Kalendár podujatí

Kalendár podujatí  -   Október   2020

 

 

Dátum:

Názov podujatia:

Zodp. za podujatie

2.10.2020

Sv. omša o 14.00 hod. pre zamestnancov, 1. piatok

Mgr. Wolanszký, šk.kaplán

5.10.2020

Sv. omša 1.r. + 9.r.+ Imatrikulácia žiakov 1. R. ZŠ

Mgr. Mašlonková, Mgr. Horáková, Mgr. Wolanszký

6.10.2020

Voľba do Rady školy, zástupcovia rodičov od 16.00

Členovia VK

6.10.2020

Triedne schôdzky, G,ZŠ, ZUŠ o 16.30

Tr. učitelia

7.10.2020

Kariérny test, IV.r. od 08.00-11.30 hod., p. Mizáková

Ing. Gabonayová

8.10. 2020

Adaptačný proces – školenie, I.r. G – 3. hod., p. Mizáková

Ing. Gabonayová

9.10.2020

Kariérne poradenstvo, II.r. a III.r. , 3h- G v MMU, ZS

Ing. Gabonayová

12.10.2020

Sv. omša 7. roč. ZŠ na chodbe

Mgr. Wolanszký, šk.kaplán

12.-19.10.

Misijný bazár – burza

Ing. Koštrnová

13.10.2020

Zelená škola – hodnotiaca návšteva

PaedDr. Čerkalová

19.10.2020

Milión detí sa modlí ruženec o 9.00 hod., 1.-8. roč. ZŠ

Ing. Koštrnová, Mgr.Wolanszký

22.10.2020

Odpustová sv. omša v škole o 16.00 h.ku sv. Jánovi Pavlovi II.

Mgr. Wolanszký

26.10.2020

Sv. omša 6. roč. ZŠ na chodbe

Mgr. Wolanszký, šk.kaplán

3.11.2020

Sviatosť zmierenia – 4. hod.,  celá škola

Mgr. Wolanszký, šk.kaplán

29.10.-30.10.

Jesenné prázdniny

xxx

Prebieha

Modlitba desiatku sv.ruženca na 1.hodine

Mgr. Wolanszký, šk.kaplán

Prebieha

Zber vrchnákov

Mgr. Neslušanová

 

 

 V Poprade 1.10.2020                                                                              Katarína Krajňáková

                                                                                                                       riaditeľka školy

 

 

 

Kalendár podujatí

September   2020

 

 

 

Dátum:

Názov podujatia:

Zodp. za podujatie

02.09.

Otvorenie školského roka

riaditeľ školy

03.09.

Možnosť prvopiatkovej spovede počas 2. hod. – celá škola

 

02.-03.09.

Zápis do ZUŠ- 14.00-17.00 hod.

Mgr. Pitková

07.09.

Omša v kaplnke  IV. AG, 4. hod.

Mgr. Wolanszký

07.09.

ZUŠ – Otvorenie školského roka v škole od 14.00 – 17.00 hod.

všetci učitelia ZUŠ

08.09.

Hviezdoslavov Kubín – Podtatranská knižnica- /1 žiačka Gymn./

Mgr. Trusková, PhD.

14.09.

Omša v kaplnke  II. AG, 4. hod.

Mgr. Wolanszký

16.09.

Medzinárodná dejepisná súťaž – Cheb /3 žiaci G/

Mgr. Pospíšilová

21.09.

Omša v kaplnke  8. A ZŠ, 4. hod.

Mgr. Wolanszký

25.09.

Deň jazykov – špeciálne jazykové aktivity

Učitelia jazykov

Koniec mesiaca

Cezpoľný beh

Mgr. Halavin

29.09.

