Novinky  |  Žiaci  |  Rodičia  |  Iné informácie  |  Ďakujeme (2%) 

    • Nadpis

    • Marec 2020

      

     Dátum:

     Názov podujatia:

     Zodp. za podujatie

     2.3.-6.3.2020

     Jarné prázdniny

     x

     13.03.2020

     Krížová cesta , 2. vyuč.  hod.,  modlí sa I. a II. AG/

     Ing. Holigová, PaedDr. Čerkalová

     16.03.2020

     Sv. omša IV. AG

     Mgr. Wolanszký

     17.03-19.03.2020

     EČ a PFIČ MS

     PaedDr. Kleinová

     20.03.2020

     Krížová cesta , 3. vyuč.  hod.,  modlí sa  I. stupeň a 9.A ZŠ

     Mgr. Wolanszký

     23.03.2020

     Sv. omša III. AG

     Mgr. Wolanszký

     23.03.2020

     Klokanko 1.-4. ročník ZŠ

     Mgr. Mašlonková, Mgr, Babičová

     23.03.2020

     Klokan 5.-9. roč.  ZŠ a Gymnázium

     Mgr. Neslušanová

     24.03.2020

     Duchovná obnova učiteľov (po vyučovaní)

     Mgr. Benko

     24.-25.03.2020

     Pytagoriáda okr. kolo 3.-8. roč. ZŠ

     Mgr. Neslušanová

     25.03.2020

     Biblická olympiáda ZŠ, kostol  CaM Poprad

     Ing. Koštrnová

     26.03.2020

     Biblická olympiáda,  stredné školy, kostol Sedemb.P.Márie Poprad

     Mgr. Wolanszký

     27.03.2020

     SOČ krajské kolo

     RNDr. Kapusta, PhD.

     27.03.2020

     Krížová cesta , 4. vyuč.  hod.,  modlí sa  5.A a 6.A ZŠ

     Mgr. Wolanszký

     30.03.2020

     Sv. omša 9. A ZŠ

     Mgr. Wolanszký

     31.03.2020

     Adorácia I. AG o 7,40 v kaplnke

     Mgr. Wolanszký

     31.03.2020

     Súťaž „Archeológia a načo?“ /Slovenská akadémia vied/, 2 žiaci 1. ročník Gymn.

     Mgr. Špinerová

     19.03.2020

     Čitateľský maratón, celá ZŠ od 8.00 hod., 4. vyuč. hod.

     Mgr. Horáková, PaedDr. Gavorová

      

      

      

     1.04.2020

     Testovanie 9

     Ing. Martinková

     2.04.2020

     Predveľkonočná sv. spoveď,  kostol CaM od 10:00 – 11:00 hod.

     Mgr. Wolanszký

     3.04.2020

     Krížová cesta , 1. vyuč.  hod.,  modlí sa  7.A a 8.A ZŠ

     Mgr. Wolanszký

      

      

     február 2020

      

     Dátum:

     Názov podujatia:

     Zodp. za podujatie

     03.2. 2020 

     Polročné prázdniny

                   X

     04. 2. 2020

     Divadelné predstavenie „Jack and Joe“ v anglickom jazyku, DK PP (I., II., III. a IV. ročník gymnázia a 8. a 9. ročník ZŠ)

     Mgr. Špinerová

     04. 2. 2020

     Adorácia o 7,40 v kaplnke 8. A

     Mgr. Wolanszký

     06. 2. 2020

     Školské kolo biolog. olympiády kat. A, B

     PaedDr. Čerkalová

     06. 2. 2020

     Geografická  olympiáda,  okresné kolo

     Mgr. Stromko

     10. 2. 2020

     Zelená škola: rovesnícke vzdelávanie, I. AG vzdeláva 6. A ZŠ (vosk. obrúsky)

     PaedDr. Čerkalová

     10. 2. 2020

     Sv. omša 7. A, 4. vyuč. hod.

