Novinky  |  Žiaci  |  Rodičia  |  Iné informácie  |  Ďakujeme (2%) 

    • Základné informácie

    •  

     Výchovné a špeciálne poradenstvo poskytuje pedagogickú a psychologickú starostlivosť a poradenské služby v otázkach výchovy, vzdelávania, osobnostného a profesijného vývinu detí a mládeže.

         Jeho zložkami sú:    

     a. pedagogicko-psychologická poradňa

     b. špeciálno-pedagogická poradňa

     c. detské integračné centrum

     d. výchovný poradca - Ing. Martinková

     e. školský psychológ - PhDr. Mizáková - CPPP v Poprade

     f. špeciálny pedagóg- PhDr. Fedorová - CPPP v Poprade

     g. učiteľ pre prácu so žiakmi s VPU - Mgr. Babičová

      

     Cieľom účinnej profesijnej orientácie žiakov na 2. stupni ZŠ je taká voľby ďalšieho študijného zamerania a neskôr aj profesie, ktorá by odpovedala schopnostiam a záujmom žiakov. Nezastupiteľné miesto vo výchove k voľbe povolania má spolupráca školy a rodiny.

      

     Konzultačný deň pre žiakov a rodičov je

     PIATOK 11:50  12:30

     v kabinete výchovného poradcu na 2. poschodí