Novinky  |  Žiaci  |  Rodičia  |  Iné informácie  |  Ďakujeme (2%) 

    • Nadpis

    •    

        Pokyny pre prestup žiaka z inej školy:

       1. Zákonný zástupca vyplní žiadosť o prestup žiaka 

        2. Vyplnenú žiadosť doručí poštou na adresu školy alebo osobne na sekretariáte školy

        3. Následne bude zákonný zástupca pozvaný so žiakom na osobný pohovor

      

        Dokument na stiahnutie:

        Ziadost_o_prestup_zs.docx