• školské kolo - pIšQworky 2017

   

  Ako dopadlo školské kolo Piškworiek?

  Dňa 17. 10. 2017 sa na našej škole uskutočnil školský turnaj už 10. ročníka majstrovstiev škôl v piškvorkách – pIšQworky 2017. Hlavným rozhodcom bol p. učiteľ Gabonay. Na turnaji sa zúčastnilo 13 žiakov 8. a 9. ročníka. Päť najlepších postupuje do oblastného kola, ktoré sa uskutoční 16. 11. 2017 na Gymnáziu Kukučínova v Poprade. Školu budú reprezentovať:  Martin Popadič, Benjamín Vyhnal, Anna Banasiewiczová, Adam Kos, Martin Okoličáni a ako náhradníci budú pripravení: Zuzana Mazurková a Marián Stupák.  Držíme Vám palce!

   

 • Aj my sme sa pridali...

  Slovensko sa dňa 18. októbra 2017 pripojilo k takmer sedemdesiatim krajinám, kde sa deti zjednotili v modlitbe za pokoj a jednotu vo svete. Táto globálna iniciatíva je už tradične organizovaná pápežskou nadáciou ACN, u nás známou ako Kirche in Not. Aj my sme sa pridali k tejto celosvetovej aktivite a o 9.00 hodine sme sa zjednotili v modlitbe ruženca. Spoločne sme tak vyprosovali pokoj pre všetky krajiny sveta, ktoré sú sužované vojnami. Ak sa bude milión detí modliť ruženec, môžu vyprosiť mier, po ktorom každý túži. Veď práve modlitba je najúčinnejšou zbraňou proti každému zlu, rozbroju, nenávisti či konfliktu. Máme radosť, že aj my sme sa mohli pridať k modliacim sa deťom, priniesť tak na svet o čosi viac lásky a pomôcť ho premeniť na lepší.

 • Šarkaniáda v našej škole

  Piatok 13. októbra bol deň ako stvorený na púšťanie šarkanov. Obloha bola bez jediného mraku a jemný vánok pomáhal šarkanom dostať sa čo najvyššie. Deti zo školského klubu si teda užili šarkaniádu, ako sa patrí. Prežili krásne popoludnie, zabavili sa a tí najšikovnejší boli aj odmenení. Ďakujeme všetkým kreatívnym a súťaženia chtivým deťom, ktoré sa neváhali zapojiť.

 • Pripravujeme misijný týždeň

  22. októbra slávime v Cirkvi MIsijnú nedeľu. Je to deň, keď vo svojich modlitbách obzvlášť pamätáme na ľudí, ku ktorým sa ešte nedostala radostná zvesť Ježiša Krista, ale aj na misionárov, ktorí k nim boli poslaní, aby im ju ohlásili. Títo ľudia často žijú v biednych materiálnych podmienkach: mnohí umierajú hladom, nemajú prístup k pitnej vode, deťom je odopretá možnosť vzdelávať sa. Veľakrát je však omnoho horšia ich duchovná bieda. Sú spoločnosťou odstrčení nabok, chýbajú im priateľské vzťahy, mnohí žijú bez lásky a ocenenia. Preto sme sa rozhodli aj my byť misionármi TU a TERAZ. Každé ráno sa budeme v kaplnke spoločne modlievať jeden desiatok ruženca za konkrétny kontinent a ľudí, ktorí na ňom žijú. Takisto pripravujeme misijnú burzu, ktorá bude prebiehať počas celého týždňa (16. - 20. októbra). Výťažok z nej poputuje na misie. Pozývame aj teba, aby si sa zapojil. Môžeš niečo priniesť, niečo si vziať za dobrovoľný príspevok, ale hlavne sa príď modliť. Nech takto spoločne pomôžeme tým, ktorí to najviac potrebujú. 

