• Podpor našu školu

  Podpor našu školu
 • Slávnosť zasvätenia

  Slávnosť zasvätenia
 • Výstava modrotlače

  Výstava modrotlače

  28. septembra vybehla pred školu ôsmacka trieda na čele s pani učiteľkou Holigovou. Ponáhľali sa do miestneho múzea, kde ich už čakala milá sprievodkyňa výstavy „Výroba modrotlače“ z dielne Elemíra Montška v Hranovnici. Tá triedu s radosťou oboznámila s technikou výroby modrotlače. Keď sa deti niečo naučili, mohli si vyrobiť vlastnú „modrotlač“. K dispozícii mali rôzne druhy cestovín, z ktorých si vyrobili vzor a ten pomocou farby „premiestnili“ na ústrižok modrej látky. Neskôr ôsmakov vystriedali aj šiestaci. Všetci si exkurziu užili a dúfajú, že sa v priebehu roka ešte do múzea vrátia.

                                                                                                                                                Diana Krempaská  8.A

   

   

 • Svetový deň mlieka

  Svetový deň mlieka

  Svetový deň mlieka sme oslávili prípravou a ochutnávkou mliečneho nápoja Oreo. Okrem toho nám zo školskej jedálne dali na ochutnanie syr, smotanu a maslo vyrobené v Tatranských mliekarňach v Kežmarku. Všetkým nám veľmi chutilo.

                                                                                                   D. Raševová

   

   

 • Odkiaľ sa berie mlieko

  Odkiaľ sa berie mlieko

  Budúcnosť poľnohospodárstva majú v rukách mladí ľudia.

  Tretiaci našej školy navštívili poľnohospodárske družstvo Spišské Bystré – Dvor Kvetnica. Žiaci sa po prvýkrát ocitli v naozajstnom kravíne, čo je veľký a čistý domček pre kravičky. Každé dieťa má rado mlieko, syry, jogurt a iné mliečne výrobky. Pán zootechnik Ing. Ľudovít Olejár nám ukázal prácu, ktorá stojí za tými dobrotami. Žiaci spoznali, aký je rozdiel medzi dojnicou a dojčiacou kravou, jalovicou a býčkom. Na Dvore Kvetnica chovajú tri plemená kráv: Limousine, Charolaise, Tinzgauvsky dobytok. Všetky tri plemená sú „dojčiace kravy“ a chovajú sa na mäso.

  Ďakujeme p. Olejárovi a prajeme mu, aby sa mu v práci darilo.

                                                                                        Pani vychovávateľka Šimková a pani učiteľka Raševová.

   

   

 • Späť do škoy

  Späť do škoy

  Po teplom a voňavom lete opäť prišiel ten deň, keď sa brány škôl otvorili, aby privítali svojich žiakov. Tento rok to bol 3. september a žiaci i študenti našej školy sa stretli v Kostole sv. Cyrila a Metoda spolu so svojimi učiteľmi , pani riaditeľkou, pánom farárom Mgr. J. Benkom a novým školským pánom kaplánom Mgr. M. Wolanszkým. Prežili sme spoločne peknú sv. omšu, kde sme prosili Ducha Svätého o jeho dary a pomoc pre všetkých do nového školského roka.

  Potom prišla chvíľa, na ktorú sa žiaci asi najviac tešili. Pani riaditeľka všetkých pozdravila a porozprávala o novinkách na našej škole. Asi najdôležitejšou správou bolo, že sa naša škola od 1. septembra 2018 volá Spojená škola sv. Jána Pavla II. Privítali sme nového školského pána kaplána Mareka W. Najviac sa do školy tešili malí prváci v sprievode svojich rodičov. Pani riaditeľka ich slávnostne privítala a predstavila. Podobne sme privítali aj prvákov nášho gymnázia. Všetci dostali aj malý darček, aby sme ich povzbudili do práce v novom prostredí.

  Potom sme sa všetci rozišli, aby sme na druhý deň v utorok naplno začali náš nový školský rok s požehnaním nášho drahého Nebeského Otca, s láskou Pána Ježiša a s posilou a pomocou Ducha Svätého.

