

      2. Radoslav Klešč - ZŠ sv. Jána Krstiteľa, Spišské Vlachy

      3. Tomasello Samuele - ZŠ sv. Cyrila a Metoda, Sp. Nová Ves

       

      Prvá kategória - próza

      1. Viktoria Šimco - ZŠ sv. Cyrila a Metoda, Sp. Nová Ves

       

      Druhá kategória - poézia

      1. Michael Kotrady - ZŠ cv. Cyrila a Metoda, Sp. Nová Ves

      2. Alexandra Krišandová - Spojená škola. sv. Jána Pavla II., Poprad

      3. Sabína Budzáková - ZŠ s MŠ sv. Kríža, Kežmarok

       

      Druhá kategória - próza

      1. Tatiana Mrázová - Spojená škola sv. Jána Pavla II., Poprad

      2. Dávid Baloga - ZŠ sv. Jána Krstiteľa, Spišské Vlachy

      3. Monika Adamcová - ZŠ sv. Cyrila a Metoda, Sp. Nová Ves

      Nina Šoltésová - ZŠ s MŠ sv. Kríža, Kežmarok

       

      Tretia kategória - poézia

      1. Slávka Kotradyová - ZŠ sv. Cyrila a Metoda, Sp. Nová Ves

      2. Katarína Knišová - ZŠ sv. Jána Krstiteľa, Spišské Vlachy

      3. Stela Nagyová - ZŠ s MŠ sv. Kríža, Kežmarok

       

      Tretia kategória - próza

      1. Bianca Novotná - ZŠ Povýšenia sv. Kríža, Smižany

      2. Natália Adamcová - ZŠ. sv. Cyrila a Metoda, Sp. Nová Ves

      3. Tamara Brejčáková - ZŠ Nejedlého, Spišská Nová Ves

       

      Štvrtá kategória - poézia

      1. Natália Ferenčáková - ZŠ Dr. Fishera, Kežmarok

      2. Denisa Dulová - Spojená škola sv. Jána Pavla II., Poprad

      3. Sofia Mária Bôžiková

       

      Štvrtá kategória - próza

      1. Adam Baloga - ZŠ sv. Jána Krstiteľa, Spišské Vlachy

      2. Timotej Paločko - ZŠ sv. Kríža, Smižany

      3. Mária Pidíková - ZŠ sv. Cyrila a Metoda, Spišská Nová Ves

       

      Piata kategória - poézia

      1. Petra Olejníková - Cirkevné gymnázium Š. Mišíka, Sp. Nová Ves

      2. Daniela Chocholová - Súkromná spojená škola, Rovná, Poprad

      3. Alexandra Grivalská - Spojená škola sv. Jána Pavla II., Poprad

       

      Piata kategória - próza

      2. Simona Bekešová - Spojená škola sv. Jána Pavla II., Poprad

       

      Všetkým srdečne gratulujeme a postupujúcim držíme palce na celoslovenskom kole, ktoré sa uskutoční 11. júna v Bratislave.

    • Siedmaci sa zdokonaľovali v IT
     • Siedmaci sa zdokonaľovali v IT

     • Naši siedmaci sa túto stredu v Podtatranskej knižnici zdokonaľovali v  IT zručnostiach a pracovali s microbitmi, pomocou ktorých vytvárali rôzne obrázky, hudobné melódie či svetielkujúce LED pásiky...Do knižnice radi zavítame aj nabudúce.

    • Cudzojazyčná literatúra – účinný nástroj výučby
     • Cudzojazyčná literatúra – účinný nástroj výučby

     • Aj keď nám MAREC ako Mesiac knihy veľmi skoro uplynul, čítanie kníh neskončilo. Práve naopak. Okrem slovenských knižných titulov prečítali žiaci ôsmeho ročníka základnej školy aj publikácie písané v anglickom jazyku. Zaujali ich rôzne žánre -  od románov po rozprávkové príbehy modernej literatúry.

      Čítanie kníh v cudzom jazyku nie je pre ôsmakov novinkou. Opakovane sa u nich osvedčilo ako účinná metóda zlepšovania ich cudzojazyčných zručností a motivácie zdokonaľovať sa v cudzom jazyku.  Pri prezentovaní svojich kníh pred spolužiakmi si samotní žiaci chválili možnosť vnímať gramatiku a rozšíriť svoju slovnú zásobu v kontexte pútavého príbehu. Okrem aktívneho používania angličtiny prezentovaním autorov, obsahu knihy, opisu hlavných i vedľajších postáv, sa ôsmaci podelili aj o svoje osobné dojmy a prínosy z čítanej cudzojazyčnej literatúry a navrhli taktiež odporúčania pre svojich rovesníkov. Hodiny anglického jazyka tak opäť po minuloročných Ezopových bájkach ožili bohatou spleťou príbehov a obohatili žiakov o nové výrazy a skúsenosti v anglickom jazyku.            