     Mgr. Wolanszký

     12. 2. 2020

     Leaf academy, info o škole

     PaedDr.Gavorová

     13. 2. 2020

     Krajské kolo SIP  - wordprocesing

     Ing. Gabonayová

     14. 2. 2020

     Karneval

     PaedDr. Gavorová

     14. 2. 2020

     Dejepisná olympiáda okresné kolo

     Mgr. Stromko

     17. 2. 2020

     Sv. omša 6. A, 4. vyuč. hod.

     Mgr. Wolanszký

     18. 2. 2020

     Fašiangový koncert

     Mgr. Klein

     20. 2. 2020

     Záverečný termín podania prihláškok na školy s talentovým odborom

     Ing. Martinková

     21. 2. 2020

     Triedny koncert

     Mgr. DiS art. Franková

     24. 2. 2020

     Sv. omša 5. A, 4. vyuč. hod.

     Mgr. Wolanszký

     Do 25. 2. 2020

     Fyzikálna olympiáda 5. – 9. roč. ZŠ

     Ing. Martinková

     25. 2. 2020

     Triedna prehrávka, koncert

     Mgr. DiS art Haviarová, Mgr. Endeszová

     25. 2. 2020

     Adorácia v kaplnke II. AG trieda o 7, 40 hod.

     Mgr. Wolanszký

     26. 2. 2020

     Popolcová streda sv. Omša o 8, 30 hod Kostol CaM

     Mgr. Wolanszký

     26. 2. 2020

     Hviezdoslavov Kubín

     Vyučujúci SJL

     28. 2. 2020

     Súťaž v hre na flautu v Prešove

     Mgr. DiS art. Franková

     28. 2. 2020

     Pobožnosť kríž. cesty l. vyuč. hod., chystá trieda III. a IV. AG

     Mgr. Vojčíková, Mgr. Halavin

     13. 2. 2020

     Wordprosessing – krajské kolo

     Ing. Gabonayová

     23.02.-28.02.2020

     Lyžiarsky výcvik – 7.r. ZŠ

     Mgr. Halavin

     2.3.- 6.3.2020

     Jarné prázdniny

              X

     12.03.2020 (štvrtok)

     „Z rozprávky do rozprávky...“ akcia pre všetky deti, najmä pre budúcich prváčikov ZŠ

     PaedDr.Gavorová

     17.3.-19.3.2020

     EČ a PFIČ MS

      

      

      

      

      

     december-január 2019/2020

      

     Dátum:

     Názov podujatia:

     Zodp. za podujatie

     02.12.2019

     Sv.spoveď od 4.hod. 4. A. ZŠ – IV. AG

     Mgr. Wolanszký

     02.12.2019

     Zelená škola-rovesnícke vzdelávanie G-ZS

     PaedDr.Čerkalová

     03.12.2019

     Adorácia v kaplnke o 7:40 hod. III. AG

     Mgr. Wolanszký

     03.12.2019

     Finančná sloboda – IV.r. gymnázia

     Mgr.Vojčíková

     05.12.2019

     Olympiáda zo SJL šk. kolo

     PaedDr. Kleinová

     06.12.2019

     Návšteva sv. Mikuláša

     Ing. Koštrnová

     06.12.2019

     UKL – Metamorfózy hliny I.II.,IV.r.G 1.-4.h.

     Ing. Holigová

     06.12.2019

     Chemická olympiáda – šk. kolo kategória A

     RNDr. PhD. Kapusta

     09.12.2019

     Sv. omša v kaplnke -  trieda I. AG 4. vyuč. hod.- vonkajšie slávenie sviatku Nepoškvrnené Počatie Panny Márie

     Mgr. Wolanszký

     10.12.2019

     Koncert ZUŠ 16.30 hod. v telocvični

     Mgr. Horáková,Mgr. Pitková

     10.-11. 12.

     Pytagoriáda, 3.-8. ročník ZŠ, matematická súťaž

     Mgr.Neslušanová

     12.12.2019

     Zdobenie vian. stromč. o 8.00 hod.- námestie Poprad,vybrané deti 2.-4.roč. ŠKD

     Vych. Šimková, Mgr. Ľ. Dikant

     13.12.2019

     Vyzdvihnutie vecnej ceny k vian. stromčeku o 9.00 hod. – námestie Poprad, vybrané deti 2.,3.,4. roč. ŠKD

     Vych. Šimková, Mgr. Ľ. Dikant

     13.12.2019

     DOD gymnázia od 10.00 hod.