 • Súťaž o najkrajšiu triedu aj v tomto roku

  Získa titul najkrajšia trieda práve tá, do ktorej chodíš? Môžeš sa určite o to pokúsiť a niečo pre to urobiť. Aj v tomto školskom roku sme pripravili súťaž, ktorej cieľom je, aby ste si svoju triedu vyzdobili a udržiavali v nej čistotu. Porota zostavená z troch učiteľov bude pravidelne hodnotiť a priraďovať body. A ty spojíš príjemné s užitočným - vyhráš peknú cenu a zároveň sa budeš vo svojej triede dobre cítiť. Veď v príjemnom prostredí sa zaručene aj lepšie pracuje. Držíme vám palce! 

 • Zber papiera pokračuje

  Október v našej škole už tradične patrí zberu starého papiera. Povzbudzujeme žiakov, aby sa zapojili a pomohli tak svojej triede zvíťaziť. Nejde len o výhru, ale najmä o pomoc prírode. Recykláciou starého papiera chránime lesy, šetríme elektrickú energiu, dokonca znižujeme spotrebu vody, no najmä sa do ovzdušia vypúšťa až o 74 % menej emisií ako pri jeho primárnej výrobe. Pomôž teda nielen svojej triede, ale najmä prostrediu, v ktorom žiješ. Nech je naša Zem zachovaná pre ďalšie generácie! 

 • Svetový deň úsmevu sme si pripomenuli aj v našej škole

  Vedeli ste, že v piatok 6. októbra bol Svetový deň úsmevu? Oslavuje sa na celom svete už celých 18 rokov a jeho iniciátorom bol Harvey Richard Ball, ktorý v roku 1963 vytvoril nezabudnuteľného smajlíka. Dnes ho používame v písomnej komunikácii už takmer automaticky. Na tento deň sme nezabudli ani v našej škole. Svoje zapojenie sa do oslavy sme vyjadrili žltým oblečením, resp. tričkom so smajlíkom. No to najdôležitejšie bolo usmievať sa a mať dobrú náladu. Veď práve úsmev, ktorý vychádza z radostného a úprimného srdca, je najkrajšou ozdobou každej ľudskej tváre. Tak prečo si neurobiť deň krajším? 

 • Osláv aj ty desiate výročie pIšQworiek!

   

  Dňa 17. 10. 2017 o 13:50 hod. sa na našej škole (v 4. AG triede na 3. poschodí) uskutoční školský turnaj už 10. ročníka majstrovstiev škôl v piškvorkách – pIšQworky 2017. Historicky najväčšej študentskej súťaže v tejto taktickej hre v Českej republike a v Slovenskej republike sa v minulom roku zúčastnilo 31 000 študentov.

  Pravidlá piškvoriek sú jednoduché a každý ich pozná. Ak zvládneš aj ty nakresliť päť symbolov v rade, tak je táto súťaž presne pre teba! Na turnajoch spoznáš priateľskú atmosféru aj nových kamarátov a naviac čakajú na najlepších hráčov krásne ceny.

  Najlepší zo školského kola, ktorí vytvoria päťčlenné tímy, môžu našu školu reprezentovať v oblastnom turnaji a v prípade úspechu i v krajskom a finálovom turnaji. Ten sa uskutoční na začiatku decembra v Brne.

  Prihlášky podávajte u pani učiteľky Gabonayovej do 13. 10. 2017.

  Bližšie informácie o celej súťaži nájdete na www.pisqworky.cz.

  Súťaž pIšQworky usporiada spolok StudentCyberGames.

 • Prváci boli slávnostne imatrikulovaní

  Druhý október bol pre našich prvákov dňom, na ktorý sa veľmi tešili. Boli totiž slávnostne prijatí za žiakov našej školy a na konci svätej omše im boli odovzdané šerpy a darčeky, ktoré im budú navždy pripomínať túto milú slávnosť. Spoločne sľúbili, že sa budú usilovne učiť a snažiť sa byť čo najlepšími nielen vo vedomostiach, ale aj v správaní - poslúchať, pomáhať, plniť si povinnosti, a tak sa páčiť rodičom, učiteľom aj Pánu Ježišovi.