                                                                                                        Mgr. Špinerová Anna

    • Hrdinka Julka
     • Hrdinka Julka

     • Škola burácala potleskom a výskotom, keď sa šiestačka Julka vrátila z okresného kola populárnej recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Neprišla totiž naprázdno, ale s absolútnym víťazstvom a s postupom na krajské kolo. Šikovná Julka, zlatá Julka, talentovaná Julka, hviezdička Julka... Tých prívlastkov by sa našlo dosť. V každom prípade svojou Hrdinkou od Gabriely Futovej ohúrila porotu, v silnej konkurencii šikovných recitátorov sa nestratila a prvenstvo bolo jej. A určite zaslúžene. Veď zo dňa na deň na sebe makala, maličkými krokmi sa posúvala dopredu a vydala zo seba maximum. Preto jej k víťazstvu srdečne blahoželáme a držíme palce, nech aj v Prešove Hrdinka zaboduje.

    • Herci štvrtáci
     • Herci štvrtáci

     • Deti snívajú o všeličom. A veľmi často aj o tom, že sa raz stanú hercami či herečkami. Našim štvrtákom sa to dnes aspoň na chvíľu splnilo. Pripravili si dramatizáciu ľudovej rozprávky Pavla Dobšinského Tri citróny a zahrali ju svojim mladším kamarátom z prvého, druhého a tretieho ročníka. Spolu s pani učiteľkou vyrábali rozprávkové postavy a kulisy, nacvičili si repliky, pripravili scénu a hor sa do toho! Mladším žiakom sa divadielko veľmi páčilo a ocenili ich veľkým potleskom. Štvrtáci, len tak ďalej, možno z vás raz naozaj budú skutoční herci. Držíme palce!

    • Projektové vyučovanie ANJ
     • Projektové vyučovanie ANJ

     • Projektové vyučovanie anglického jazyka je veľmi populárne a žiaci sa naň vždy tešia. Takto si poradili s témou Ako trávia tínedžeri voľný čas. Dobré, však?

    • Pomoc Ukrajine
     • Pomoc Ukrajine

     • Táto kopa sladkostí o chvíľu poputuje do Podtatranského centra pomoci Ukrajincom. Naši žiaci preukázali veľkú štedrosť, keď sa počas Svätého týždňa zriekli sladkostí a priniesli ich do zbierky. Nech potešia tých, ktorí ich potrebujú viac.

    • Návšteva knižnice
     • Návšteva knižnice

     • Marec - mesiac knihy skončil, ale láska ku knihám ostáva. A tak naši štvrtáci navštívili Podtatranskú knižnicu v Poprade, kde sa venovali knižke Nototo z pera Gabriely Futovej. Podujatie bolo veľmi milé a obohacujúce, na žiakov čakali aj mnohé tvorivé úlohy, ktoré splnili ľavou zadnou.

    • Úspešný Benedikt
     • Úspešný Benedikt

     • Deviatak Benedikt sa fyziky nebojí. Práve naopak, je pre neho hrou. Dokázal to na okresnom kole fyzikálnej olympiády, kde získal krásne 2. miesto a vyslúžil si tak postup na krajské kolo. K úspechu mu srdečne blahoželáme a držíme palce, nech sa mu v Prešove darí.

    • Deň počatého dieťaťa
     • Deň počatého dieťaťa

     • Ešte deväť mesiacov a budú Vianoce - napadlo dnes možno nejednému z nás. Je to práve preto, že 25. marca si pripomíname počatie Pána Ježiša v lone matky Márie a takisto niekoľko rokov je aj Dňom počatého dieťaťa. Preto sme v našej škole pripravili malú osvetu pre žiakov prvého stupňa formou tzv. rovesníckeho vzdelávania. Akciu si zobrali pod patronát naši šikovní ôsmaci, rozdelili si úlohy, pripravili všetky potrebné veci a hor sa do toho! Najprv si žiaci pozreli milú prezentáciu v podaní skvelej Dominiky, ktorá im porozprávala, ako dlho sa vyvíja bábätko v mamkinom brušku a že každý ľudský život by sme mali milovať a chrániť už od chvíle počatia. Všetci pozorne počúvali a v závere vedeli odpovedať na všetky otázky. Super! Potom už pracovali vo svojich triedach, kde mali ôsmaci pre nich pripravené rôzne praktické úlohy, ktoré sa im veľmi páčili a zároveň ich pripravili na budúci život, keď raz sami budú otcami a matkami. Tento deň sa zároveň niesol v znamení rozdávania bielych stužiek - nielen v škole, ale aj v Kostole sv. Cyrila a Metoda pred poludňajšou svätou omšou. Aj krížová cesta bola dnes obetovaná za počaté deti a zároveň aj za tie, ktorým nebolo dopriate narodiť sa. A nezabudnite, už len deväť mesiacov a narodí sa Ježiško.