Navigácia

Kolégium zelenej školy

Nadpis

TÉMA PROGRAMU

V prvom certifikačnom období, t.j. školské roky 2018/2019 a 2019/2020, sa budeme na našej škole venovať téme Zelené obstarávanie a úradovanie.

 

KOLÉGIUM ZELENEJ ŠKOLY
 

Zástupkyňa školy                              PaedDr. Lucia Gavorová                              

Pedagogickí zamestnanci                  Ing. Eva Gabonayová

                                                           Ing. Blanka Holigová

                                                           Mgr. Lenka Horáková

                                                           Mgr. Gabriela Mašlonková

                                                           Mgr. Gabriela Šromeková

                                                           Mgr. Lucia Vagašová

Nepedagogický zamestnanec             Bc. Renáta Kulifajová, vedúca školskej jedálne

Rodičia                                               Mgr. Silvia Kožárová

                                                           Mgr. Katarína Petrenčíková

Mestské lesy Poprad                          Ing. Róbert Dula

Koordinátorka programu                    PaedDr. Zuzana Čerkalová

Žiaci                                                   5.A      Alžbeta Voščeková

                                                                       Gabriela Šidlovská

                                                                       Erika Angelovičová

                                                                       Vlastimil Vaško

                                                                       Francesco Brisoli

                                                                       Mária Merčáková

                                                                       Vanessa Jurčová

                                                                       Ema Jurčíková

                                                                       Vladimír Kolumber

                                                                       Adriana Popadičová

                                                                       Oliver Ondruš

                                                           7.A      Terézia Glejdurová

                                                                       Ema Ambrozová

                                                                       Mária Klingová

                                                                       Miriam Petrenčíková

                                                           8.A      Nikola Hrehová

                                                                       Timea Vodehnalová

                                                                       Martina Hrivová

                                                                       Katarína Duláková

                                                                       Júlia Celerová

                                                           9.A      Martin Šidlovský

                                                                       Zuzana Vojtechová

                                                           2.AG   Sebastián Jurčišin

                                                                       Sven Jurčišin

                                                                       Patrik Živčák

Kontakt

  • Základná škola sv. Jána Pavla II.
    Dlhé hony 3522/2
    058 01 Poprad
  • 052/7721389


Ďakujeme našim sponzorom