  Milí prváci, vitajte medzi nami! Nech vás Boh požehnáva na vašej ceste za poznaním!  

 • Boli sme sa pozrieť na Noc výskumníkov

  Už štvrtý rok sa v našom meste uskutočnil festival vedy pod názvom Európska noc výskumníkov, ktorý pripravili vedci z Astronomického ústavu SAV v spolupráci s ďalšími výskumnými ústavmi a vedeckými inštitúciami na Slovensku. V priestoroch obchodného centra Max v piatok 29. septembra čakal účastníkov bohatý vedecko-populárny program, z ktorého si to svoje mohli odniesť deti i dospelí. Pestrosť stánkov, množstvo zaujímavých aktivít, súťaží, prezentácií, prednášok, logických či praktických úloh čakalo na každého, kto sa prišiel pozrieť. Výnimkou sme neboli ani my. Podujatie sa žiakom veľmi páčilo a odniesli si nielen nové informácie, ale aj zážitky. 

 • Žiaci našej školy pripravili kultúrny program pre seniorov

  Dňa 28. septembra sa v Podtatranskej knižnici v Poprade konala krajská súťaž v prednese poézie a prózy pre seniorov. Žiaci našej školy prispeli krátkym kultúrnym programom, a tak potešili všetkých súťažiacich a povzbudili ich k lepším výkonom. Účinkujúcim žiakom ďakujeme!  

 • Oslávili sme Európsky deň jazykov

  26. septembra sme si pripomenuli Európsky deň jazykov, ktorý je oslavou jazykovej rôznorodosti jednotlivých krajín a zároveň si dáva za cieľ podporiť ľudstvo k učeniu sa nových jazykov. Veď nie nadarmo sa hovorí: Koľko rečí vieš, toľkokrát si človekom. Tento deň sme oslavovali aj v našej škole. Žiaci na hodinách anglického jazyka pripravili prezentácie európskych krajín, oboznámili ostatných s ich tradíciami, špecifikami či prírodnými krásami. Myslím si, že to zvládli na výbornu. Veď posúďte sami... 

 • Zapojili sme sa do projektu Less plastic is fantastic

  Žiaci druhého stupňa spojili svoje vedomosti z angličtiny a environmentálnej výchovy a zapojili sa do projektu s názvom Less plastic is fantastic, ktorý je určený pre základné školy okresu Poprad. Jeho cieľom je obmedziť používanie plastových tašiek a zároveň rozšíriť anglickú slovnú zásobu. Ceny pre triedne kolektívy i pre jednotlivcov sú skutočne atraktívne, preto  veríme, že sa aspoň na niekoho usmeje šťastie. Všetkým účastníkom držíme palce!

 • Ponuka krúžkov v školskom roku 2017/2018

  Aj v tomto školskom roku ponúkame žiakom rôznorodú krúžkovú činnosť, kde majú možnosť tráviť voľný čas a zároveň rozvíjať svoje schopnosti. Otvárame:

  • krúžok informatiky,
  • cvičenia z matematiky pre žiakov 9. ročníka,
  • šachový krúžok,
  • Mladý informatik - programátor,
  • krúžok šikovných rúk,
  • tvorivé dielne - šitie,
  • krúžok prvej pomoci,
  • záhradnícky krúžok,
  • turistický krúžok (pre 5. - 9. ročník),
  • pohybový krúžok.

  Tešíme sa na vás!

 • Spolupráca so Základnou školou v Třebařove pokračuje

  Aj v tomto školskom roku budeme pracovať na projekte s názvom Záložka do knihy spája školy, ktorého cieľom je podporiť čítanie, spoznávať  zvyky a tradície susednej Českej republiky a zároveň nadviazať nové priateľstvá. Spolupráca našich prvákov s prvákmi zo ZŠ Třebařov sa začala už od prvého dňa, keď sa zoznámili s triednym maskotom krtkom, ktorého im českí kamaráti poslali a s ktorým sa budú počas tohto školského roka učiť spoznávať prvé písmenká a čísla. Tešíme sa na ďalšie spoločné akcie s českými priateľmi a veríme, že nás čakajú krásne zážitky.

