Duchovný život

 

Sväté omše

Sväté omše sa konajú v škole podľa rozpisu, ktorý sa naplánuje vždy na 1 mesiac dopredu.

Žiaci sa zúčastňujú svätej omše postupne po skupinách: 1.- 6. ročník, 7.- 9. ročník, a 2 skupiny študentov gymnázia v pondelok, utorok alebo v stredu podľa dohody.

Svätá omša je v škole každý týždeň.

 

 

Pobožnosti

Počas školského roka prebiehajú v škole tieto pobožnosti:

              október                pobožnosť sv. ruženca – 1 desiatok

         pôstne obdobie        každý piatok krížová cesta

                 máj                   ranná pobožnosť – litánie Loretánske

        každý prvý utorok     po prvom piatku je pred vyučovaním adorácia k Sviatosti Oltárnej

         denná modlitba        v kaplnke školy každý deň o 7:40 - 7:50 hod.

 

Duchovné cvičenia

Každá trieda v priebehu školského roka absolvuje 1 duchovné cvičenie.

 

Sviatosť zmierenia

Žiaci, študenti, zamestnanci školy i rodičia môžu každú stredu v čase od 13:30 do 14:00 prijať sviatosť zmierenia.

 

 

Kontakt

  • Základná škola sv. Jána Pavla II.
    Dlhé hony 3522/2
    058 01 Poprad
  • 052/7721389


Ďakujeme našim sponzorom