   

   

 • Duchovná obnova

  Duchovná obnova

  Vždy platilo pravidlo, že rozdávať môže len ten, kto niečo vlastní. Keďže je pred nami celoročná práca, chceme našim žiakom odovzdať maximum v oblasti poznania i duchovného života. Preto sa učitelia a zamestnanci Spojenej školy sv. Jána Pavla II. zúčastnili duchovnej obnovy v Charitnom dome v Dolnom Smokovci, ktorú viedol školský kaplán Mgr. Marek Wolanszky. Na úvod v prednáške rozobral tri rozmery katolíckeho učiteľa - viera a dôvera v Boha, láska k blížnemu a pestovanie kolegiálnej spolupatričnosti a poctivá a svedomitá práca. Potom sme mali možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia a vyvrcholením bola svätá omša ukončená adoráciou k Najsvätejšej Oltárnej Sviatosti. Po chutnom obede, ktorý nám pripravili sestričky v Charitnom dome sme sa pomodlili krížovú cestu v Starom Smokovci v krásnej scenérii Vysokých Tatier, ktorá ešte viac umocnila našu oslavu a vďačnosť nebeskému Otcovi.

  Myslím, že všetci sme pookriali na tele i na duchu. Na záver prajeme všetkým - učiteľom, zamestnancom i žiakom a študentom školy požehnaný nový školský rok 2018/19.

   

   

 • Maliarka Laura

  Maliarka Laura

  Hoci vyhodnotenie súťaže MAĽUJTE s PRIMALEXom! bolo už začiatkom júna, ocenenie si naša prváčka Laura Dragošeková prevzala až začiatkom prázdnin. Spomedzi 5000 súťažiacich z 357 škôl získala pre seba batoh a pre školu nákup maliarskych farieb v hodnote 100 eur. Výhra potešila nielen Lauru, ale i nás, pretože z celého Slovenska bola ocenená ako jediná z Popradu. Prajeme jej veľa zaujímavých inšpirácií v ďalšom tvorení.

 • Besiedka prváčikov

  Besiedka prváčikov

  Prázdniny sú už v plnom prúde, ale my sme ešte nezabudli na júnovú besiedku, kde sa zišli rodičia a deti 1. ročníka, aby spoločne oslávili Deň matiek, Deň otcov a Deň rodiny. Prváci s pani učiteľkou Mašlonkovou a Horákovou potešili svojich rodičov básničkami, pesničkami, scénkou i tancom. Toto stretnutie bolo poďakovaním za všetko, čo pre svoje deti mamka a ocko, ale aj starí rodičia robia.

 • Potulky Rakúskom

  Potulky Rakúskom

  Krajina našich juhozápadných susedov sa stala cieľom posledného výletu turisticko-lyžiarskeho krúžku pri Cirkevnej spojenej škole v Poprade v školskom roku 2017/18. Dvadsaťštyričlenná skupina mladých turistov pod vedením školského kaplána Petra Nákačku si dala za cieľ navštíviť za tri dni (22.- 24. 6. 2018) čo najviac miest z tých najkrajších, ktoré sa v Rakúsku nachádzajú. Išlo predovšetkým o prehliadku jednej z najimpozantnejších prírodných atrakcií sveta - sadrovej jaskyne Seegrotte, spojenú s plavbou po najväčšom európskom podzemnom jazere a dobrodružnú túru cez tiesňavu s názvom Medvedia roklina (Bärenschutzklamm), ktorú niektorí pre jej krásu nazývajú aj rajom v Rakúskych Alpách. Nechýbala návšteva romantickej dediny Hallstatt, ktorá sa nachádza na brehu rovnomenného jazera, učupená pod horským masívom Dachstein, prehliadka alpského mesta Salzburg či návšteva starobylého benediktínskeho opátstva Gottweig. Samozrejmou súčasťou programu bola každodenná modlitba, sv. omša i rozličné duchovné impulzy. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí pomohli pri organizácii tohto vydareného podujatia. Osobitne pani učiteľke Lenke Horákovej, dvom oteckom a animátorom. Aj ich zásluhou prežili mladí ľudia veľa nezabudnuteľných chvíľ, na ktoré budú s radosťou spomínať.

