Novinky  |  Žiaci  |  Rodičia  |  Iné informácie  |  Ďakujeme (2%) 

    • Vedenie

    • funkcia 
     meno
     telefón 
     e-mail
     Riaditeľ

      

     Ing. Katarína Krajňáková 
     052/7765233
      052/7721389 
      krajnakova@scspp.sk 
     Zástupca
     Gymnázium 
     sv. Jána Pavla II.

      

      PaedDr. Kleinová Andrea 
     052/7721389
     kleinova@scspp.sk
     Zástupca
     Základná škola 
     sv. Jána Pavla II.

      

     PaedDr. Gavorová Lucia
     052/7721389
     
     
     lucia.gavorova@gmail.com
     Zástupca
      Základná umelecká škola 
     sv. Jána Pavla II.

      

     Mgr. Pitková
     Bernadeta 
     052/7721389
     bernadetapitkova@gmail.com