Možnosť prvopiatkovej spovede 3. hod., celá škola

Mgr. Wolanszký

 

Aktivity vzdelávania – Zelená škola

PaedDr. Čerkalová

 

 

 

 

Marec 2020

 

Dátum:

Názov podujatia:

Zodp. za podujatie

2.3.-6.3.2020

Jarné prázdniny

x

13.03.2020

Krížová cesta , 2. vyuč.  hod.,  modlí sa I. a II. AG/

Ing. Holigová, PaedDr. Čerkalová

16.03.2020

Sv. omša IV. AG

Mgr. Wolanszký

17.03-19.03.2020

EČ a PFIČ MS

PaedDr. Kleinová

20.03.2020

Krížová cesta , 3. vyuč.  hod.,  modlí sa  I. stupeň a 9.A ZŠ

Mgr. Wolanszký

23.03.2020

Sv. omša III. AG

Mgr. Wolanszký

23.03.2020

Klokanko 1.-4. ročník ZŠ

Mgr. Mašlonková, Mgr, Babičová

23.03.2020

Klokan 5.-9. roč.  ZŠ a Gymnázium

Mgr. Neslušanová

24.03.2020

Duchovná obnova učiteľov (po vyučovaní)

Mgr. Benko

24.-25.03.2020

Pytagoriáda okr. kolo 3.-8. roč. ZŠ

Mgr. Neslušanová

25.03.2020

Biblická olympiáda ZŠ, kostol  CaM Poprad

Ing. Koštrnová

26.03.2020

Biblická olympiáda,  stredné školy, kostol Sedemb.P.Márie Poprad

Mgr. Wolanszký

27.03.2020

SOČ krajské kolo

RNDr. Kapusta, PhD.

27.03.2020

Krížová cesta , 4. vyuč.  hod.,  modlí sa  5.A a 6.A ZŠ

Mgr. Wolanszký

30.03.2020

Sv. omša 9. A ZŠ

Mgr. Wolanszký

31.03.2020

Adorácia I. AG o 7,40 v kaplnke

Mgr. Wolanszký

31.03.2020

Súťaž „Archeológia a načo?“ /Slovenská akadémia vied/, 2 žiaci 1. ročník Gymn.

Mgr. Špinerová

19.03.2020

Čitateľský maratón, celá ZŠ od 8.00 hod., 4. vyuč. hod.

Mgr. Horáková, PaedDr. Gavorová

 

 

 

1.04.2020

Testovanie 9

Ing. Martinková

2.04.2020

Predveľkonočná sv. spoveď,  kostol CaM od 10:00 – 11:00 hod.

Mgr. Wolanszký

3.04.2020

Krížová cesta , 1. vyuč.  hod.,  modlí sa  7.A a 8.A ZŠ

Mgr. Wolanszký

 

 

február 2020

 

Dátum:

Názov podujatia:

Zodp. za podujatie

03.2. 2020 

Polročné prázdniny

              X

04. 2. 2020

Divadelné predstavenie „Jack and Joe“ v anglickom jazyku, DK PP (I., II., III. a IV. ročník gymnázia a 8. a 9. ročník ZŠ)

Mgr. Špinerová

04. 2. 2020

Adorácia o 7,40 v kaplnke 8. A

Mgr. Wolanszký

06. 2. 2020

Školské kolo biolog. olympiády kat. A, B

PaedDr. Čerkalová

06. 2. 2020

Geografická  olympiáda,  okresné kolo

Mgr. Stromko

10. 2. 2020

Zelená škola: rovesnícke vzdelávanie, I. AG vzdeláva 6. A ZŠ (vosk. obrúsky)

PaedDr. Čerkalová

10. 2. 2020

Sv. omša 7. A, 4. vyuč. hod.

Mgr. Wolanszký

12. 2. 2020

Leaf academy, info o škole

PaedDr.Gavorová

13. 2. 2020

Krajské kolo SIP  - wordprocesing

Ing. Gabonayová

14. 2. 2020

Karneval

PaedDr. Gavorová

14. 2. 2020

Dejepisná olympiáda okresné kolo

Mgr. Stromko

17. 2. 2020

Sv. omša 6. A, 4. vyuč. hod.

