Novinky  |  Žiaci  |  Rodičia  |  Iné informácie  |  Ďakujeme (2%) 

    • Nadpis

    •  

     Meno

     Názov súťaže

     Umiestnenie

     Reľovský Matúš 9. ročník

     iBobor

     Celoslovenské kolo

     1. - 213. miesto 

     (14 359 súťažiacich)

     Stupák Jaroslav 9. ročník

     iBobor

     Celoslovenské kolo

      1. - 213. miesto

     (14 359 súťažiacich)

      

     iBobor

     spolu vo všetkých kategóriách 

     48 úspešných riešiteľov

     Budzák Tobiáš 7. ročník

     EXPERT

     Celoslovenské kolo

     24.miesto Anglický jazyk

     Magda Jakub 7. ročník

     EXPERT

     Celoslovenské kolo

      36. miesto v kat. Tajomstvá prírody

     Šulíková Jana 3. ročník

     KLOKAN

     Celoslovenské kolo

     percentil 95,9, úspešný riešiteľ, školský šampión

     Kožár Šimon 1. ročník

     KLOKAN

     Celoslovenské kolo

     percentil 93,0, úspešný riešiteľ

     Budzák Tobiáš 7. ročník

     KLOKAN

     Celoslovenské kolo

     percentil 92,7, úspešný riešiteľ

     Konečná Felicita 8. ročník

     Cezpoľný beh

     okresné kolo

     2. miesto

     Dvorčáková Júlia 7. ročník

     Cezpoľný beh

     Okresné kolo

     8. miesto

     Družstvo dievčat

     Cezpoľný beh

     Okresné kolo

     2. miesto

     Biesová Ester

     Súťaž v prednese

     ,,A Slovo bolo u Boha“

     3.miesto

     Vyhnalová Ester 6. ročník

     Súťaž v prednese

     ,,A Slovo bolo u Boha“

     1. miesto

     Vyhnal Tobiáš 9. ročník

     Športová olympiáda detí a mládeže mesta Poprad

      2.miesto, snowboard

     Renda Andrej 9. ročník

     Športová olympiáda detí a mládeže mesta Poprad

     1. miesto, beh na lyžiach

     Vyhnalová Laura 8. ročník

     Geografická olympiáda

     Okresné kolo

      úspešný riešiteľ

     Biesová Ester 6. ročník

     Súťaž v prednese ,,J. Silan“

     Okresné kolo

     3.miesto

     Biesová Ester 6. ročník

     Súťaž v prednese ,, Dilongova Trstená“

     Okresné kolo

     3.miesto

     Budzák, Magda, Vojtechová

     7. ročník

     Biblická olympiáda

     Okresné kolo

      4. miesto, úspešní riešitelia

     Družstvo chlapcov

     Stolný tenis

     Okresné kolo

     1. miesto

     Družstvo chlapcov

     Stolný tenis

     krajské kolo

     5. miesto

     Renda Andrej 9. ročník

     XII. Tatranská euroliga detí 2015

     3.miesto v behu na lyžiach

     VojtechováMonika 7. ročník

     Biologická olympiáda

     Okresné kolo

     5. miesto, úspešný riešiteľ

     PisarčíkováKatarína 3. ročník

     Slávik Slovenska

     Okresné kolo 3. miesto

     Budzák Tobiáš 7. ročník

     Šachový turnaj DEEP CHESS OPEN 2015

      1. miesto

     Budzák Tobiáš 7. ročník

     Šachový turnaj Mladý Bardejov

      1. miesto

     Budzák Tobiáš 7. ročník

     Grand prix mládeže Slovenského šachového zväzu

      7. miesto pre v.Slovensko