2014/2015

 

Meno

Názov súťaže

Umiestnenie

Reľovský Matúš 9. ročník

iBobor

Celoslovenské kolo

1. - 213. miesto 

(14 359 súťažiacich)

Stupák Jaroslav 9. ročník

iBobor

Celoslovenské kolo

 1. - 213. miesto

(14 359 súťažiacich)

 

iBobor

spolu vo všetkých kategóriách 

48 úspešných riešiteľov

Budzák Tobiáš 7. ročník

EXPERT

Celoslovenské kolo

24.miesto Anglický jazyk

Magda Jakub 7. ročník

EXPERT

Celoslovenské kolo

 36. miesto v kat. Tajomstvá prírody

Šulíková Jana 3. ročník

KLOKAN

Celoslovenské kolo

percentil 95,9, úspešný riešiteľ, školský šampión

Kožár Šimon 1. ročník

KLOKAN

Celoslovenské kolo

percentil 93,0, úspešný riešiteľ

Budzák Tobiáš 7. ročník

KLOKAN

Celoslovenské kolo

percentil 92,7, úspešný riešiteľ

Konečná Felicita 8. ročník

Cezpoľný beh

okresné kolo

2. miesto

Dvorčáková Júlia 7. ročník

Cezpoľný beh

Okresné kolo

8. miesto

Družstvo dievčat

Cezpoľný beh

Okresné kolo

2. miesto

Biesová Ester

Súťaž v prednese

,,A Slovo bolo u Boha“

3.miesto

Vyhnalová Ester 6. ročník

Súťaž v prednese

,,A Slovo bolo u Boha“

1. miesto

Vyhnal Tobiáš 9. ročník

Športová olympiáda detí a mládeže mesta Poprad

 2.miesto, snowboard

Renda Andrej 9. ročník

Športová olympiáda detí a mládeže mesta Poprad

1. miesto, beh na lyžiach

Vyhnalová Laura 8. ročník

Geografická olympiáda

Okresné kolo

 úspešný riešiteľ

Biesová Ester 6. ročník

Súťaž v prednese ,,J. Silan“

Okresné kolo

3.miesto

Biesová Ester 6. ročník

Súťaž v prednese ,, Dilongova Trstená“

Okresné kolo

3.miesto

Budzák, Magda, Vojtechová

7. ročník

Biblická olympiáda

Okresné kolo

 4. miesto, úspešní riešitelia

Družstvo chlapcov

Stolný tenis

Okresné kolo

1. miesto

Družstvo chlapcov

Stolný tenis

krajské kolo

5. miesto

Renda Andrej 9. ročník

XII. Tatranská euroliga detí 2015

3.miesto v behu na lyžiach

VojtechováMonika 7. ročník

Biologická olympiáda

Okresné kolo

5. miesto, úspešný riešiteľ

PisarčíkováKatarína 3. ročník

Slávik Slovenska

Okresné kolo 3. miesto

Budzák Tobiáš 7. ročník

Šachový turnaj DEEP CHESS OPEN 2015

 1. miesto

Budzák Tobiáš 7. ročník

Šachový turnaj Mladý Bardejov

 1. miesto

Budzák Tobiáš 7. ročník

Grand prix mládeže Slovenského šachového zväzu

 7. miesto pre v.Slovensko

 

 

 

 

Kontakt

  • Základná škola sv. Jána Pavla II.
    Dlhé hony 3522/2
    058 01 Poprad
  • 052/7721389


Ďakujeme našim sponzorom