Novinky  |  Žiaci  |  Rodičia  |  Iné informácie  |  Ďakujeme (2%) 

   • Predmetové komisie ZŠ sv. Jána Pavla II. šk. rok 2021/22

     

    PK slovenského jazyka a literatúry

    Ved. PK ZS:

     

     

     

     

     

     

    Ved. PK G:

    Mgr. Lenka Horáková

    PaedDr. Lucia Gavorová

    Mgr. Jana Babičová

    PaedDr. Andrea Kleinová - Perignatová

     

    PaedDr. Andrea Kleinová-Perignatová

    Mgr. Trusková Adela, PhD

    PK prírodovedných predmetov (BIO, CHEM, FYZ, MAT, INF)

    ved. PK:

     

     

     

     

     

     

    Mgr. Eva Neslušanová

    Ing. Gabriela Martinková

    PaedDr. Sitiarik Patrik

    PaedDr. Čerkalová Mgr,

    Ing. Mikulíková Zuzana

    RNDr. Kapusta Ondrej,

    PhD Ing. Koštrnová Monika

    PK cudzích jazykov (ANJ, NEJ, FRJ)

    ved. PK:

     

     

     

     

     

    Ing. Holigová Blanka.

    Ing. Anna Michalová

    Mgr. Špinerová Anna

    Mgr. Lenka Horáková

    Mgr. AdelaTrusková, PhD

    PaedDr. Čerkalová Zuzana

    PK človek a spoločnosť, človek a hodnoty (DEJ, GEO, OBN, KNB)

    ved. PK:

     

     

     

     

    Mgr. Martin Stromko

    Ing. Gabriela Martinková

    Ing. Monika Koštrnová

    Mgr. Daniela Raševová

    Mgr. Lucia Pospíšilová

    PK výchovných predmetov (TSV, HUV, VYV, THD)

    ved. PK:

     

     

     

     

     

     

     

    Mgr. Ľubomír Dikant

    Ing. Blanka Holigová

    Ing. Gabriela Martinková

    Mgr. Martin Stromko

    Mgr. Gabriela Mašlonková

    Mgr. Marián Halavin

    Ing. Koštrnová Monika

    Mgr. Raševová Daniela

    Metodické združenie – 1. - 4. ročník a ŠKD

    ved. MZ:

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Mgr. Gabriela Mašlonková

    Mgr. Ľubomír Dikant

    Mgr. Daniela Raševová

    Mgr. Vépy Pavla

    Ing. Monika Koštrnová

    Mgr. Marián Halavin

    Mgr. Jana Babičová

    Mgr. Špinerová Anna

    Mgr. Horáková Lenka

    Mgr. Smetanová Ivana