Navigácia

Kalendár podujatí

 

november 2018

 

 

Dátum:

Názov podujatia:

Zodp. za podujatie

5.11.

Anglické divadlo v Dome kultúry poprad – ZŠ aj Gymn.

Mgr. Špinerová, Mgr. Trusková

5.11.

Adorácia v kaplnke 7. A o 7. 35 hod.

Mgr. Wolanszký

6.11.

Olympiáda zo SJL šk. kolo 8.a9. roč. 4.,5.,6. hod.

Mgr.Horáková,PaedDr.Gavorová

7.11.

Rekolekcie, žiaci  o 9.00 hod. v Kostole sv.CaM 7.a 8.A ZŠ,1.AG

Mgr. Wolanszký

7.11.

Kultúrny program pre dôchodcov –„ Hotel Tatra“ o 14.00 hod.

Šimková, Mgr. Dikant

8.11.

Škola hrou – Schow fyz.-chem., 6.-9. roč. 10.30 hod.

Mgr.Šromeková,Ing.Martinková

8.11.

Kurz prvej pomoci – VIII. A, 8.00 – 13.00 hod.

Mgr. Horáková

9.11.

8.A a 9.A a celé Gymnázium predstav. Peter a Lucia o 8.00 v DK

PaedDr.Gavorová,PaedDr.Kleinová

12.11.

Kyberšikana prednáška 8.A 10.00-11.40

Ing. Martinková

14.11.

Kyberšikana prednáška 8.A 8.00-9.40

Ing. Martinková

12.-16.11.

 I- BOBOR súťaž, podľa harmonogramu-kaviareň Malý princ

Ing. Gabonayová

12.11.

Jesenný koncert ZUŠ sv. Jána Pavla II.  o 17.00 hod.

Mgr. R. Horáková

12.11.

Godzone- veľkolepá akcia v Aréne o 18.00 hod.pre mladých,

info na 3. h. v telocvični pre celé Gymnázium

PaedDr.Kleinová,

slovenskí aktivisti

13.11.

Sv. omša 6. A ZŠ, 4. hod.

Mgr. Wolanszký

14.11.

Pišqworky – Oblastné kolo – Gymnázium

Ing. Gabonay

14.-15.11.

Duch. obnova 1. AG

Mgr. Wolanszký

19.11.

¼ ročná porada ZŠ, v zborovni ZŠ o 14.00 hod.

PaedDr.Gavorová

20.11.

¼ ročná porada Gymnázia o 14.15 hod. v zborovni G

PaedDr.Kleinová

20.11.

Sv. omša 5. A ZŠ, 4. hod.

Mgr. Wolanszký

20.11

Olympiáda –  NEJ, FRJ – školské kolo

Učitelia CJ

21.11.

Olympiáda – ANJ -  školské kolo

Učitelia CJ

21.11.

T5 testovanie – 5.r. ZS

Ing. Martinková

21.-23.11.

Súťaž Čarovná flauta

Franková, Rošková, Haviarová

22.11.

Beseda so špec. Pedagógom I. A – 6. hod.,učitelia Gymn. 7 hod.

Ing. Gabonayová

21.11./22.11.

Palma Junior, súťaž v programovaní, 1. kolo,-Gymn.14:00-16:30

Ing. Gabonayová

23.11.

Imatrikulácia, 1.r. gymnázium

Mgr.Halavin,RNDr. Čerkalová

23. 11.

¼ ročná porada ZUŠ o 11.00 hod. v zborovni ZUŠ

Ing. Krajňáková

26.11.

Rodičovské združenie, tr.sch.15.30-1.st.ZŠ,16.00-2.st.ZS,16.30 -G

Ing. Krajňáková

26.11.

Sv. omša 9. A ZŠ, 4. hod.

Mgr. Wolanszký

20.-21.11.

Olympiáda – ANJ, NEJ, FRJ – školské kolo

Učitelia CJ

29.11.

Všetkovedko – vedomostná súťaž 2.,3.,4. roč.

Mgr. Babičová

29.11.

Expert – vedomostná súťaž 5. roč. ZŠ – až Gymnázium

Mgr. Neslušanová

30.11.

Deň otvorených dverí - gymnázium

Ing.Holigová,PaedDr.Kleinová

 

Úvodná prednáška projektu „Viem, čo zjem“

Mgr. Raševová

 

Beseda zo záchranármi horskej služby St. Smokovec

Šimková

 

 

október 2018

 

Dátum:

Názov podujatia:

Zodp. za podujatie

2.10.(utorok)

Imatrikulácia žiakov ZŠ 1. trieda, sv. omša - 4. hod.

 

3.10.

Podtatranská knižnica 5. A , 2. a 3. hod.

 

4.10.

Cezpoľný beh

Mgr. Halavin

8.10.(utorok)

Adorácia v kaplnke 8.A o 7.35 hod.

 

9.10.

Sv. omša I. AG

 

9.10.

Návšteva koncertu žiakov a učiteľov v rámci PHJ

Rehák, DiS. art.

11.10.

Návšteva podtatranskej knižnice 9.A.,I.AG.,II.AG

Od 10.00 – 12.00 hod.

PaedDr. Gavorová, Mgr. Horáková, PaedDr. Kleinová

11.10.

Stretnutie riaditeľov cirkevných škôl

Poprad

12.10.

MFHF Horské filmy -  7.A,8.A o 12.00 hod.

Mgr. Vagašová

12.-13.10.

Festival zbor. spevu ako členka,so spevokolom Ozvena

Mgr. Dana Endreszová

15.10.

Návšteva koncertu žiakov a učiteľov v rámci PHJ - popoludní

Dudeková Mgr. DiS. art., Haviarová, Mgr. DiS. art.

16.10.

Sv. omša 8. A ZŠ 4. hod.

 

18.10.

Milión detí sa modlí ruženec o 10.00 (3. hod.)

Mgr.Koštrnová, Mgr. Horáková

18.10.

Školské kolo pišqorky 8.a 9. roč. ZŠ, Gymnázium 13:50 hod. OUI2

Ing. Gabonay, Ing. Gabonayová

22.10.

Sv. omša 7.A ZŠ 4. hod.

Mgr. Koštrnová

Október

Ruženec- modlitba

 

Október

Zber papiera

Ing.Koštrnová,Mgr. Babičová

Október

Úcta k starším - vystúpenie žiakov s kult. programom-Klub dôchodcov

Šimková, Mgr. Dikant

Október - jún

Zber plastových vrchnákov

Mgr. Neslušanová

Október

Vyhodnotenie testovania 9. roč.

Ing.Martinková

Október

Obchodovanie s ľuďmi 9. roč. ,prednáška

Ing.Martinková, Mizáková

8.-19.10.

Odchod na ERAZMUS

 

22.10.

Zasvätenie školy sv. Jánovi Pavlovi II. o 16.00 hod. s otcom biskupom

 

Priebežne

Projekt English GO - Gymnázium

Mgr. Špinerová

Priebežne

IT Akadémia Partner - projekt

Ing. Gabonayová

 

 

Kontakt

  • Základná škola sv. Jána Pavla II.
    Dlhé hony 3522/2
    058 01 Poprad
  • 052/7721389


Ďakujeme našim sponzorom