     PaedDr. Kleinová

     15.12.2019

     Vianočný jarmok

      

     16.12-19.12.

     Misie v škole

     Mgr. Wolanszký

     19.12. 2019

     Vianočná kapustnica  o 14.00 hod. v jedálni (zamestnanci školy)

     p.Bc.Kulifajová

     20.12.2019

     Vianočná besiedka  1.st. 3.,4.h,  2.st.4.,5.h.,  G.-5., 6.h

     Tr.učitelia

     23.12.-07.01.

     Vianočné prázdniny

     x

     08.01.2020

     Koleda v škole

     Mgr. Wolanszký

     12.1.-17.1.

     Lyžiarsky výcvik, 1.r. gymnázium

     Mgr. Halavin

     13.1.2020

     Sv. omša v kaplnke  na 4 vyuč. hod.-  prvý stupeň ZŠ

     Mgr. Wolanszký

     14.01.2020

     Konzultačný deň

     Zást. škôl

     15.01.2020

     Olympiáda v anglickom jazyku – obv. Kolo kategória 2A a 2B

     Mgr. Špinerová

     16.01.2020

     Olympiáda v nemeckom jazyku – obv. Kolo kategória 2A a 2B

     Ing. Michalová

     18.01.2020

     …a Slovo bolo u Boha…

     PK SJL

     20.01.2020

     Sv. omša v kaplnke  na 4 vyuč. hod.-  9.A

     Mgr. Wolanszký

     27.01.2020

     Sv. omša v kaplnke  na 4 vyuč. hod.-  8.A

     Mgr. Wolanszký

     27.01.-28.1.

     Klasifikačná porada za 1. polrok

     Zást. škôl

     29.01.2020

     Škol. kolo biblickej olympiády 1. vyuč. hod                                                                                                                                       

     Ing. Koštrnová

     31.1.2020

     Sv. omša v kostole sv. Cyrila a Metoda, odovzdávanie výpisov

     Mgr. Wolanszký

     03.02.2020

     Polročné prázdniny

     x

      

      

     November  2019

      

     Dátum:

     Názov podujatia:

     Zodp. za podujatie

     1.-8.11.

     O 7.40 v kaplnke – modlitby za spásu duší našich drahých, žiakov, učiteľov, zamestnancov a rodičov

     Mgr.Wolanszký

     4.11.

     Sv. omša v kaplnke- 7.A – 4. hod.

     Mgr. Wolanszký

     5.11.

     Adorácia v kaplnke-IV.AG

     Mgr.Halavin

     7.11.

     Podtatranská knižnica I., II., III. AG

     PaedDr. Kleinová, Mgr. Trusková, PhD.

     11.11.

     Sv. omša v kaplnke- 6.A – 4. hod.

     Mgr. Wolanszký

     11.11-15.11.

     iBobor od 3. roč. ZŠ – IV. roč. Gymn.

     Ing. Gabonayová

     13.11.

     Olympiáda v anglickom jazyku, Gymnázium, kategória 2A,2B

     Mgr. Špinerová,

      Mgr.Trusková, PhD.

     14.11.

     Olympiáda v nemeckom a franc. jazyku

     Ing. Michalová, Ing. Holigová

     14.11.

     Mestská knižnica Poprad – kult. Program o 14.00 hod.

     p. Vladimíra Šimková,Mgr.Dikant

     15.11.

     Imatrikulácia prvákov G

     Ing. Holigová, Mgr.Vojčíková

     15.11.

     Verejný žiacky koncert 16.30 hod. na chodbe

     Mgr. Dudeková Dis art,

     Mgr. Skuban Dis art.

     18.11.

     Sv. omša v kaplnke- 5.A – 4. hod.

     Mgr. Wolanszký

     19.11.

     Godzone – atraktívne duchovné podujatie pre mládež

     x

     19.11.

     Podtatranská knižnica 9. roč.

     Mgr. Horáková, PaedDr. Gavorová

     19.11.-20.11.

     Duchovná obnova III.AG od rána

     Mgr.Wolanszký, šk kaplán

     20.11.