Mgr. Wolanszký

18. 2. 2020

Fašiangový koncert

Mgr. Klein

20. 2. 2020

Záverečný termín podania prihláškok na školy s talentovým odborom

Ing. Martinková

21. 2. 2020

Triedny koncert

Mgr. DiS art. Franková

24. 2. 2020

Sv. omša 5. A, 4. vyuč. hod.

Mgr. Wolanszký

Do 25. 2. 2020

Fyzikálna olympiáda 5. – 9. roč. ZŠ

Ing. Martinková

25. 2. 2020

Triedna prehrávka, koncert

Mgr. DiS art Haviarová, Mgr. Endeszová

25. 2. 2020

Adorácia v kaplnke II. AG trieda o 7, 40 hod.

Mgr. Wolanszký

26. 2. 2020

Popolcová streda sv. Omša o 8, 30 hod Kostol CaM

Mgr. Wolanszký

26. 2. 2020

Hviezdoslavov Kubín

Vyučujúci SJL

28. 2. 2020

Súťaž v hre na flautu v Prešove

Mgr. DiS art. Franková

28. 2. 2020

Pobožnosť kríž. cesty l. vyuč. hod., chystá trieda III. a IV. AG

Mgr. Vojčíková, Mgr. Halavin

13. 2. 2020

Wordprosessing – krajské kolo

Ing. Gabonayová

23.02.-28.02.2020

Lyžiarsky výcvik – 7.r. ZŠ

Mgr. Halavin

2.3.- 6.3.2020

Jarné prázdniny

         X

12.03.2020 (štvrtok)

„Z rozprávky do rozprávky...“ akcia pre všetky deti, najmä pre budúcich prváčikov ZŠ

PaedDr.Gavorová

17.3.-19.3.2020

EČ a PFIČ MS

 

 

 

 

 

december-január 2019/2020

 

Dátum:

Názov podujatia:

Zodp. za podujatie

02.12.2019

Sv.spoveď od 4.hod. 4. A. ZŠ – IV. AG

Mgr. Wolanszký

02.12.2019

Zelená škola-rovesnícke vzdelávanie G-ZS

PaedDr.Čerkalová

03.12.2019

Adorácia v kaplnke o 7:40 hod. III. AG

Mgr. Wolanszký

03.12.2019

Finančná sloboda – IV.r. gymnázia

Mgr.Vojčíková

05.12.2019

Olympiáda zo SJL šk. kolo

PaedDr. Kleinová

06.12.2019

Návšteva sv. Mikuláša

Ing. Koštrnová

06.12.2019

UKL – Metamorfózy hliny I.II.,IV.r.G 1.-4.h.

Ing. Holigová

06.12.2019

Chemická olympiáda – šk. kolo kategória A

RNDr. PhD. Kapusta

09.12.2019

Sv. omša v kaplnke -  trieda I. AG 4. vyuč. hod.- vonkajšie slávenie sviatku Nepoškvrnené Počatie Panny Márie

Mgr. Wolanszký

10.12.2019

Koncert ZUŠ 16.30 hod. v telocvični

Mgr. Horáková,Mgr. Pitková

10.-11. 12.

Pytagoriáda, 3.-8. ročník ZŠ, matematická súťaž

Mgr.Neslušanová

12.12.2019

Zdobenie vian. stromč. o 8.00 hod.- námestie Poprad,vybrané deti 2.-4.roč. ŠKD

Vych. Šimková, Mgr. Ľ. Dikant

13.12.2019

Vyzdvihnutie vecnej ceny k vian. stromčeku o 9.00 hod. – námestie Poprad, vybrané deti 2.,3.,4. roč. ŠKD

Vych. Šimková, Mgr. Ľ. Dikant

13.12.2019

DOD gymnázia od 10.00 hod.

PaedDr. Kleinová

15.12.2019

Vianočný jarmok

 

16.12-19.12.

