Informácie pre rodičov

 

DNI OTVORENÝCH  DVERÍ NA SŠ

Rodič musí žiakovi podpísať informovaný súhlas rodiča o účasti na Dni otvorených dverí!

                                           Dátumy budeme priebežne aktualizovať.

                                           SZŠ  Poprad -  23.11

                                           SPGŠ - 21.11.

                                           Súkromná SOŠ TA - 9.11.

                                           SPŠ - 28.11. a 29.11.

                                           SOŠ technická, Kukučínova - 26.1.2018

                                           SOŠ Matejovce -

                                           Gymnázium DT - 28.11. (osemročné a bilingválne štúdium)

                                           SUŠ umelecká Kežmarok -

                                           HA Kežmarok -

                                           SOŠ Svit - 14.12.

                                           OA - 30.1.2019

                                           Gymnázium Kukučínova - 15.11.

                                           Gymnázium sv. Jána Pavla II. - 30.11.

                                           Life Academy - 29.11.

Kontakt

  • Základná škola sv. Jána Pavla II.
    Dlhé hony 3522/2
    058 01 Poprad
  • 052/7721389


Ďakujeme našim sponzorom