Novinky  |  Žiaci  |  Rodičia  |  Iné informácie  |  Ďakujeme (2%) 

    • logo

    • Medzinárodný program Zelená škola

     Zelená škola je environmentálne vzdelávací program určený pre materské, základné, stredné a špeciálne školy, ktoré chcú zmeniť seba a svoje okolie. Cieľom programu je podpora školských komunít, v ktorých si ich členovia vyskúšajú čaro i nástrahy spolupráce. Žiaci s pomocou učiteľov a rodičov riešia reálne potreby svojej školy a okolia, čím pomáhajú k pozitívnej zmene.

     Našou témou pre školské roky 2018/2019 a 2019/2020 je Zelená obstarávanie a úradovanie. Pracujeme metodikou 7 krokov.

     Program Zelená škola na Slovensku koordinuje Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica.

     www.zelenaskola.sk

      

     Logo našej Zelenej školy