     T5

     Ing. Martinková

     21.11.

     Tatra Hotel o 14.00 hod., kult. Program pre dôchodcov

     p.Vladimíra Šimková

     22.11.

     Burza škôl

     Ing.Gabonayová

     23.11.

     Stužková slávnosť

     Mgr.Halavin

     25.11.

     Sv. omša v kaplnke- II.AG – 4. hod.

     Mgr. Wolanszký

     28.11.

     Duchovná obnova pre učiteľov od 13.00 hod., vyuč. končí po 5.h.

     Mgr.Wolanszký

     28.11.

     Súťaž Expert od 2. Roč. ZŠ - Gymnázium

     Mgr. Neslušanová

     28.11.

     Prednáška Finančná gramotnosť

     Mgr. Vojčíková

     29.11.

     Poznávací zájazd Viedeň

     Ing. Michalová

      

      

      

     02.12.

     Sv.spoveď od 4.hod.

     X

     13.12.2019

     DOD gymnázia

     X

     15.12.2019

     Vianočný jarmok

     X

     16.12-19.12.

     Misie v škole

     x

     Október 2019

      

     Dátum:

     Názov podujatia:

     Zodp. za podujatie

     1.10.

     Adorácia v kaplnke 9. A o 7:40 hod.

     Mgr. Wolanszký

     7.10.

     Sv. omša 1.stupeň + 9.r.+ Imatrikulácia žiakov 1. R. Z

     Mgr. Mašlonková,

     Mgr. Horáková,

     Mgr. Wolanszký

     08.10. (ut)

     Zasadnutie RADY ŠKOLY o 16.15. v MMU

     Ing. Krajňáková

     14.10. (po)

     Plenárne združenie rodičov ZŠ,G a ZUŠ o 16.30 v telocvični

     Ing. Krajňáková

     14.10.

     „Starší čítajú mladším ˝– úcta k starším

     Mgr. Raševová, vych. Šimková

     14.10.

     Sv. omša, 4.hod. kaplnka, 8.A

      

     14.-18.10.

     Misijný bazár – burza

     Ing. Koštrnová

     17.10.

     Výstava – Kam na VŠ, Hotel Satel  3.+ 4. roč. Gymnázium3.,4. hod.

     Ing. Gabonayová, Mgr. Ing. Mikulíková

     18.10.

     Exkurzia Banská Štiavnica – SJL, I. A Gymn., 9. A ZŠ

      Mgr. Horáková, PaedDr. Kleinová, Ing. Holigová

     18.10.

     Milión detí sa modlí ruženec o 9.00 hod.., 1.-8. roč. ZŠ

     Ing. Koštrnová, Mgr. Wolanszký

     21.10.

     Relikvia sv. Jána Pavla II. O 7.45, 13.30 – 14.30 hod. adorácia

     Mgr. Wolanszký

     21.10.

     Sv. omša, 4.hod. kaplnka, I.AG

      

     22.10.

     Odpustová sv. omša v škole o 16.00 hod., ICLic.Pavlikovský

     Celá škola, rodičia a hostia

     Mgr. Wolanszký

     22.10.

     Beseda so saleziánom p. Kanským a dobrovoľníkom z Ukrajiny

     5. hod. 9.A ZŠ + I.- IV. AG

     Mgr. Wolanszký

     25.10.

     Úprava hrobov na cintoríne 4. A ZŠ

     Mgr. Babičová, Mgr. Wolanszký

     28.10.

     Sviatosť zmierenia – 4. hod.

      

     30.10.-31.10.

     Jesenné prázdniny

      

      

      

      

     Prebieha

     Zber vrchnákov

      

     Prebieha

     Zber papiera

      

      

      

     Jún 2019

      

     Dátum:

     Názov podujatia:

     Zodp. za podujatie

     27.5.-7.6.

     Zápis do Základnej umeleckej školy sv. Jána Pavla II.

     Mgr. Klein

     27.5.-7.6.

     Erasmus I.-III- roč. Gymnázium, 18 žiakov

     Mgr.PhD. Trusková

     27.5.-31.5.