Misie v škole

Mgr. Wolanszký

19.12. 2019

Vianočná kapustnica  o 14.00 hod. v jedálni (zamestnanci školy)

p.Bc.Kulifajová

20.12.2019

Vianočná besiedka  1.st. 3.,4.h,  2.st.4.,5.h.,  G.-5., 6.h

Tr.učitelia

23.12.-07.01.

Vianočné prázdniny

x

08.01.2020

Koleda v škole

Mgr. Wolanszký

12.1.-17.1.

Lyžiarsky výcvik, 1.r. gymnázium

Mgr. Halavin

13.1.2020

Sv. omša v kaplnke  na 4 vyuč. hod.-  prvý stupeň ZŠ

Mgr. Wolanszký

14.01.2020

Konzultačný deň

Zást. škôl

15.01.2020

Olympiáda v anglickom jazyku – obv. Kolo kategória 2A a 2B

Mgr. Špinerová

16.01.2020

Olympiáda v nemeckom jazyku – obv. Kolo kategória 2A a 2B

Ing. Michalová

18.01.2020

…a Slovo bolo u Boha…

PK SJL

20.01.2020

Sv. omša v kaplnke  na 4 vyuč. hod.-  9.A

Mgr. Wolanszký

27.01.2020

Sv. omša v kaplnke  na 4 vyuč. hod.-  8.A

Mgr. Wolanszký

27.01.-28.1.

Klasifikačná porada za 1. polrok

Zást. škôl

29.01.2020

Škol. kolo biblickej olympiády 1. vyuč. hod                                                                                                                                       

Ing. Koštrnová

31.1.2020

Sv. omša v kostole sv. Cyrila a Metoda, odovzdávanie výpisov

Mgr. Wolanszký

03.02.2020

Polročné prázdniny

x

 

 

November  2019

 

Dátum:

Názov podujatia:

Zodp. za podujatie

1.-8.11.

O 7.40 v kaplnke – modlitby za spásu duší našich drahých, žiakov, učiteľov, zamestnancov a rodičov

Mgr.Wolanszký

4.11.

Sv. omša v kaplnke- 7.A – 4. hod.

Mgr. Wolanszký

5.11.

Adorácia v kaplnke-IV.AG

Mgr.Halavin

7.11.

Podtatranská knižnica I., II., III. AG

PaedDr. Kleinová, Mgr. Trusková, PhD.

11.11.

Sv. omša v kaplnke- 6.A – 4. hod.

Mgr. Wolanszký

11.11-15.11.

iBobor od 3. roč. ZŠ – IV. roč. Gymn.

Ing. Gabonayová

13.11.

Olympiáda v anglickom jazyku, Gymnázium, kategória 2A,2B

Mgr. Špinerová,

 Mgr.Trusková, PhD.

14.11.

Olympiáda v nemeckom a franc. jazyku

Ing. Michalová, Ing. Holigová

14.11.

Mestská knižnica Poprad – kult. Program o 14.00 hod.

p. Vladimíra Šimková,Mgr.Dikant

15.11.

Imatrikulácia prvákov G

Ing. Holigová, Mgr.Vojčíková

15.11.

Verejný žiacky koncert 16.30 hod. na chodbe

Mgr. Dudeková Dis art,

Mgr. Skuban Dis art.

18.11.

Sv. omša v kaplnke- 5.A – 4. hod.

Mgr. Wolanszký

19.11.

Godzone – atraktívne duchovné podujatie pre mládež

x

19.11.

Podtatranská knižnica 9. roč.

Mgr. Horáková, PaedDr. Gavorová

19.11.-20.11.

Duchovná obnova III.AG od rána

Mgr.Wolanszký, šk kaplán

20.11.

T5

Ing. Martinková

21.11.

Tatra Hotel o 14.00 hod., kult. Program pre dôchodcov

p.Vladimíra Šimková

22.11.

