Novinky  |  Žiaci  |  Rodičia  |  Iné informácie  |  Ďakujeme (2%) 

    • Nadpis

    • TÉMA PROGRAMU

     V prvom certifikačnom období, t.j. školské roky 2018/2019 a 2019/2020, sa budeme na našej škole venovať téme Zelené obstarávanie a úradovanie.

      

     Kolegium_Zelenej_skoly.docx