2016/2017

TESTOVANIE 9 – výsledky v školskom roku 2016/2017

Žiaci 9.A ZŠ Štefana Mnoheľa svojimi výsledkami v Testovaní 9 v školskom roku 2016/2017 zaradili našu školu medzi najúspešnejších 7% ZŠ na Slovensku.

Vzdelávacími výsledkami sa tak naša škola dlhodobo zaraďuje aj medzi špičku v okrese Poprad.

č. Škola MAT % SJ % Priemer
1. ZŠ s MŠ Francisciho ul. 75,4 75,0 75,20
2. CSŠ Štefana Mnoheľa 70,6 72,9 71,75
3. Spojená škola Letná ul. 66,8 71,8 69,3
4. ZŠ s MŠ Tajovského ul. 63,1 67,9 65,5
5. ZŠ s MŠ Komenského ul. 65,3 65,4 65,35
6. ZŠ s MŠ Dostojevského ul. 62,4 68,0 65,2
7. ZŠ s MŠ Jarná ul. 62,8 63,4 63,13
8. ZŠ s MŠ Spišská Sobota 60,9 62,6 61,75
9. ZŠ s MŠ Veľká 57,6 58,3 57,95
10. ZŠ s MŠ Matejovce 38,6 40,9 39,75
  Poprad 62,35 64,62 63,49
    Celoslovenský priemer 2016 52,5 62,4 57,45
   Poprad 2016 59,41 65,42

62,42

 

Celoslovenský priemer 58,8
Matematika 56,4
Slovenský jazyk 61,2

Zdroj: www.nucem.sk

Deviatakom blahoželáme ku krásnemu výsledku!

 

Súťaže a umiestnenia

 • Žiaci Eliška Mašlonková, Benjamín Vyhnal, Filip Kubáni z 8. A sa pod vedením p. uč. Gabonayovej  zúčastnili informatickej súťaže  Prezentiáda, kde na krajskom kole získali  1. miesto a v Československej konkurencii  obsadili krásne 6. miesto.

 

 • V tej istej súťaži v inej kategórii obsadili žiaci 7.A Martin Šidlovský a Vladko Mornár na krajskom kole výborné 3. miesto.

 

 • Naša škola má aj 2. miesto na okresnom kole v súťaži Slávik Slovenska. Obsadila ho Alžbeta Vojtechová z 3.A pod vedením p.uč Dikanta.

 

 • 2. miesto v krajskom kole získala Šarlotka Gallovičová v súťaži A slovo bolo u Boha pod vedením p.uč. Babičovej

 

 • žiak Matúš Gavor získal 99% v informatickej súťaži i Bobor- viedol ho p.uč.Gabonay

 

 • T. Budzák získal  5. miesto v regionálnej olympiáde v anglickom jazyku – p. uč . Rákociová

 

 • žiak Jakub Magda sa v matematickej súťaži Klokan zaradil medzi najlepšie 2% žiakov na Slovensku, pripravovala ho p. uč. Neslušanová.

 

 • Žiaci Ester Biesová, Jakub Magda a Monika Vojtechová získali  v biblickej olympiáde  na okresnom kole 2. miesto pod vedením p.uč. Koštrnovej

 

Kontakt

 • Základná škola sv. Jána Pavla II.
  Dlhé hony 3522/2
  058 01 Poprad
 • 052/7721389


Ďakujeme našim sponzorom