 • Kurz tlmočníctva a prekladateľstva priamo v škole

  V školskom roku 2017/2018 bude v našej škole otvorený kurz tlmočníctva a prekladateľstva pre žiakov našej školy, ale aj pre verejnosť.

  • Je to prvý tlmočnícky kurz v Poprade a okolí,
  • ponúka prípravu na získanie certifikátov A1, A2, B1, B2, C1, C2,
  • zabezpečuje vyučovanie v menších skupinách,
  • zaručuje kvalifikovanú a profesionálnu výučbu.

   

  Bližšie informácie: www.gavor.skgavor@gavor.sk alebo na tel. č.: 0914 291 757

  Tešíme sa na vás!

   

 • Prváci zapísaní do ZUŠ Janka Silana

  Počas prvého školského týždňa mali žiaci prvého ročníka možnosť zapísať sa do niektorého odboru našej ZUŠ – hudobného, výtvarného, tanečného alebo literárno-dramatického. Prvákov navštívili pedagógovia ZUŠ a otestovali ich, na čo majú talent, ktorý by určite nemal zostať nepovšimnutý. Deti preukázali veľkú dávku nadania a šikovnosti, s radosťou spievali piesne, maľovali či recitovali básne. Veríme, že ich talent bude podchytený a že ho v ZUŠ budú rozvíjať ďalej.  

 • Slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018

  4. septembra 2017 sme slávnostným spevom Veni Sancte otvorili školský rok 2017/2018. Sv. omšu v Kostole sv. Cyrila a Metoda celebroval školský kaplán Peter Nákačka. Vo svojom príhovore povzbudil žiakov k usilovnosti a vďačnosti Bohu, ktorý im bude počas celého roka pomáhať. Po svätej omši nasledoval príhovor riaditeľky Kataríny Krajňákovej s privítaním žiakov 1. ročníka základnej školy aj žiakov 1. ročníka gymnázia. Prváci spolu s rodičmi sa potom odobrali do školy, kde ich privítala ich triedna učiteľka Gabriela Mašlonková. Veríme, že sa im bude v škole páčiť a že pre všetkých žiakov našej školy bude nový školský rok úspešný.

 • Slávnostné ukončenie školského roka 2016/2017.

  Slávnostné ukončenie školského roka 2016/2017.

  Žiaci ZŠ, študenti gymnázia, ZUŠ a všetci zamestnanci školy ukončili školský rok na slávnostnej svätej omši v kostole sv. Cyrila a Metoda. Po sv. omši, ktorú celebroval naposledy p. kaplán  Florián Volf, si žiaci 9. A triedy pred celou školou  prevzali vysvedčenia.  Na záver p. riaditeľka školy  Katarína Krajňáková predniesla slávnostný príhovor.

   

  Slávnostný príhovor k ukončeniu školského roka 2016/2017.

  Vážený pán kaplán, milí žiaci, rodičia, vážený pedagogický zbor!

  Dovoľte mi, aby  som sa Vám dnes v posledný deň školského roka 2016-2017prihovorila. V tento deň sa zvykne bilancovať, ďakovať, dávať si predsavzatia a niekedy aj so smútkom v srdci -lúčiť sa.

  Najprv sa prihovorím Vám, milí žiaci. Desať mesiacov ste plnili svoje školské povinnosti a Vaša snaha je odzrkadlená vo Vašich výsledkoch - vysvedčeniach, ktoré za krátku chvíľu budete držať vo svojich rukách. Pracovali ste pod vedením svojich učiteľov, ktorí Vás vzdelávali,  usmerňovali , posmeľovali a posúvali vpred.  Chcem vyjadriť uznanie  žiakom a učiteľom za to , že sa neváhali zapojiť aj do mnohých súťaží a projektov. Vymenujem aspoň niektoré z nich.

