Zoznam tried

Názov
1. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Gabriela Mašlonková
2. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Daniela Raševová
3. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ľubomír Dikant
4. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Babičová
5. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Lenka Horáková
6. A Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Gabriela Martinková
7. A Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Monika Koštrnová
8. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Eva Neslušanová
9. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Martin Stromko

© aScAgenda 2021.0.1242 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 26.10.2020

Kontakt

  • Základná škola sv. Jána Pavla II.
    Dlhé hony 3522/2
    058 01 Poprad
  • 052/7721389


Ďakujeme našim sponzorom