     Plavecký výcvik – 3.A

     Mgr. Halavin, Mgr. Raševová

     30.5.-2.6.

     Návšteva žiakov z Třebařova

     Mgr. Horáková

     2.6.

     Deň rodiny – nedeľa , zač. od 11.00 h sv. omšou

     Farnosť Poprad

     3.6.

     Konzultačný deň o 16.00 hod. 1. stupeň, 16.30- 2.st.,17.00 Gymnázium

     Ing. Krajňáková, Mgr. Martinková

     3.6.

     Sv. omša 8. roč. 2. hod

     Mgr. Wolanszký

     3.6.-5.6.

     Relikvia bl. Anny Kolesárovej

     Mgr. Wolanszký

     3.6.-7.6.

     Fotenie tried

     Ing. Gabonay

     4.6.

     Adorácia v kaplnke  počas 4. hod. II. AG

     Mgr. Wolanszký

     5.6.

     Výchovný koncert ZUŠ – Dostojevského ZŠ 2x

     Mgr. Klein

     6.6.

     Absolventský koncert o 17.30, 1.p. v škole

     Mgr.Franková, Mgr.Leštachová

     7.6.

     Terakotová armáda 6. a 8. roč. ZŠ, od 9.00 do 11.00 hod.

     Ing. Holigová

     7.-9.6.

     Cineama 2019 Nitra, Celoštátna prehliadka + 2 žiaci III.AG

     Ing. Gabonayová

     9.6.

     Birmovka – mesto 9.A

     Mgr. Koštrnová

     10.6.

     Sv. omša III. AG, 4. hod.

     Mgr. Wolanszký

     14.6.

     Duchovná obnova 5. ročník,  Xenón a konkatedrála

     Mgr. Wolanszký, Mgr. Horáková, Mgr. Koštrnová

     18.6.

     II. kolo, prijímacie skúšky,  Gymnázium

     Ing. Krajňáková

     18.6.

     Banská Štiavnica exkurzia SJL

     Mgr. Horáková

     20.6.

     Najsvätejšieho tela a krvi –prik. sviatok, celá škola sv.omša8:30 hod. CaM

     Mgr. Wolanszký

     20.6.

     Flautový koncert v Dome kultúry o 17.00 hod.

     Mgr.Franková, Mgr.Leštachová

     21.6.

     Flautový súbor, oceňovanie obč. mesta Svit

     Mgr.Franková, Mgr.Leštachová

     21.6.

     Porada ZS o 13.30, ZUS o 9.00 hod.

     PaedDr.Gavorová, Mgr.Klein

     24.6.

     Porada G o 14.15

     PaedDr.Kleinová

     24.6.

     Sv. omša 4. hod. chodba 1. posch., 1.-4. roč.

     Mgr. Wolanszký

     24.6.

     Záverečný koncert, v škole o 17.00 hod.

     J. Dudeková

     26.6.

     Flauty-triedny koncert

     Mgr.Franková, Mgr.Leštachová

     27.6.

     Rozlúčka s 9.r. ZŠ o 12.30 v 9. A

     Mgr. Martinková

     27.6.

     Sv. spoveď 9,30 - 10,30 hod.

     Mgr. Wolanszký

     28.6.

     Záver školského roka  8,30 hod. kostol CaM, odovzdávanie vysvedčení

     Mgr. Wolanszký

      

      

     Máj 2019

      

     Dátum:

     Názov podujatia:

     Zodp. za podujatie

     1.májový týžd.

     Fotenie triedy IV. AG, 2. májový týždeň - celá škola

     Ing.  Gabonay

     3.5.

     Okresné kolo celonárodnej súťaže Slávik Slovenska 2019 v DK Poprad

     od 9.00 hod., 4 deti

     Mgr. Špinerová

     6.5. /pond./

     Koncoročná klasifikačná porada, IV.r.gymnázia, o 14.15 v zbor.G

     PaedDr.  Kleinová

     6.5.

     Výchovný koncert pre ZŠ a G o 10.30 hod.

     Mgr. Klein

     6.5.

     Adorácia v kaplnke o 7.35. hod., II. AG

     Mgr. Wolanszký

     7.5.