  Žiaci II.A  ZŠ Štefana Mnoheľasa sa zapojili do projektu MilkAgro, žiaci 5.A do projektu Deti a architektúra, takmer celá ZŠ bola aktívna v projekte Záložka spája školy pod vedením p.uč.Horákovej, kde sa realizoval aj výmenný pobyt so žiakmi z ČR. Deti sa zapojili do súťaží Klokanko, Všetkovedko, Pytagoriáda, Detský čin roka, Matematický klokan, Geografická, Fyzikálna a Dejepisná olympiáda, Enviromentálna výchova a 0.ročník internetovej vedomostnej súťaže zo SJL – Nebojím sa slovenčiny.

  Čo sa týka výsledkov súťaží, spomeniem z časových dôvodov tie najúspešnejšie. Žiaci Eliška Mašlonková, Benjamín Vyhnal, Filip Kubáni z 8. A sa pod vedením p.uč.Gabonayovej  zúčastnili informatickej súťaže  Prezentiáda, kde na krajskom kole získali  1. miesto a v Československej konkurencii  obsadili krásne 6. miesto. V tej istej súťaži v inej kategórii obsadili žiaci 7.A Martin Šidlovský a Vladko Mornár na krajskom kole výborné 3. miesto. Naša škola má aj 2. Miesto na okresnom kole v súťaži Slávik Slovenska. Obsadila ho Alžbeta Vojtechová z 3.A pod vedením p.uč Dikanta. 2. miesto v krajskom kole získala ŠarlotkaGallovičová v súťaži A slovo bolo u Boha pod vedením p.uč. Babičovej, žiak Matúš Gavor získal 99% v informatickej súťaži i Bobor- viedol ho p.uč.Gabonay. T.Budzák získal  5. miesto v regionálnej olympiáde v anglickom jazyku – p. uč . Rákociová, žiak Jakub Magda sa v matematickej súťaži Klokan zaradil medzi najlepšie 2% žiakov na Slovensku, pripravovala ho p. uč. Neslušanová.Žiaci Ester Biesová, Jakub Magda a Monika Vojtechová získali  v biblickej olympiáde  na okresnom kole 2. miesto pod vedením p.uč. Koštrnovej

   Veľmi dobre si viedli aj mnohí študenti Cirkevného gymnázia P.U.Olivu, napr. Kristína Doliňáková v olympiáde z anglického jazyka získala v regionálnej súťaži – z troch okresov 4. miesto, Karolína Hudžíková  žiačka III.A  v súťaži Štúrov Zvolen v regionálnom kole získala 1. miesto a na celoslovenskej úrovni získala krásne 4. miesto pod vedením p.zástupkyneGavorovej a p.uč. Birčákovej, v súťaži A slovo bolo u Boha získal Ďurana Zdenko 2. miesto. Výnimočný úspech v mnohých športových súťažiach zaznamenal žiak Andrej Renda, napr. v celoslovenských kolách Beh okolo poludnice-1.miesto, Belianska pätnástka - 1.miesto a Beh okolo Sliačov do tretice 1. miesto. Andrej Renda získal krásne1. umiestnenie aj v medzinárodných pretekoch Tatranská euroliga detí.

   Významné ocenenia získala aj naša ZUŠ J. Silana, z ktorých musíme spomenúť:

  V kategórii ZŠ 3. A 4. roč.  pod vedením p.uč. Dikantovej vo výtvarnom odbore ziskali 1. miesto Katarína Pisarčíková na tému Potopa prestáva, 2. miesto Alžbeta Voščeková na tému Daniel v jame levovej a znova 1. miesto získal Dávid Dikant na tému Daniel vykladá sen Nabuchodonozorovi. V celoslovenskom kole získala krásne 3. miesto so svojou práci Daniel v jame levovej Alžbetka Voščeková. V celoslovenskej súťaži mladých organistov získal Kristián Mačák 2. miesto a Jakub Zemianek 1. miesto pod vedením p. zástupcu Petra Čapó.

