Novinky  |  Žiaci  |  Rodičia  |  Iné informácie  |  Ďakujeme (2%) 

    • Nadpis

    •  

     • Ester Vyhnalová, 4. ročník – 1. miesto v krajskom kole recitačnej súťaže ,,A Slovo bolo u Boha“ (PaedDr. Birčáková)
     • Kristína Baranová, 3. ročník - 2. miesto v okresnom kole matematickej súťaže Pytagoriáda (Mgr. Dikant)
     • Johana Vašková, 6. ročník -  2. miesto v celoslovenskom kole výtvarnej súťaže ,,Biblia očami detí a mládeže“ v 4. kat. (Mgr. Dikantová)
     • Dávid Dikant, 5. ročník -  3. miesto v diecéznom kole výtvarnej súťaže ,,Biblia očami detí a mládeže“ v 4.kat. (Mgr. Dikantová)
     • Ester Biesová, 7. ročník -  2.miesto v diecéznom kole výtvarnej súťaže ,,Biblia očami detí a mládeže“ v 5. kat. (Mgr. Dikantová)
     • Ema Ambrozová, 3. ročník – cena poroty v diecéznom kole výtvarnej súťaže ,,Biblia očami detí a mládeže“ v 3. kat. (Mgr. Dikantová)
     • Monika Vojtechová, 8. ročník -  6. miesto a úspešný riešiteľ v okresnom kole dejepisnej olympiády (Mgr. Stromko)
     • Ondrej Magda, 5. ročník -  4. miesto a úspešný riešiteľ v okresnom kole geografickej olympiády (Mgr. Stromko)
     • Družstvo žiakov -  4. miesto v okresnom kole biblickej olympiády (Ing. Koštrnová)
     • Tobiáš Budzák, 8. ročník -  úspešný riešiteľ v okresnom kole matematickej olympiády (Mgr. Neslušanová)
     • Samuel Bachleda, 6. ročník - úspešný riešiteľ v okresnom kole matematickej olympiády (Mgr. Neslušanová)
     • Tobiáš Budzák, 8. ročník – 7. miesto a úspešný riešiteľ v okresnom kole olympiády v anglickom jazyku (Mgr. Rákociová)
     • 16 úspešných riešiteľov informatickej súťaže iBobor – najlepší vo svojich kat.: Damián Budzák, 4. ročník, Tobiáš Budzák, 8. ročník, Marián Stupák, 7. ročník (Ing. Gabonayová)
     • Tobiáš Budzák, 8. ročník – v šachu v kategórii do 14 rokov celkový víťaz turnajov Ligy Spiša a Talent Liptovský Mikuláš a taktiež celkovým víťazom GPX turnajov skupina Východ,  v celoslovenskom  finále GPX na 6. mieste (Ing. Gabonay)
     • Matematický KLOKAN – 6 úspešných riešiteľov, ktorí sa umiestnili v pätine najlepších na Slovensku, všetci sú žiakmi I. stupňa (Mgr. Babičová, Mgr. Raševová a Mgr. Mašlonková)
     • Filip Kubáni, 7.ročník – 33. miesto na Slovensku (z 1 236 súťažiacich)  v kategórii Spoločnosť kedysi a dnes v súťaži EXPERT geniality show
     • Tobiáš Budzák, 8.ročník – 44.miesto na Slovensku (z 1 274 súťažiacich)  v kategórii Do you speak English? v súťaži EXPERT geniality show
     • Súťaž VŠETKOVEDKO – 4 žiaci úspešní riešitelia
     • Družstvo žiačok – 6.miesto v súťaži Hliadok mladých zdravotníkov (Mgr. Mašlonková)
     • Pavol Halás, 9.ročník – certifikát  v súťaži WEBrangers (Ing. Gabonayová)
     • v projekte Žiaci fandia HK Poprad (Šimková)
     • Športová súťaž Malý futsal – 2.miesto ml. žiaci aj starší žiaci v obvodnom kole (Mgr. Olejár)
     • Dilongova Trstená – PaedDr. Birčáková 1.miesto, prednes,
     • Dilongovým perom – Mgr. Horáková L. 2.miesto, umelecká tvorba poézie
     • A Slovo bolo u Boha- celoslovenské kolo – PaedDr. Birčáková - 3.miesto, prednes

      

      

      

     Mnohí žiaci sa zúčastnili a zapojili aj do ďalších súťaží a projektov:

     • informatická súťaž PišQworky (Ing. Gabonayová)
     • Slávik Slovenska – súťaž v speve (Mgr. Dikant)
     • Fyzikálna olympiáda (Ing. Martinková)
     • Olympiáda v nemeckom jazyku (Ing. Michalová)
     • Projekt Práva detí (PaedDr. Birčáková)
     • Hviezdoslavov Kubín (PaedDr. Birčáková)
     • Vansovej Lomnička (PaedDr. Birčáková)
     • Matematická súťaž MAKS (Mgr. Praščáková)
     • Cezpoľný beh (Mgr. Olejár)
     • Športová olympiáda mesta Poprad (Mgr. Olejár)
     • projekt AGRO MILK (Šimková)
     • školský zber papiera (Mgr. Babičová, Ing. Koštrnová)

      

      

     Výsledky celoslovenského testovania žiakov

     Testovanie 5 – 2015

     Základné údaje/predmety

     MAT %

     SJ %

     Priemerná úspešnosť školy

     70,16

     77,62

     Priemerná úspešnosť v SR

     61,99

     66,62

     Rozdiel oproti národnému priemeru

     8,17

     11

      

      

     Testovanie 9 – 2016

     Základné údaje/predmety

     MAT %

     SJ %

     Priemerná úspešnosť školy

     53,4

     66,9

     Priemerná úspešnosť v SR

     52,8

     62,6

     Rozdiel oproti národnému priemeru

     0,6

     4,3