Novinky  |  Žiaci  |  Rodičia  |  Iné informácie  |  Ďakujeme (2%) 

  • Zvonenia

   Sobota 28. 5. 2022
    • Profil školy

    •                 

     V našej škole kladieme dôraz na poskytnutie čo najlepšieho vzdelania pomocou moderných vyučovacích metód.

     Sme hrdí na dosiahnuté vysledky.

      

     • Dlhodobo vynikajúce výsledky v T-9 (Monitor) a v T - 5
     • Zahraničná lektorka cudzieho jazyka
     • Popoludní možnosť vzdelávania v ZUŠ v tej istej budove
     • Láskavý prístup
     • Zapájanie sa do projektov
     • Rozvíjanie tvorivosti dieťaťa a prepojenie s praxou
     • Výborné referencie od nezávislých pozorovateľov