Základné informácie

Medzinárodný program Zelená škola

Zelená škola je environmentálne vzdelávací program určený pre materské, základné, stredné a špeciálne školy, ktoré chcú zmeniť seba a svoje okolie. Cieľom programu je podpora školských komunít, v ktorých si ich členovia vyskúšajú čaro i nástrahy spolupráce. Žiaci s pomocou učiteľov a rodičov riešia reálne potreby svojej školy a okolia, čím pomáhajú k pozitívnej zmene.

Našou témou pre školské roky 2018/2019 a 2019/2020 je Zelená obstarávanie a úradovanie. Pracujeme metodikou 7 krokov.

Program Zelená škola na Slovensku koordinuje Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica.

www.zelenaskola.sk

 

Logo našej Zelenej školy

 

Kontakt

  • Základná škola sv. Jána Pavla II.
    Dlhé hony 3522/2
    058 01 Poprad
  • 052/7721389


Ďakujeme našim sponzorom