Oznam vedúcej školskej jedálne

Vážení stravníci

Oznamujeme Vám, že z dôvodu vyúčtovania stravného za školský rok 2017/2018 bude posledné odhlasovanie zo stravy v mesiaci jún 2018 možné realizovať do pondelka 25.6. 2018 9:00 hod. V prípade choroby bude strava poskytnutá do obedára.

Stravovanie sa končí v piatok 29. júna 2018

Prosíme rodičov žiakov 9. ročníka, ktorí končia školskú dochádzku aby pozastavili platbu stravného. Týka sa to aj žiakov iných ročníkov odchádzajúcich z našej školy.

Prvú platbu za stravu v školskom roku 2018/2019 je nutné uhradiť v mesiaci august!

Preplatky stravného budú poukázané stravníkom na bankové účty do 15. júla 2018. Organizačné pokyny na nový školský rok 2018/2019 budú zverejnené na konci letných prázdnin.

 

Kontakt

  • Základná škola sv. Jána Pavla II.
    Dlhé hony 3522/2
    058 01 Poprad
  • 052/7721389


Ďakujeme našim sponzorom