     Konferencia v Bratislave – projekt “Záložka ...“

     Mgr. Horáková Lenka

     7.5.

     Adorácia v kaplnke počas 1.v.hod. v rámci duch.obnovy, 4.AG

     Mgr. Wolanszký

     9.5.

     Štúrov Zvolen, okresné kolo- Podtatranská knižnica

     PaedDr. Gavorová

     9.5.-10.5.

     Konferencia ZKS/Združenia katolíckych škôl/Slovenska v St.Lesnej

     Ing. Krajňáková

     9.5.-12.5.

     Výmenný pobyt v ČR

     Mgr. Horáková Lenka, Mgr. Dikant

     13.5.

     1. termín (1. kolo )prijímacích skúšok na gymnázium

     Mgr. Vojčíková

     13.5.

     Sv. omša 5.A ZŠ, 4. hod.

     Mgr. Wolanszký

     13.5.-17.5.

     Akademický týždeň pre maturantov

     xxx

     14.5.-15.5.

     Duchovná obnova III.AG Važec

     Mgr. Benko

     14.5.

     Koncert ZUŠ o 16.30 hod. v škole

     Mgr. Klein

     16.5.

     2.termín (1.kolo) prijímacích skúšok na gymnázium

     Mgr. Vojčíková

     16.5.

     Rodinný koncert trieda č.316 o 16.00 hod.

     Dudeková, DiS .art.

     19.5.

     Prvé sv. prijímanie 3. roč. ZŠ

     Ing. Koštrnová

     20.5.

     Púť na Spišskú Kapitulu a Levoča, 6. a 7. roč.

     Mgr. Wolanszký

     20.5.

     Výchovný koncert ZUŠ – ZŠ Jarná 2x

     Mgr. Klein

     20.5-21.5.

     IČ MS-Interná časť maturitnej skúšky 2018

     PaedDr. Kleinová

     21.5.

     Sv. omša 3.A ZŠ, 4. hod.

     Mgr. Wolanszký

     21.5.

     Koncoročný výlet III. AG

     Mgr. Halavin

     22.-23.5.

     Duchovná obnova II.AG, Važec

     Mgr. Wolanszký

     23.5.

     Výchovný koncert ZUŠ ZŠ Mládeže 1x

     Mgr. Klein

     24.5.

     Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení,

     Sv. omša o 9.00 hod. v kostole CaM, Celé gymnázium

     Ing. Krajňáková, PaedDr. Kleinová

     25.5.

     Sviatosť birmovania 9. roč.

     Ing. Koštrnová

     27.5.-31.5.

     Plavecký výcvik 3. roč. ZŠ

     Mgr. Halavin

     27.5.-7.6.

     Zápis do ZUŠ pre kmeňových žiakov našej školy

     Mgr. Klein

     27.5.-7.6.

     Zápis do ZUŠ sv. Jána Pavla II. pre verejnosť

     Mgr. Klein

     27.5.-7.6.

     Erasmus I.-III- roč. Gymnázium, 18 žiakov

     Mgr.PhD. Trusková

     30.5.

     Nanebovstúpenie Pána, celá škola, sv.omša o 8.30 v kostole CaM

     Mgr. Wolanszký

     2.6.

     Deň rodiny – nedela , zač. od 11.00 h sv. omšou

     Farnosť Poprad

     5.6.

     Výchovný koncert ZUŠ – Dostojevského ZŠ 2x

     Mgr. Klein

      

      

     Apríl 2019

      

     Dátum:

     Názov podujatia:

     Zodp. za podujatie

     1.4.

     Sv. omša 6. A, 4. hod.

     Mgr. Wolanszký

     1.4.

     Sústred.  flautového súboru o 17.00 na chodbe v škole l.posch.

     Franková Mgr. DiS art,Leštachová Mgr. DiS art

     1.4.-2.4.

     Zápis detí do 1. roč. ZŠ, Po,Ut od 9.00-17.00 hod.+ 4.4., 5.4.

     PaedDr. Gavorová

     2.4.

     Prezentiáda-kraj.kolo Košice,  SŠ, 6 ľudí Gymn.

     Ing.Gabonayová

     2.4.

