Darcovský účet

 

Z podnetu verejnosti sa otvoril aj darcovský účet. Vašim darom podporujete progresívne fungovanie školy, obnovenie vybavenia tried (napr. tabule, športové potreby a pod.), techniky IKT, zriadenie laboratória, realizáciu prestavby telocvične atď.

 

Číslo účtu:

SK57 0200 0000 0035 2160 8656

Variabilný symbol: 2017

Poznámka pre príjemcu: meno a priezvisko žiaka, trieda

 

Váš darcovský príspevok predstavuje dôležitú investíciu do vzdelania Vášho dieťaťa a do rozvoja našej školy, za čo Vám patrí úprimné poďakovanie.

O konkrétnom použití získaných prostriedkov Vás budeme priebežne informovať na webovej stránke www.scspp.sk

 

Kontakt

  • Základná škola sv. Jána Pavla II.
    Dlhé hony 3522/2
    058 01 Poprad
  • 052/7721389


Ďakujeme našim sponzorom