   

   

 • Krajší školský dvor

  Krajší školský dvor

  V apríli, v máji a v júni sme sa počas piatich brigád snažili dať nášmu školskému dvoru krajšiu tvár. Pani učiteľke Gabriele Šromekovej sa podarilo získať grant, a tak sa nadšení rodičia, žiaci i učitelia pustili do práce. Spoločne sme sadili, polievali, kopali, hrabali, stavali plot aj chodník, vyrábali a pripravovali všetko nevyhnutné na inštaláciu drevených prvkov v okolí našej školy (kiwi pergola, vyvýšený záhon, vonkajšia trieda, domček so zelenou strechou, informačné tabule a vstupná brána). 

  Jedlý les si začína pomaličky žiť svojím životom, bylinková špirála tiež uzrela svetlo sveta aj po chodníku sa už môžete prejsť. Veľmi sa všetci tešíme na chvíľu dokončenia celého tohto nášho úsilia a otvorenia ŠKOLSKÉHO DVORA PRE NAŠE DETI.

   

 • V angličtine úspešní

  V angličtine úspešní

  Na začiatku školského roka sme sa zapojili do súťažného projektu s názvom Less plastic is fantastic, ktorého cieľom bolo zdokonaliť sa v anglickom jazyku a zároveň obmedziť používanie plastových výrobkov. Víťazi sú už známi a medzi nimi je aj niekoľko žiakov z našej školy:

  Kolektív žiakov 7.A triedy získal 5-hodinový kurz prvej pomoci s certifikátom, ktorý poskytla Asociácia samaritánov Slovenskej republiky.

  Terézia Glejdurová zo 6.A získala bezplatný kurz angličtiny na jeden polrok, ktorý venovalo Jazykové centrum v Poprade.

  Z plátenej tašky ENGLISH IS MY HOBBY sa môže tešiť Laura Kormaňošová z 5.A

  S plátenou taškou LESS PLASTIC IS FANTASTIC budú šetriť životné prostredie: Viliam Vagaš, Filip Kubáni, Lukáš Sabo, Ján Merčák, Miriam Petrenčíková, Zuzana Pinteková, Tamara Maškulková, Jozef Šromek, Dominik Bies, Dávid Voško, Daniela Sidorová.

  Víťažom srdečne blahoželáme a veríme, že vďaka tomuto projektu budú aj naši žiaci tými, ktorí prispejú k ochrane životného prostredia. 

   

   

 • Ujo Váňa (a tí druhí)

  Ujo Váňa (a tí druhí)

  Ujo Váňa, Višňový sad, Tri sestry...

  Známe divadelné hry svetového a slávneho ruského dramatika Antona Pavloviča Čechova.

  V piatok 15. júna mohli naši študenti zažiť atmosféru Mestského divadla v Levoči, ktoré ponúklo svoje divadelné dosky hercom zo Spišskej Novej Vsi.

  Ujo Váňa je hra, v ktorej každá postava má svoj príbeh, kde dráma je nakoniec komédiou. Zároveň vedie svojho diváka k zamysleniu sa nad mužsko-ženskými vzťahmi, demaskovaniu snov a k prebudeniu sa z nich...

  „Dielo zachytávalo spoločnosť, reálne životné situácie, kde každý túži po láske a slobode, no napriek tomu končí hlavná postava Ujo Váňa ako nešťastný a opustený človek so zármutkom, že prežil svoj život zbytočne, bez štipky radosti a lásky.“ (D. Bendík)

  „V hre som si všimla, ako niekedy muži vnímajú zovňajšok ženy. Ako sú prehliadané dobré dievčatá, ktoré možno nie sú tie najkrajšie.“ (D. Gánovská)

  „Neobyčajný príbeh o nenaplnenej láske, o tých, ktorí v spoločnosti znamenajú menej aj viac, o tých, ktorých neopúšťa nádej na lepšie časy aj v krutých ruských podmienkach.“ (M. Martonová)

  „Hra sa mi páčila. Ujo Váňa reprezentuje ľudí s pocitom vyhorenia, ľudí na okraji spoločnosti a pocitom premárneného života. Je to téma, ktorá je aj dnes ešte aktuálna a nájde sa v nej mnoho ľudí.“ (F. Lopuch)

  „Páčilo sa mi, ako vážne témy zo života boli zahrané tak, aby vyvolali smiech a pobavili nás.“ (D. Kleinová)