Burza škôl

Ing.Gabonayová

23.11.

Stužková slávnosť

Mgr.Halavin

25.11.

Sv. omša v kaplnke- II.AG – 4. hod.

Mgr. Wolanszký

28.11.

Duchovná obnova pre učiteľov od 13.00 hod., vyuč. končí po 5.h.

Mgr.Wolanszký

28.11.

Súťaž Expert od 2. Roč. ZŠ - Gymnázium

Mgr. Neslušanová

28.11.

Prednáška Finančná gramotnosť

Mgr. Vojčíková

29.11.

Poznávací zájazd Viedeň

Ing. Michalová

 

 

 

02.12.

Sv.spoveď od 4.hod.

X

13.12.2019

DOD gymnázia

X

15.12.2019

Vianočný jarmok

X

16.12-19.12.

Misie v škole

x

Október 2019

 

Dátum:

Názov podujatia:

Zodp. za podujatie

1.10.

Adorácia v kaplnke 9. A o 7:40 hod.

Mgr. Wolanszký

7.10.

Sv. omša 1.stupeň + 9.r.+ Imatrikulácia žiakov 1. R. Z

Mgr. Mašlonková,

Mgr. Horáková,

Mgr. Wolanszký

08.10. (ut)

Zasadnutie RADY ŠKOLY o 16.15. v MMU

Ing. Krajňáková

14.10. (po)

Plenárne združenie rodičov ZŠ,G a ZUŠ o 16.30 v telocvični

Ing. Krajňáková

14.10.

„Starší čítajú mladším ˝– úcta k starším

Mgr. Raševová, vych. Šimková

14.10.

Sv. omša, 4.hod. kaplnka, 8.A

 

14.-18.10.

Misijný bazár – burza

Ing. Koštrnová

17.10.

Výstava – Kam na VŠ, Hotel Satel  3.+ 4. roč. Gymnázium3.,4. hod.

Ing. Gabonayová, Mgr. Ing. Mikulíková

18.10.

Exkurzia Banská Štiavnica – SJL, I. A Gymn., 9. A ZŠ

 Mgr. Horáková, PaedDr. Kleinová, Ing. Holigová

18.10.

Milión detí sa modlí ruženec o 9.00 hod.., 1.-8. roč. ZŠ

Ing. Koštrnová, Mgr. Wolanszký

21.10.

Relikvia sv. Jána Pavla II. O 7.45, 13.30 – 14.30 hod. adorácia

Mgr. Wolanszký

21.10.

Sv. omša, 4.hod. kaplnka, I.AG

 

22.10.

Odpustová sv. omša v škole o 16.00 hod., ICLic.Pavlikovský

Celá škola, rodičia a hostia

Mgr. Wolanszký

22.10.

Beseda so saleziánom p. Kanským a dobrovoľníkom z Ukrajiny

5. hod. 9.A ZŠ + I.- IV. AG

Mgr. Wolanszký

25.10.

Úprava hrobov na cintoríne 4. A ZŠ

Mgr. Babičová, Mgr. Wolanszký

28.10.

Sviatosť zmierenia – 4. hod.

 

30.10.-31.10.

Jesenné prázdniny

 

 

 

 

Prebieha

Zber vrchnákov

 

Prebieha

Zber papiera

 

 

 

Jún 2019

 

Dátum:

Názov podujatia:

Zodp. za podujatie

27.5.-7.6.

Zápis do Základnej umeleckej školy sv. Jána Pavla II.

Mgr. Klein

27.5.-7.6.

Erasmus I.-III- roč. Gymnázium, 18 žiakov

Mgr.PhD. Trusková

27.5.-31.5.

Plavecký výcvik – 3.A

Mgr. Halavin, Mgr. Raševová

30.5.-2.6.

Návšteva žiakov z Třebařova

Mgr. Horáková

2.6.

