Novinky  |  Žiaci  |  Rodičia  |  Iné informácie  |  Ďakujeme (2%) 

    • Nadpis

    •  

     VÝSLEDKY AUDITU

      

     Naše silné stránky☺

     Na čistenie vodného kameňa používame ocot, sódu a kyselinu citrónovú. 

     Používame toaletný papier vyrobený z recyklovaného papiera. 

     Používame „šmiráky“ (na písomky, poznámky, prípravu, kreslenie...) 

     Tlačíme dokumenty obojstranne. 

     Nenecháme sa ovplyvniť letákmi, reklamou pri nakupovaní. 

     Chodíme nakupovať s vlastnou taškou. 

     Zaujímame sa o cenu a pôvod výrobku. 

      

     Sme na ceste k zlepšeniu...

     Nepoužívame „eko“ čistiace výrobky a kozmetiku.

     Neuprednostňujeme zošity a kancelárske papiere vyrobené z recyklovaného papiera.

     Nakupujeme balený tovar (veľa obalov).

     Používame kúpené vône.

     V škole používame igelitové návleky na topánky.

     Pečivo balíme do igelitových vrecúšok.

     Často nakupujeme v nákupných centrách.