Novinky  |  Žiaci  |  Rodičia  |  Iné informácie  |  Ďakujeme (2%) 

    • Duchovný život

    •  

     Sväté omše

     Sväté omše sa konajú v škole podľa rozpisu, ktorý sa naplánuje vždy na 1 mesiac dopredu.

     Žiaci sa zúčastňujú svätej omše postupne po skupinách: 1.- 6. ročník, 7.- 9. ročník, a 2 skupiny študentov gymnázia v pondelok, utorok alebo v stredu podľa dohody.

     Svätá omša je v škole každý týždeň.

      

      

     Pobožnosti

     Počas školského roka prebiehajú v škole tieto pobožnosti:

                   október                pobožnosť sv. ruženca – 1 desiatok

              pôstne obdobie        každý piatok krížová cesta

                      máj                   ranná pobožnosť – litánie Loretánske

             každý prvý utorok     po prvom piatku je pred vyučovaním adorácia k Sviatosti Oltárnej

              denná modlitba        v kaplnke školy každý deň o 7:40 - 7:50 hod.

      

     Duchovné cvičenia

     Každá trieda v priebehu školského roka absolvuje 1 duchovné cvičenie.

      

     Sviatosť zmierenia

     Žiaci, študenti, zamestnanci školy i rodičia môžu každú stredu v čase od 13:30 do 14:00 prijať sviatosť zmierenia.