Deň rodiny – nedeľa , zač. od 11.00 h sv. omšou

Farnosť Poprad

3.6.

Konzultačný deň o 16.00 hod. 1. stupeň, 16.30- 2.st.,17.00 Gymnázium

Ing. Krajňáková, Mgr. Martinková

3.6.

Sv. omša 8. roč. 2. hod

Mgr. Wolanszký

3.6.-5.6.

Relikvia bl. Anny Kolesárovej

Mgr. Wolanszký

3.6.-7.6.

Fotenie tried

Ing. Gabonay

4.6.

Adorácia v kaplnke  počas 4. hod. II. AG

Mgr. Wolanszký

5.6.

Výchovný koncert ZUŠ – Dostojevského ZŠ 2x

Mgr. Klein

6.6.

Absolventský koncert o 17.30, 1.p. v škole

Mgr.Franková, Mgr.Leštachová

7.6.

Terakotová armáda 6. a 8. roč. ZŠ, od 9.00 do 11.00 hod.

Ing. Holigová

7.-9.6.

Cineama 2019 Nitra, Celoštátna prehliadka + 2 žiaci III.AG

Ing. Gabonayová

9.6.

Birmovka – mesto 9.A

Mgr. Koštrnová

10.6.

Sv. omša III. AG, 4. hod.

Mgr. Wolanszký

14.6.

Duchovná obnova 5. ročník,  Xenón a konkatedrála

Mgr. Wolanszký, Mgr. Horáková, Mgr. Koštrnová

18.6.

II. kolo, prijímacie skúšky,  Gymnázium

Ing. Krajňáková

18.6.

Banská Štiavnica exkurzia SJL

Mgr. Horáková

20.6.

Najsvätejšieho tela a krvi –prik. sviatok, celá škola sv.omša8:30 hod. CaM

Mgr. Wolanszký

20.6.

Flautový koncert v Dome kultúry o 17.00 hod.

Mgr.Franková, Mgr.Leštachová

21.6.

Flautový súbor, oceňovanie obč. mesta Svit

Mgr.Franková, Mgr.Leštachová

21.6.

Porada ZS o 13.30, ZUS o 9.00 hod.

PaedDr.Gavorová, Mgr.Klein

24.6.

Porada G o 14.15

PaedDr.Kleinová

24.6.

Sv. omša 4. hod. chodba 1. posch., 1.-4. roč.

Mgr. Wolanszký

24.6.

Záverečný koncert, v škole o 17.00 hod.

J. Dudeková

26.6.

Flauty-triedny koncert

Mgr.Franková, Mgr.Leštachová

27.6.

Rozlúčka s 9.r. ZŠ o 12.30 v 9. A

Mgr. Martinková

27.6.

Sv. spoveď 9,30 - 10,30 hod.

Mgr. Wolanszký

28.6.

Záver školského roka  8,30 hod. kostol CaM, odovzdávanie vysvedčení

Mgr. Wolanszký

 

 

Máj 2019

 

Dátum:

Názov podujatia:

Zodp. za podujatie

1.májový týžd.

Fotenie triedy IV. AG, 2. májový týždeň - celá škola

Ing.  Gabonay

3.5.

Okresné kolo celonárodnej súťaže Slávik Slovenska 2019 v DK Poprad

od 9.00 hod., 4 deti

Mgr. Špinerová

6.5. /pond./

Koncoročná klasifikačná porada, IV.r.gymnázia, o 14.15 v zbor.G

PaedDr.  Kleinová

6.5.

Výchovný koncert pre ZŠ a G o 10.30 hod.

Mgr. Klein

6.5.

Adorácia v kaplnke o 7.35. hod., II. AG

Mgr. Wolanszký

7.5.

Konferencia v Bratislave – projekt “Záložka ...“

Mgr. Horáková Lenka

7.5.

Adorácia v kaplnke počas 1.v.hod. v rámci duch.obnovy, 4.AG

Mgr. Wolanszký

9.5.

