Novinky  |  Žiaci  |  Rodičia  |  Iné informácie  |  Ďakujeme (2%) 

    • Nadpis

    •  

     Sme Zelená škola smiley

     Naša dvojročná práca v rámci programu Zelená škola bola dňa 13.10.2020 hodnotiacou návštevou o.z. Živica vyhodnotená ako prínosná a bol nám udelený certifikát a vlajka Zelenej školy. Venovali sme sa téme Zelené obstarávanie a úradovanie. (viď dokumentácia v sekcii Zelená škola a Novinky)

     Ďakujeme a uchováme si naše posolstvo Sme Eko aj naďalej. Pozývame vás, pridať sa k nám... smiley