     Súťaž o najlepší preklad (FRJ, ANJ, NEJ) učebňa SJL, Gymn.

     Mgr. Špinerová, Mgr. Michalová,Ing.Holigová

     3.4.

     Testovanie 9

     Ing. Martinková

     3.4.

     Testovanie 8.A – výber SŠ

     Ing. Martinková, PhDr. Mizáková

     4.4.-5.4.

     Zápis detí do 1. roč. ZŠ Št.,Pia od 9.00 hod. -15.00 hod.

     PaedDr. Gavorová

     4.4.

     Minikonferencia Quo vadis –Sp. N. Ves

     Ing.Krajňáková

             5.4.

     Krížová cesta – piatok 1. hod.

     Mgr. Wolanszký

     8.4.

     Klasifikačná porada za III. štvrťrok ZŠ o 14.00 v zborovni ZS

     PaedDr.Gavorová

     8.4.

     Podtatranská knižnica PP-západ, Projekt 4.A trieda, 4. hod.

     Mgr. Babičová

     8.4.

     Prezentiáda-kraj.kolo Košice,  ZŠ, 6 ľudí ZŠ

     Ing.Gabonayová

     8.4.

     Adorácia v kaplnke 7.35, 1.AG

     Mgr. Wolanszký

     8.4.

     Verejný koncert ZUŠ o 17.00 hod.

      Haviarová Mgr. DiS art

     9.4.

     Klasifikačná porada za III. štvrťrok G o 14.15 v zborovni G

     PaedDr.Kleinová

     9.4.

     Vystúpenie flaut. súboru v Dome kultúry vo Svite o 17.00 hod.

     Franková Mgr. DiS art,Leštachová Mgr. DiS art

     10.4.

     Žiak podáva prihlášky na SŠ

     Ing. Martinková

     10.4.

     Okresné kolo „Slávici z ulice“o 9.00 v koncertnej sále ZUŠ Poprad

     Horáková Mgr. Dis art, Haviarová Mgr. DiS art

     10.4.

     Diecézne kolo bibl.olympiády,3 žiačky Gymn.Mašlonková,Ondrušová, Tanyasiová

     Mgr.Wolanszký

     12.4.

     CINEAMA, kraj.kolo Svidník SŠ, 2 žiaci Gymn.

     Ing.Gabonayová

     12.4.

     Kríž. cesta v kost. CaM , duch. deň, veľkon. spoveď 10.00-11.00, 11.15 sv. omša, Gymnázium a ZŠ

     Mgr.Wolanszký

     12.4.

     Klasifikačná porada za III. štvrťrok ZUŠ v zborovni ZUŠ o 9.00 hod.

     Mgr.Klein

     15.4.

     Konzultačný deň – tr.schôdzky 16.00 ZŠ 1.st., 16.30 ZŠ2.st. a G,

     Ing.Krajňáková

     15.4.

     Sv. omša 5. ročník, 4. hod.

     Mgr. Wolanszký

     16.4.

     Súťaž v hre na dychové nástroje- Flauty – ZUŠ  SNV, cca od 7.00 do 18.00 hod.

     Franková Mgr. DiS art,Leštachová Mgr. DiS art, Haviarová Mgr. DiS art

     18.4.-23.4.

     Veľkonočné prázdniny

     X

     24.-25.4.

     Duch. obnova 8 roč. ZŠ, Važec, odchod po 3. hod. 24.4.

     Mgr. Wolanszký

     25.4.

     Školské kolo Slávik Slovenska 2019, v 1.A triede, 1.-8. roč. ZŠ

     Mgr. Dikant

     26.4. ?

     Deň učiteľov a duchovný deň Krakov

     Mgr. Wolanszký

     29.4.

     Sv.omša 1. AG, 4. hod.

     Mgr. Wolanszký

     30.4.

     Beseda s konvertitom zo židovstva J.M.E. Setbon G a 8.9.roč.ZŠ o 10.00

     Mgr. Wolanszký

     1.májový týžd.

     Fotenie tried

     Ing. Gabonay

     13.05.-16.05.

     Prijímacie skúšky na gymnázium

      

     20.5-21.05.

     IČ MS

     PaedDr. Kleinová