Štúrov Zvolen, okresné kolo- Podtatranská knižnica

PaedDr. Gavorová

9.5.-10.5.

Konferencia ZKS/Združenia katolíckych škôl/Slovenska v St.Lesnej

Ing. Krajňáková

9.5.-12.5.

Výmenný pobyt v ČR

Mgr. Horáková Lenka, Mgr. Dikant

13.5.

1. termín (1. kolo )prijímacích skúšok na gymnázium

Mgr. Vojčíková

13.5.

Sv. omša 5.A ZŠ, 4. hod.

Mgr. Wolanszký

13.5.-17.5.

Akademický týždeň pre maturantov

xxx

14.5.-15.5.

Duchovná obnova III.AG Važec

Mgr. Benko

14.5.

Koncert ZUŠ o 16.30 hod. v škole

Mgr. Klein

16.5.

2.termín (1.kolo) prijímacích skúšok na gymnázium

Mgr. Vojčíková

16.5.

Rodinný koncert trieda č.316 o 16.00 hod.

Dudeková, DiS .art.

19.5.

Prvé sv. prijímanie 3. roč. ZŠ

Ing. Koštrnová

20.5.

Púť na Spišskú Kapitulu a Levoča, 6. a 7. roč.

Mgr. Wolanszký

20.5.

Výchovný koncert ZUŠ – ZŠ Jarná 2x

Mgr. Klein

20.5-21.5.

IČ MS-Interná časť maturitnej skúšky 2018

PaedDr. Kleinová

21.5.

Sv. omša 3.A ZŠ, 4. hod.

Mgr. Wolanszký

21.5.

Koncoročný výlet III. AG

Mgr. Halavin

22.-23.5.

Duchovná obnova II.AG, Važec

Mgr. Wolanszký

23.5.

Výchovný koncert ZUŠ ZŠ Mládeže 1x

Mgr. Klein

24.5.

Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení,

Sv. omša o 9.00 hod. v kostole CaM, Celé gymnázium

Ing. Krajňáková, PaedDr. Kleinová

25.5.

Sviatosť birmovania 9. roč.

Ing. Koštrnová

27.5.-31.5.

Plavecký výcvik 3. roč. ZŠ

Mgr. Halavin

27.5.-7.6.

Zápis do ZUŠ pre kmeňových žiakov našej školy

Mgr. Klein

27.5.-7.6.

Zápis do ZUŠ sv. Jána Pavla II. pre verejnosť

Mgr. Klein

27.5.-7.6.

Erasmus I.-III- roč. Gymnázium, 18 žiakov

Mgr.PhD. Trusková

30.5.

Nanebovstúpenie Pána, celá škola, sv.omša o 8.30 v kostole CaM

Mgr. Wolanszký

2.6.

Deň rodiny – nedela , zač. od 11.00 h sv. omšou

Farnosť Poprad

5.6.

Výchovný koncert ZUŠ – Dostojevského ZŠ 2x

Mgr. Klein

 

 

Apríl 2019

 

Dátum:

Názov podujatia:

Zodp. za podujatie

1.4.

Sv. omša 6. A, 4. hod.

Mgr. Wolanszký

1.4.

Sústred.  flautového súboru o 17.00 na chodbe v škole l.posch.

Franková Mgr. DiS art,Leštachová Mgr. DiS art

1.4.-2.4.

Zápis detí do 1. roč. ZŠ, Po,Ut od 9.00-17.00 hod.+ 4.4., 5.4.

PaedDr. Gavorová

2.4.

Prezentiáda-kraj.kolo Košice,  SŠ, 6 ľudí Gymn.

Ing.Gabonayová

2.4.

Súťaž o najlepší preklad (FRJ, ANJ, NEJ) učebňa SJL, Gymn.

Mgr. Špinerová, Mgr. Michalová,Ing.Holigová

3.4.

Testovanie 9

Ing. Martinková

3.4.