  Teraz prejdime k študijným výsledkom: Študenti IV. ročníka  gymnázia v tomto školskom roku z hlavných maturitných predmetov Slovenský jazyk a literatúra a anglický jazyk zmaturovali opäť nad národný priemer. Zo všetkých cirkevných gymnázií v prešovskom kraji sa dokonca umiestnili v slovenskom jazyku na 2. mieste a v anglickom jazyku na 1. mieste. Podobné výsledky dosiahli žiaci gymnázia aj minulého roku. Keďže je dnes deň venovaný vysvedčeniam spomeniem tie najlepšie.  Na gymnáziu so samými jednotkami  ukončili tento školský rok žiaci Vallušová Zuzana z I.A, Bendík Dávid z II.A, a z III.A sú to Šebestová Nikola, Banasiewiczová Laura, Nemčíková Michaela, Slebodníková Kristína a Rečičárová Angelika. Blahoželám.

  Výborné výsledky dosiahli žiaci ZŠ 9.A tr. v Monitore – Testovanie 9. Svojím  výsledkom sa  zaradili  medzi prvých 6% najúspešnejších škôl na Slovensku.

  Vám milí deviataci chcem ešte raz  poďakovať za vašu prácu ,vaše výsledky, či prístup k učiteľom . Nech si vyberiete akúkoľvek cestu, nezabudnite, že dôležitejšie ako peniaze sú láskavosť, nezištnosť a ochrana slabších. Želám Vám veľa síl a Božieho požehnania vo Vašom živote.

  Na začiatku prejavu som spomenula že posledný deň školského roka je zvyčajne aj časom lúčenia.

  Asi všetci viete, že náš pán kaplán Florián Volf je povolaný na iné miesto . Ďakujeme Ti pán kaplán za všetko, čo si pre našu školu urobil, za sväté omše, za modlitby, pokoj, lásku, múdrosť a dôveru, ktorú si vnášal do nášho kolektívu.

  My Ti z celého srdca želáme, aby Ťa sprevádzalo Božie požehnanie a radosť, kdekoľvek Ťa život zaveje. Ako poďakovanie prijmi,  prosím, túto malú kytičku.

  Na záver mi dovoľte ešte raz poďakovať vám  všetkým ako tusedíte – žiakom, učiteľom, rodičom a všetkým pracovníkom školy za všetky na prvý pohľad zabudnuté a okolím nepovšimnuté situácie, pomoc a za čokoľvek dobré, čo ste pre našu školu vykonali. Nech aj dobré vzťahy sú týmdôvodom, pre ktorý sa po prázdninách radi vrátime naspäť do školy. Želám Vám všetkým  pekné prežitie letného obdobia, nech Pán Boh sprevádza Vaše kroky a nech Anjel strážny drží nad vami svoju ochrannú ruku.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Výprava za bobrom vodným

  Výprava za bobrom vodným

  Záverečné hodiny biológie v 9. ročníku sa rozhodli žiaci stráviť vychádzkou do prírody. Rozhodli sa preskúmať blízke okolie a hľadať živočíchy, ktoré patria medzi chránené. Tip padol na bobra vodného. Tento zaujímavý vodný živočích má úžasnú schopnosť pretvoriť si krajinu podľa svojich potrieb a zmeniť tak  výzor celého okolia. A aj keď sa nepodarilo pozorovať živého bobra -  stopy v blate, hrádza, zmenená krajina svedčili o jeho minulom a snáď aj súčasnom živote neďaleko Popradu.  

strana:

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná spojená škola Poprad - Základná škola Š. Mnoheľa
  Dlhé hony, 3522/2, 05801 Poprad
 • +421 52 7721389


Fotogaléria