Základné informácie

 

Výchovné a špeciálne poradenstvo poskytuje pedagogickú a psychologickú starostlivosť a poradenské služby v otázkach výchovy, vzdelávania, osobnostného a profesijného vývinu detí a mládeže.

    Jeho zložkami sú:    

a. pedagogicko-psychologická poradňa

b. špeciálno-pedagogická poradňa

c. detské integračné centrum

d. výchovný poradca - Ing. Martinková

e. školský psychológ - PhDr. Mizáková - CPPP v Poprade

f. špeciálny pedagóg- PhDr. Fedorová - CPPP v Poprade

g. učiteľ pre prácu so žiakmi s VPU - Mgr. Babičová

 

Cieľom účinnej profesijnej orientácie žiakov na 2. stupni ZŠ je taká voľby ďalšieho študijného zamerania a neskôr aj profesie, ktorá by odpovedala schopnostiam a záujmom žiakov. Nezastupiteľné miesto vo výchove k voľbe povolania má spolupráca školy a rodiny.

 

Konzultačný deň pre žiakov a rodičov je

PONDELOK 8:00  8:45

v kabinete výchovného poradcu na 2. poschodí

Kontakt

  • Základná škola sv. Jána Pavla II.
    Dlhé hony 3522/2
    058 01 Poprad
  • 052/7721389


Ďakujeme našim sponzorom