Testovanie 8.A – výber SŠ

Ing. Martinková, PhDr. Mizáková

4.4.-5.4.

Zápis detí do 1. roč. ZŠ Št.,Pia od 9.00 hod. -15.00 hod.

PaedDr. Gavorová

4.4.

Minikonferencia Quo vadis –Sp. N. Ves

Ing.Krajňáková

        5.4.

Krížová cesta – piatok 1. hod.

Mgr. Wolanszký

8.4.

Klasifikačná porada za III. štvrťrok ZŠ o 14.00 v zborovni ZS

PaedDr.Gavorová

8.4.

Podtatranská knižnica PP-západ, Projekt 4.A trieda, 4. hod.

Mgr. Babičová

8.4.

Prezentiáda-kraj.kolo Košice,  ZŠ, 6 ľudí ZŠ

Ing.Gabonayová

8.4.

Adorácia v kaplnke 7.35, 1.AG

Mgr. Wolanszký

8.4.

Verejný koncert ZUŠ o 17.00 hod.

 Haviarová Mgr. DiS art

9.4.

Klasifikačná porada za III. štvrťrok G o 14.15 v zborovni G

PaedDr.Kleinová

9.4.

Vystúpenie flaut. súboru v Dome kultúry vo Svite o 17.00 hod.

Franková Mgr. DiS art,Leštachová Mgr. DiS art

10.4.

Žiak podáva prihlášky na SŠ

Ing. Martinková

10.4.

Okresné kolo „Slávici z ulice“o 9.00 v koncertnej sále ZUŠ Poprad

Horáková Mgr. Dis art, Haviarová Mgr. DiS art

10.4.

Diecézne kolo bibl.olympiády,3 žiačky Gymn.Mašlonková,Ondrušová, Tanyasiová

Mgr.Wolanszký

12.4.

CINEAMA, kraj.kolo Svidník SŠ, 2 žiaci Gymn.

Ing.Gabonayová

12.4.

Kríž. cesta v kost. CaM , duch. deň, veľkon. spoveď 10.00-11.00, 11.15 sv. omša, Gymnázium a ZŠ

Mgr.Wolanszký

12.4.

Klasifikačná porada za III. štvrťrok ZUŠ v zborovni ZUŠ o 9.00 hod.

Mgr.Klein

15.4.

Konzultačný deň – tr.schôdzky 16.00 ZŠ 1.st., 16.30 ZŠ2.st. a G,

Ing.Krajňáková

15.4.

Sv. omša 5. ročník, 4. hod.

Mgr. Wolanszký

16.4.

Súťaž v hre na dychové nástroje- Flauty – ZUŠ  SNV, cca od 7.00 do 18.00 hod.

Franková Mgr. DiS art,Leštachová Mgr. DiS art, Haviarová Mgr. DiS art

18.4.-23.4.

Veľkonočné prázdniny

X

24.-25.4.

Duch. obnova 8 roč. ZŠ, Važec, odchod po 3. hod. 24.4.

Mgr. Wolanszký

25.4.

Školské kolo Slávik Slovenska 2019, v 1.A triede, 1.-8. roč. ZŠ

Mgr. Dikant

26.4. ?

Deň učiteľov a duchovný deň Krakov

Mgr. Wolanszký

29.4.

Sv.omša 1. AG, 4. hod.

Mgr. Wolanszký

30.4.

Beseda s konvertitom zo židovstva J.M.E. Setbon G a 8.9.roč.ZŠ o 10.00

Mgr. Wolanszký

1.májový týžd.

Fotenie tried

Ing. Gabonay

13.05.-16.05.

Prijímacie skúšky na gymnázium

 

20.5-21.05.

IČ MS

PaedDr. Kleinová

Kontakt

  • Základná škola sv. Jána Pavla II.
    Dlhé hony 3522/2
    058 01 Poprad
  • 052/7721389


Ďakujeme našim sponzorom