Predmetové komisie

 

PREDMETOVÉ KOMISIE   ZŠ   sv. Jána Pavla II.

šk. rok 2018/2019

 

 

PK prírodovedných predmetov

(BIO, CHEM, FYZ, MAT, INF)

 

ved. PK: Mgr. Gabriela Šromeková

 členovia PK:  Ing. Gabriela Martinková

                       Ing. Eva Gabonayová

                       Mgr. Eva Neslušanová

                       PaedDr. Čerkalová

                       Mgr. Miroslava Vojčíková

PK slovenského jazyka a literatúry a cudzích jazykov

(SJL, ANJ, NEJ, FRJ)

 

 ved. PK:  Mgr. Lenka Horáková

 členovia PK: Ing. Blanka Holigová

                      Ing. Anna Michalová

                       PaedDr. Lucia Gavorová

                       PaedDr. Andrea Kleinová

                       Mgr.Adela Trusková, PhD.

                       Ing. Katarína Krajňáková

PK človek a spoločnosť, človek a hodnoty

(DEJ, GEO, OBN, KNB)

 

 ved. PK: Mgr. Martin Stromko

 členovia PK: PaedDr. Lucia Gavorová

                         Mgr. Lucia Vagašová 

                         Ing. Monika Koštrnová

                         Mgr. Marek Wolanszký

PK výchovných predmetov

 (TSV, HUV, VYV, TECH, SVP, VYU)

ved. PK:           Ing. Blanka Holigová            

 členovia PK:   Mgr. Ľubomír Dikant

                          Ing.  Gabriela Martinková

                          Mgr. Martin Stromko

                          Mgr. Gabriela Mašlonková

                          Mgr. Marián Halavin 

Metodické združenie – 1. - 4. ročník a   ŠKD

 

vedúca MZ: Mgr. Gabriela Mašlonková

členovia MZ: Mgr. Ľubomír Dikant

                        Mgr. Daniela Raševová

                        Vladimíra Šimková

                        Ing. Gabonayová Eva

                        Ing. Monika Koštrnová

                        Mgr. Marián Halavin

                       Mgr. Jana Babičová

                       Mgr. Slavomír Klein

                       Mgr. Anna Špinerová

Kontakt

  • Základná škola sv. Jána Pavla II.
    Dlhé hony 3522/2
    058 01 Poprad
  • 052/7721389


Ďakujeme našim sponzorom