   

   

 • Gesto pre mesto

  Gesto pre mesto

  Projekt našej školy bol vybratý do hlasovania pre verejnosť – Gesto pre mesto – Raiffeizen bank. V prípade, že za náš projekt zahlasuje najviac ľudí, získame naň 1000 €.  Prosíme Vás, nájdite si chvíľku čas, hlasujte za náš projekt a pošlite to prosím aj svojim známym. Prípadne to zdieľajte na sociálnych sieťachIde o projekt

  Hobití domček pre deti so zelenou strechou

          Deti našej školy milujú učiť sa vonku na čerstvom vzduchu. So svojimi rodičmi a učiteľmi spoločne budujeme permakultúrnu záhradu – jedlý les a vonkajšiu ekotriedu. V rámci skrášľovania pozemku školy by sme chceli pre deti vybudovať pravý hobití domček so zelenou strechou a okrúhlymi dverami, kde by sa deti mohli hrať, oddychovať, ale aj učiť sa o prírode, plniť rôzne zaujímavé úlohy a hlavne tešiť sa zo života. 

  hlasujte na

   www.gestopremesto.sk/hlasovanie/poprad

  ĎAKUJEME!

   

   

 • Duchovná obnova 8.A

  Duchovná obnova 8.A

  Na duchovnú obnovu, ktorá sa uskutočnila začiatkom júna, sme sa všetci veľmi tešili.

  Hneď po príchode do Liptovského Mikuláša sme si išli zahrať bowling. Po ubytovaní sme mali možnosť ísť na svätú spoveď, potom nasledovala svätá omša a po nej večera - výborná grilovačka. Nakoniec prišli na rad rôzne hry a program zameraný na lepšie spoznávanie spolužiakov a animátorov. Večer sa však niečo stalo: uniesli nám animátorov!

  Išli sme ich teda po skupinkách hľadať. Naša cesta viedla okolo kostola, kde sme museli splniť jednu úlohu. Potom sme dostali indíciu a išli sme ďalej. Na druhom stanovisku nás nemilosrdne vystrašili. Zároveň nám však splnenie úlohy malo pomôcť k vzájomnému zblíženiu sa. Ďalšia trasa nás zaviedla na cintorín. Tam sme sa pomodlili za zosnulých a na konci cesty sme našli svojich animátorov. 

  Na druhý deň nás čakala prednáška nášho kaplána Petra Nákačku. Bola veľmi pútava a obohacujúca. Po nej si každý napísal svoje predsavzatie - v čom by sa chcel zlepšiť. Potom nasledovalo vyhodnotenie skupín. Nadišiel čas odchodu. Sadli sme na autobus, ktorý nás odviezol do Ružomberka. Nevedeli sme nájsť autobusovú zastávku. Zachránil nás kosec trávy, ktorý nám ukázal smer. Cestu vlakom sme si užili.

  Za túto úžasnú duchovnú obnovu ďakujeme kaplánovi Petrovi Nákačkovi, triednej pani učiteľke Martinkovej, animátorom a v neposlednom rade aj sestričke Dagmar, ktorá nám výborne varila.

           Za kolektív 8.A Xavier Bury                       

   

   

 • Za odmenu na výlet

  Za odmenu na výlet

  Každoročne v našej škole prebieha súťaž v zbere papiera. Jednotlivé triedy medzi sebou súťažia ostošesť, pretože odmena býva veľmi lákavá - deň voľna pre víťaznú triedu, ktorý využijú na výlet podľa vlastného výberu. Siedmaci sa stali víťazmi už tretíkrát po sebe. V tomto roku sa im spoločnými silami podarilo vyzbierať viac ako jednu tonu starého papiera, preto si výlet naozaj zaslúžili. Dohodli sa, že pôjdu do Košíc. Počasie bolo ideálne. Po vybláznení sa v expozícii zaujímavých hier v Slovenskom technickom múzeu si ešte pozreli Dóm svätej Alžbety na Hlavnej ulici, potom zakotvili v McDonald´s a nakoniec ešte nákupy v Auparku, bez ktorých by výlet hádam ani nebol výletom. Žiaci prežili naozaj skvelý deň a ostatným odkazujú, že zbierať papier sa naozaj oplatí.   

