2015/2016

 

 • Ester Vyhnalová, 4. ročník – 1. miesto v krajskom kole recitačnej súťaže ,,A Slovo bolo u Boha“ (PaedDr. Birčáková)
 • Kristína Baranová, 3. ročník - 2. miesto v okresnom kole matematickej súťaže Pytagoriáda (Mgr. Dikant)
 • Johana Vašková, 6. ročník -  2. miesto v celoslovenskom kole výtvarnej súťaže ,,Biblia očami detí a mládeže“ v 4. kat. (Mgr. Dikantová)
 • Dávid Dikant, 5. ročník -  3. miesto v diecéznom kole výtvarnej súťaže ,,Biblia očami detí a mládeže“ v 4.kat. (Mgr. Dikantová)
 • Ester Biesová, 7. ročník -  2.miesto v diecéznom kole výtvarnej súťaže ,,Biblia očami detí a mládeže“ v 5. kat. (Mgr. Dikantová)
 • Ema Ambrozová, 3. ročník – cena poroty v diecéznom kole výtvarnej súťaže ,,Biblia očami detí a mládeže“ v 3. kat. (Mgr. Dikantová)
 • Monika Vojtechová, 8. ročník -  6. miesto a úspešný riešiteľ v okresnom kole dejepisnej olympiády (Mgr. Stromko)
 • Ondrej Magda, 5. ročník -  4. miesto a úspešný riešiteľ v okresnom kole geografickej olympiády (Mgr. Stromko)
 • Družstvo žiakov -  4. miesto v okresnom kole biblickej olympiády (Ing. Koštrnová)
 • Tobiáš Budzák, 8. ročník -  úspešný riešiteľ v okresnom kole matematickej olympiády (Mgr. Neslušanová)
 • Samuel Bachleda, 6. ročník - úspešný riešiteľ v okresnom kole matematickej olympiády (Mgr. Neslušanová)
 • Tobiáš Budzák, 8. ročník – 7. miesto a úspešný riešiteľ v okresnom kole olympiády v anglickom jazyku (Mgr. Rákociová)
 • 16 úspešných riešiteľov informatickej súťaže iBobor – najlepší vo svojich kat.: Damián Budzák, 4. ročník, Tobiáš Budzák, 8. ročník, Marián Stupák, 7. ročník (Ing. Gabonayová)
 • Tobiáš Budzák, 8. ročník – v šachu v kategórii do 14 rokov celkový víťaz turnajov Ligy Spiša a Talent Liptovský Mikuláš a taktiež celkovým víťazom GPX turnajov skupina Východ,  v celoslovenskom  finále GPX na 6. mieste (Ing. Gabonay)
 • Matematický KLOKAN – 6 úspešných riešiteľov, ktorí sa umiestnili v pätine najlepších na Slovensku, všetci sú žiakmi I. stupňa (Mgr. Babičová, Mgr. Raševová a Mgr. Mašlonková)
 • Filip Kubáni, 7.ročník – 33. miesto na Slovensku (z 1 236 súťažiacich)  v kategórii Spoločnosť kedysi a dnes v súťaži EXPERT geniality show
 • Tobiáš Budzák, 8.ročník – 44.miesto na Slovensku (z 1 274 súťažiacich)  v kategórii Do you speak English? v súťaži EXPERT geniality show
 • Súťaž VŠETKOVEDKO – 4 žiaci úspešní riešitelia
 • Družstvo žiačok – 6.miesto v súťaži Hliadok mladých zdravotníkov (Mgr. Mašlonková)
 • Pavol Halás, 9.ročník – certifikát  v súťaži WEBrangers (Ing. Gabonayová)
 • v projekte Žiaci fandia HK Poprad (Šimková)
 • Športová súťaž Malý futsal – 2.miesto ml. žiaci aj starší žiaci v obvodnom kole (Mgr. Olejár)
 • Dilongova Trstená – PaedDr. Birčáková 1.miesto, prednes,
 • Dilongovým perom – Mgr. Horáková L. 2.miesto, umelecká tvorba poézie
 • A Slovo bolo u Boha- celoslovenské kolo – PaedDr. Birčáková - 3.miesto, prednes

 

 

 

Mnohí žiaci sa zúčastnili a zapojili aj do ďalších súťaží a projektov:

 • informatická súťaž PišQworky (Ing. Gabonayová)
 • Slávik Slovenska – súťaž v speve (Mgr. Dikant)
 • Fyzikálna olympiáda (Ing. Martinková)
 • Olympiáda v nemeckom jazyku (Ing. Michalová)
 • Projekt Práva detí (PaedDr. Birčáková)
 • Hviezdoslavov Kubín (PaedDr. Birčáková)
 • Vansovej Lomnička (PaedDr. Birčáková)
 • Matematická súťaž MAKS (Mgr. Praščáková)
 • Cezpoľný beh (Mgr. Olejár)
 • Športová olympiáda mesta Poprad (Mgr. Olejár)
 • projekt AGRO MILK (Šimková)
 • školský zber papiera (Mgr. Babičová, Ing. Koštrnová)

 

 

Výsledky celoslovenského testovania žiakov

Testovanie 5 – 2015

Základné údaje/predmety

MAT %

SJ %

Priemerná úspešnosť školy

70,16

77,62

Priemerná úspešnosť v SR

61,99

66,62

Rozdiel oproti národnému priemeru

8,17

11

 

 

Testovanie 9 – 2016

Základné údaje/predmety

MAT %

SJ %

Priemerná úspešnosť školy

53,4

66,9

Priemerná úspešnosť v SR

52,8

62,6

Rozdiel oproti národnému priemeru

0,6

4,3

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

 • Základná škola sv. Jána Pavla II.
  Dlhé hony 3522/2
  058 01 Poprad
 • 052/7721389


Ďakujeme našim sponzorom