   

   

 • Škola v prírode

  Škola v prírode

  V tomto školskom roku čakalo na žiakov 3.A a 4.A triedy nevšedné dobrodružstvo. Vybrali sa do zariadenia Stred Európy v Krahuliach. Bolo to práve miesto Tramptária, kde zažili neobyčajnú rozprávkovú školu v prírode. Už samotný názov prezrádza, že to bolo neďaleko geografického stredu Európy a historicky vzácneho mesta Kremnica. Okrem zaujímavých turistických výletov do okolia sa deti venovali tancu, šperkárstvu, maľovaniu, lukostreľbe, jazde na koňoch či na autíčkach, zdolávaniu lanovej dráhy a športu. Zažili korunováciu kráľa a kráľovnej, predviedli sa v Talentmánii, vystúpili na rozhľadňu a navštívili priamo stred Európy. A hlavne sa domov všetci vrátili šťastní a s nezabudnuteľnými zážitkami.                                                                                                        

 • Prvé sväté prijímanie

  Prvé sväté prijímanie

  Už tradične posledný májový víkend stretávame v uliciach nášho mesta dievčatá v bielych šatách a chlapcov v pekných oblekoch. Oveľa krajší pohľad je na ich rozžiarené tváre plné očakávania. Po sviatosti zmierenia  prišla pre našich tretiakov dlho očakávaná chvíľa, keď 231 detí v dňoch 26. a 27. mája pristúpilo k 1. svätému prijímaniu. Slávnosť obohatili samotné deti svojou aktívnou účasťou, či už to boli čítania alebo spoločný spev. Počas kázne ich kaplán Peter Matis viedol pomocou rôznych indícií cestou hľadania pokladu. Indície sa ukrývali na rôznych miestach v kostole a pripomenuli im dôležité udalosti, ktoré predchádzali samotnej slávnosti 1. sv. prijímania. Prvá indícia ich priviedla ku krstiteľnici, kde sa začala ich cesta viery; ďalšia k relikviám, kde našli Katechizmus Katolíckej cirkvi. Ten im mal pripomenúť, čo všetko sa naučili od rodičov a v škole o Bohu a o Cirkvi. Ďalej ich kroky viedli k spovedniciam, pretože dôležitým krokom k prijatiu Pána Ježiša je čisté srdce. Ďalšia indícia sa nachádzala pod krížom, pretože svätá omša je nekrvavá obeta Pána Ježiša. Nakoniec našli poklad, ktorý prebýva v svätostánku a ktorý sa nám dáva za pokrm pre našu dušu - samotného Pána Ježiša. Pán kaplán ich povzbudil, aby ho čo najčastejšie prijímali do svojho srdca. V záverečnom poďakovaní deti vyjadrili radosť, ale aj sľub vo svojich predsavzatiach vydržať. A tu máme veľkú úlohu aj my dospelí - rodičia, kňazi, katechéti, aby sme im na tejto ceste pomáhali.

 • Za odmenu do Legovne

  Za odmenu do Legovne

  Dňa 6. 6. 2018 prváci využili deň voľna, ktorý získali ako odmenu za zber papiera, a navštívili Legovňu, zmrzlinárstvo a detské ihrisko. Najviac sa im páčilo v Legovni, kde si postavili super točiaci sa kolotoč.

 • Prváci v knižnici

  Prváci v knižnici

  V máji sme s prvákmi navštívili knižnicu, aby sme viac spoznali knihu Mimi a Líza od autorov K. Kerekešovej, K. Malátovej a A. Samela. Táto kniha získala ocenenie Najkrajšie knihy Slovenska v roku 2013. Dozvedeli sme sa o nerozlučnej dvojici dievčat, z ktorej jedno bolo nevidiace. Vyskúšali sme, si aké pocity má človek, ktorý pri vykonávaní rôznych činností nevidí. Knižku odporúčame deťom, ktoré majú rady nielen veci skutočné, ale aj fantastické.

strana:

Kontakt

 • Základná škola sv. Jána Pavla II.
  Dlhé hony 3522/2
  058 01 Poprad
 • 052/7721389


Ďakujeme našim sponzorom